6.1 Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

 

Perusopetuslain[1] ja -asetuksen[2] mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on

  • ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).
  • määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi).

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet.

Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä periaatteita. Kouluissa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa. Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittymistä.

 

[1] Perusopetuslaki (628/1998) 22 § 1 mom.

[2] Perusopetusasetus (852/1998) 10 § 2 mom.

Kunnan OPS-sisältö

Oppimisen arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä pedagogisena kokonaisuutena. Paikallisesti varmistetaan monipuolisten arviointimenetelmien käyttö, arviointiperusteiden yhteinen käsittely ja käyttäminen sekä päättöarvosanojen muodostaminen yhtenäisin perustein.

Käytännössä yhtenäinen arviointikulttuuri täsmentyy koulun opetussuunnitelmassa, lukuvuosisuunnitelmassa ja henkilöstön välisissä keskusteluissa arvioinnin periaatteista. Arviointikulttuurin keskeiset käsitteet ovat

  • oppimista edistävä palaute: kannustava, rohkaiseva, välitön, jatkuva, usein sanallinen, kehollinen
  • oppimisen/osaamisen edistymisen arviointi (kehittävä arviointi): kannustava, rohkaiseva, jatkuva, monipuoliset näytöt, opettajan tekemät havainnot suhteessa tavoitteisiin
  • osaamisen kokoava, sen hetkisen osaamisen arviointi (toteava arviointi): sanallinen/numeerinen, realismi, kriteeriperusteisuus.

Arviointikulttuuri avataan ja arvioinnin periaatteet käydään läpi kotiväenilloissa ja huoltajatapaamisissa. Huoltajilla on mahdollisuus saada tietoa arvioinnin periaatteista oppilaan kyseisen aineen opettajalta. Oppilaiden kanssa arvioinnin periaatteet käsitellään ikätasolle soveltuvalla tavalla. Arvioinnin yleisistä periaatteista voidaan tiedottaa myös koulun kotisivulla sekä Wilman välityksellä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä