HUOLTAJIEN / OPPILAAN SUOSTUMUS MONIALAISEN ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOONTUMISEEN

HUOLTAJIEN / OPPILAAN SUOSTUMUS MONIALAISEN ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOONTUMISEEN

HUOLTAJIEN / OPPILAAN SUOSTUMUS MONIALAISEN ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOONTUMISEEN

□Suostumme / □emme suostu siihen, että lapsemme ______________________________________________ asiassa kutsutaan koolle monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä.

Asiantuntijaryhmän kokoontuminen perustuu Oppilas ja opiskelijahuoltolakiin 1287/2013 19.1§ ja 19.2§

Koollekutsuja: __________________________________ puh. ________________
Kokoontumisen ajankohta: _______________________________________________
Kokoontumisessa käsiteltävä asia: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________


Ryhmään saavat osallistua Nimi Kyllä Ei
lastentarhanopettaja/ luokanopettaja/ohjaaja
erityislastentarhan-/ erityisopettaja
oppilaanohjaaja
neuvola-/ kouluterveydenhoitaja


_____________________________________ ____________________________________
Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus
_____________________________________
Oppilaan allekirjoitus

Liitteet:

Huoltajan tai ja oppilaan suostumus.doc
Huoltajan tai ja oppilaan suostumus.doc