6.5 Käyttäytymisen arviointi

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kunnan OPS sisältö - täsmennykset: käyttäytymisen arvioinnin yleiset periaatteet

Käyttäytymisen arviointi perusopetuksessa

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytymisen arvioinnissa käytetään 1. - 9. luokilla seuraavia kriteerejä:

 1. Rehellisyys, luotettavuus ja myönteinen suhtautuminen opiskeluun - vastuu sanoista ja teoista - opiskelu on oman tulevaisuuden rakentamista.
 2. Toisten ihmisten huomioon ottaminen - ihmisen perusoikeuksien kunnioittaminen - ystävällisyys, huomaavaisuus, auttavaisuus - yhteistyöhalukkuus, sopuisuus, yhteisvastuullisuus - oikeudenmukaisuus - suvaitsevaisuus.
 3. Työ- ja elinympäristöön suhtautuminen - vastuullinen suhtautuminen yhteiseen omaisuuteen - viihtyisän ja myönteisen työilmapiirin vaaliminen.

Käyttäytymisen arvosanat:

(kriteerit koskevat kaikkea kouluaikana tapahtuvaa toimintaa sekä opintoretkiä)

Erinomainen 10 tai vastaava sanallinen arvio

 • rehellisyys: moitteeton
 • toisten huomioiminen: esimerkillisen ystävällinen, auttavainen ja yhteishenkeä edistävä
 • suhtautuminen työ- ja elinympäristöön: viihtyisyyttä aktiivisesti ylläpitävä
 • erinomaiset vuorovaikutustaidot
 • oppilaalla on käyttäytymiseen/asenteeseen liittyviä positiivisia Wilma-merkintöjä, ei negatiivisia merkintöjä käyttäytymisestä/asenteesta

Kiitettävä 9 tai vastaava sanallinen arvio

 • rehellisyys: moitteeton
 • toisten huomioiminen: ystävällinen, auttavainen ja yhteistyökykyinen
 • myönteinen suhtautuminen työ- ja elinympäristöön
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • oppilaalla ei ole käyttäytymiseen/asenteeseen liittyviä negatiivisia Wilma-merkintöjä

Hyvä 8 tai vastaava sanallinen arvio

 • rehellisyys: lähes moitteeton
 • toisten huomioiminen: yleensä ystävällinen, auttavainen ja yhteistyöhaluinen
 • pääosin myönteinen suhtautuminen työ- ja elinympäristöön
 • perusvuorovaikutustaidoissa saattaa olla puutteita
 • yksittäisiä negatiivisia Wilma-merkintöjä käyttäytymiseen/asenteeseen liittyen tai yksittäinen kurinpitotoimi (esim. kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto)

Tyydyttävä 7 tai vastaava sanallinen arvio

 • rehellisyys: jonkin verran rikkeitä
 • toisten huomioiminen: joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon
 • kieltäytyy toisinaan työskentelystä tai noudattamasta opettajan antamia ohjeita
 • suhtautuminen työ- ja elinympäristöön: asenne koulutarvikkeisiin ja -ympäristöön ajoittain välinpitämätön
 • silloin tällöin sopimatonta kielenkäyttöä
 • jonkin verran negatiivisia Wilma-merkintöjä käyttäytymiseen/asenteeseen liittyen, joitakin kurinpitotoimia (kasvatuskeskusteluita tai jälki-istuntoja), yhteydenottoja huoltajiin
 • jos oppilaalla on merkintöjä uhkaavasta käyttäytymisestä, joka ei kuitenkaan ole johtanut fyysiseen kontaktiin, käyttäytymisen arvosana voi olla korkeintaan 7

 

Kohtalainen 6 tai vastaava sanallinen arvio

 • rehellisyys: useita rikkeitä (luvattomia poissaoloja, lunttaamista, plagiointia, valehtelua yms.)
 • toisten huomioiminen: kiusaa ja nimittelee, häiritsee opetusta, käyttäytymisestä jouduttu huomauttamaan usein
 • kieltäytyy toistuvasti työskentelystä tai noudattamasta opettajan antamia ohjeita
 • suhtautuminen työ- ja elinympäristöön: välinpitämätön asenne omaan ja muiden omaisuuteen, koulutarvikkeiden ja koulun kaluston turmelemista
 • usein sopimatonta kielenkäyttöä
 • paljon negatiivisia Wilma-merkintöjä käyttäytymisestä/asenteesta, useita kurinpitotoimia, useita yhteydenottoja huoltajiin
 • jos oppilaalla on merkintöjä väkivaltaisesta käyttäytymisestä, käyttäytymisen arvosana voi olla korkeintaan 6

Välttävä 5 tai vastaava sanallinen arvio

 • rehellisyys: useita rikkeitä (valehtelua, lunttausta, plagiointia ja luvattomia poissaoloja)
 • toisten huomioiminen: kiusaa ja nimittelee usein, häiritsee jatkuvasti opetusta ja pyrkii estämään luokan työskentelyä, käyttäytymisestä jouduttu huomauttamaan jatkuvasti, yllyttää muita rikkeisiin
 • suhtautuminen työ- ja elinympäristöön: erittäin välinpitämätön asenne omaan ja muiden omaisuuteen, toistuvaa koulutarvikkeiden ja koulun kaluston turmelemista
 • paljon negatiivisia Wilma-merkintöjä käyttäytymisestä/asenteesta, useita kurinpitotoimia, useita yhteydenottoja huoltajiin, jälki-istuntoja ankarampia rangaistuksia (kirjallinen varoitus, koulusta erottaminen määräajaksi, tms.)

Hylätty 4 tai vastaava sanallinen arvio

 • häiriökäyttäytyminen säännöllistä
 • heikentää säännöllisesti ryhmän viihtyvyyttä
 • halveksii koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia
 • ei piittaa omista tai muiden oikeuksista tai vastuista
 • haluaa estää muidenkin yhteistyön
 • kiusaa toisia
 • on jatkuvasti luvatta pois koulusta
 • oppilas on sopeutumaton kouluyhteisöön
 • koulun kurinpitotoimet ja rangaistukset riittämättömiä (on tarvittu koulun ulkopuolisia viranomaistahoja)

 

Käsitelty kasvatus- ja opetusjaostossa 6.2.2024. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 19.3.2024.

 


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä