Yrittäjyyskasvatusohjelma

Yrittäjyyskasvatus Orimattilassa

TOIMINNAN TAVOITTEET
*vahvistaa oppilaan aktiivisuutta
*lisätä opiskelun merkityksellisyyttä
*mahdollistaa onnistumisen kokemuksia
*ohjata lapsia ja nuoria ottamaan vastuuta opiskelustaan
*mahdollistaa kokemuksia työstä, eri ammateista ja toisten hyväksi toimimisesta

Alakoulu
Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa määrin vastuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille.

Yläkoulu
Vahvistetaan alakoulun keskeisiä asioita. Lisäksi yläkouluissa pyritään tarjoamaan mm. valinnaisaineopintoja yrittäjyyskasvatuksessa.

Lukio
Vahvistetaan perusopetuksen keskeisiä asioita. Lukiossa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan yrittäjyyskasvatukseen liittyviä kursseja.

MITEN?
Yrittäjyyskasvatusohjelmassa on toimintaa jokaiselle perusopetuksen luokka-asteelle. Ohjelmassa on kuvattu toiminnan vähintään toteutettava minimitaso, mutta kannustamme opettajia ylittämään tuon tason reilusti. Ideoita ja valmista materiaalia löytyy mm. ohjelmassa mainittujen toimijoiden (YES -verkosto, Nuori yrittäjyys ry. ja 4H -yhdistys) kautta. 

OSALLISTAKAA OPPILAITA!
>MERKITYKSELLISYYDEN KOKEMUS!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä