POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA

Positiivisen pedagogiikan kirjavinkkaus

Painetut julkaisut:

Lappalainen, K., Kuittinen, M. & Meriläinen, M. 2008. Pedagoginen hyvinvointi. [Turku]: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Leskisenoja, Eliisa. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-kustannus, 2017.

Leskisenoja, Eliisa. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. 2019.

Leskisenoja, Eliisa. Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi. 2019.

Räsänen, Juhani. Kasvamaan havahtuminen: Koulun kehityskertomus ja uudistaminen : Oikeus luonteeseen. [Järvenpää]: [Julkiviestintä], 2014.

Sandberg, Erja. ADHD Ja Oppimisen tuki: Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Jyväskylä: PS-kustannus, 2018.

Uusitalo-Malmivaara, Lotta, Ina Majaniemi, and Emmi Kokko. Huomaa Hyvä!: Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 2017.

Uusitalo-Malmivaara, Lotta. Huomaa Hyvä!: Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. Jyväskylä: PS-kustannus, 2016. (myös: Huomaa hyvä! : -toimintakortit / Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen ; kuvat: Ina Majaniemi)

Uusitalo-Malmivaara, Lotta. Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2014.

- Teoksessa mm. artikkeli (ss.224-242): Kumpulainen, K., Mikkola, A., Rajala, A., Hilppö, J. & Lipponen, L. (2014). Positiivisen pedagogiikan jäljillä.

 

Artikkelit:

Friman, Terhi. "Positiivinen asenne saa lapsen kukoistamaan." Lastentarha 3 (2016): 19-21.

 Friman, Terhi. "Valitse hyvän huomaaminen." Lastentarha 5 (2017): 26-28.

 Hämäläinen, Soili. "Motivaatiota myönteisyydestä." Opettaja 13 (2017): 32-33.
https://www.opettaja.fi/digilehti/13-2017/32-143

Kilpatrick, William Heard, and Rauno Huttunen. "Indoktrinaatio ja persoonien kunnioitus." Niin & Näin : Filosofinen Aikakauslehti 14, no. 1 (2007): 95-101.

Komi, Tiina. "Myönteinen kasvatus lisää työniloa: Tunnetilojen ja kokemusten tunnistaminen, dokumentointi ja jakaminen edistävät lasten hyvinvointia. Positiivinen pedagogiikka parantaa myös aikuisten työssä jaksamista." Lastentarha 2 (2015): 22-23.

Positiivisella kasvatuksella osallisuutta, hyvinvointia ja iloa koulutyöhön / Eliisa Leskisenoja
Teoksessa: Toom, Auli, Matti Rautiainen, and Juhani Tähtinen. Toiveet Ja Todellisuus: Kasvatus Osallisuutta Ja Oppimista Rakentamassa. [Turku]: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2017.

Rajakangas, Eija. "Tutkiva oppiminen opintojakson pedagogisena ratkaisuna." EPooki : Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun Tutkimus- Ja Kehitystyön Julkaisut 16 (2015): 015.

Sandberg , E & Vuorinen , K 2015 , ' Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin ' ADHD , Vuosikerta. 26 , Nro 1 , Sivut 12-14 .

Seppä, Minna. "Myötäinnolla Eteenpäin." SuPer 11 (2016): 30-32.

Seppä, Minna. "Hernepussit Pysyvät Rivissä." SuPer 11 (2016): 33.
- Haastateltavana joensuulaisen Ollilan päiväkodin johtaja Mia Gröhn positiivisesta pedagogiikasta.

Väänänen, Sirpa. "Positiivinen psykologia: Pintailmiö vai jotain pysyvämpää?" Mielenterveys 2 (2015): 38.

http://www.torstai-lehti.fi/2018/04/20/iloa-ystavallisyytta-ja-flowta-kouluelamaan/

https://www.opettaja.fi/tyossa/positiivisuus-tepsii/

 

Opinnäytteet yms

Avola, Pauliina. (2017). Positiivinen pedagogiikka opetussuunnitelmassa: Positiivisen pedagogiikan aihealueiden ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 sisällölliset yhtäläisyydet.
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101906/GRADU-1504007158.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 Heikkilä, Eevaleena, and Seinäjoen ammattikorkeakoulu. "Onnistuminen Huomataan!": Positiivinen Pedagogiikka 3–6-vuotiaiden Lasten Päivähoidossa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014.
http://www.theseus.fi/handle/10024/82145

Holappa, I.-M. (Iina-Maria). ‘Producing’ Happy Tax-payers: Exploring Possibilities of Positive Pedagogy. University of Oulu, 2017.

Hägen, Piia, and Vaasan ammattikorkeakoulu. MINUN VAHVUUTENI: Positiivinen Pedagogiikka Ja Luonteenvahvuudet Varhaiskasvatuksen Työvälineinä. Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/135342/Hagen%20Piia%20Elina%20Ingman%20pdf.pdf;jsessionid=2DB9621486329F29E30C4124C3E65829?sequence=1

Kaasinen, Hanna, and Tampereen ammattikorkeakoulu. "Mä En Enää Ollu Nurkassa, Uskalsin Vastata Ja Keskustella Ja Siitä Tuli Olo, Et Mä Oon Hyvä": Vahvari -toimintamallilla Koulutuksellista Syrjäytymistä Ehkäisemässä. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/142740/Kaasinen_Hanna.pdf;jsessionid=FC3EFCFB77211B1EB2CD4083018B6249?sequence=1

 Kreus, Ronja, and Hämeen ammattikorkeakoulu. Otsa Rypyttömänä Yhdessä Kehittyen: Positiivisuus Varhaiskasvatuksen Voimavarana. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140778/Kreus_Ronja-Lagstedt_Tiina-Ostman_Sanna.pdf;jsessionid=5B360B93672993C3502C8855C95E09A9?sequence=1

 Peltomäki, Laura, et al. Hyvinvointi valtakunnallisessa vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmassa: Tutkimus opetussuunnitelman oppilaan hyvinvoinnin edistämisen keinoista ja hyvinvointikäsityksestä. 2018.

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/58573/URN:NBN:fi:jyu-201806153229.pdf;jsessionid=8401FDDB4D69ADF68FEA32678C1A9D4B?sequence=1

 Prepula, Linda, and Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu). Positiivinen Pedagogiikka Ja Reflektiivisyys - Toimintapajat Kasvattajille. Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018.

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/141906/linda_prepula_2018_03_08..pdf;jsessionid=1BB824E8B99CEF24E7C82A59BECC65F5?sequence=1

 Raitala, Milla, and Hämeen ammattikorkeakoulu. ’’Kehua Ja Kannustaa Miljoona Kertaa Päivässä’’: Varhaiskasvattajien Näkemyksiä Positiivisesta Kasvatuksesta. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017.

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/135983/Raitala_Milla.pdf;jsessionid=BEC7E174F25EE5C6490EE56490502051?sequence=1

 Kesti, M. (Mervi). Positiivinen Pedagogiikka: Miksi? University of Oulu, 2018.
- kandityö: http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201810062904.pdf

Lääkkölä, R. (Raisa). Positiivinen Pedagogiikka Oppilaan Opetuksen Ja Itsetunnon Tukena. University of Oulu, 2017.

Mäkinen, Meri, and Lahden ammattikorkeakoulu. Positiivisen Pedagogiikan Polulla: Opas Vahvuusperustaiseen Opetukseen Varhaiskasvatuksessa. Lahden ammattikorkeakoulu, 2017. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/131208/Makinen_Meri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 Pekkala, H. (Hanna). Positiivinen Pedagogiikka Luonteenvahvuuksien Vahvistajana. University of Oulu, 2018.

Pursiainen, Virpi, and Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu). Positiivinen Pedagogiikka Huoltajille Tutuksi. Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018060612906

Ryhänen, L. (Leena). Positiivinen Pedagogiikka Päiväkodin Kontekstissa. University of Oulu, 2017.
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201705232020.pdf

 
Blogit yms:

http://www.erjasandberg.eu/

http://kaisavuorinen.com/