4.2 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena

Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena

Kivijärvellä noudatetaan jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen periaatteita.
  • Esiopetuksessa lapsen arviointiin osallistuvat huoltajat ja esiopetuksen henkilökunta. Keskeisellä sijalla toiminnassa on kasvatuskumppanuus.
  • Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan huoltajien ja esiopetuksen henkilöstön sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kehityksen ja oppimisen tueksi.
  • Esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien havainnot lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista ovat tärkeitä. Näiden havaintojen pohjalta opettaja suuntaa opetustaan ja toimintatapojaan.
  • Lapsi arvioi omaa toimintaansa omista lähtökohdistaan käsin.
  • Huoltajat saavat palautetta lapsen käyttäytymisestä, työskentelystä ja oppimisen edistymisestä huoltaja-lapsi-opettaja-keskusteluissa lukukausittain sekä Wilma-tietojärjestelmän kautta.
  • Huoltajat arvioivat esiopetuksen toimintaa kirjallisesti esikouluvuoden keväällä. Saadun palautteen perusteella toimintaa suunnitellaan ja kehitetään.
  • Lukuvuoden päätteeksi annetaan esiopetuksen osallistumistodistus. Se on laadittu yhdessä Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven esiopetushenkilöstön kanssa.
  • Tarpeelliset tiedot lapsen esiopetuksen aikaisesta työskentelystä sekä kasvun ja oppimisen etenemisestä siirretään ensimmäiselle luokalle. Tietojen siirrossa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä.
  • Arvioinnin tukena käytetään Eskarin arki -materiaalia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä