Maksut

Toimintamaksut

Toiminta on osallistujille vapaaehtoista, mutta maksullista. Opetus- ja kasvatusvaliokunta vahvistaa maksut toimintavuodelle 2022-2023 keväällä 2022 (vahvistettu 12.4.2022).

Opetus- ja kasvatusvaliokunnan päättämät toimintamaksut ovat tällä hetkellä enintään 4 h päivittäiselle toiminta-ajalle 80 € ja yli 4 h päivittäiselle toiminta-ajalle 100 € kuukaudessa. Huoltaja valitsee päivittäisen toiminta-ajan ja se määrää maksun suuruuden.

Iltapäivätoiminnassa ei ole käytössä puolen kuukauden, päivittäisiä tai tuntikohtaisia toiminta-aikoja ja niihin liittyviä maksuja vaan ainoastaan kuukausimaksu.

Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksusta peritään puolet. Jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää kalenterikuukauden aikana yli 10 päivää, maksusta peritään puolet. Jos lapsi ei osallistu muusta syystä aamu- ja iltapäivätoimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Kesäkuusta ei peritä maksua.

Iltapäivätoiminnan maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Hakemiseen on oma lomake.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä