3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri

Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri Kivijärvellä

TOIMINTAKULTTUURI JA YHTEISTYÖ

Toimintakulttuurin kehittämisessä otetaan huomioon lasten ja vanhempien kokemuksia ja mielipiteitä. Lasten ja huoltajien arviointia toiminnasta kerätään säännöllisesti. Keväällä, jo ennen esikoulun alkamista vanhempainillassa vanhemmille annetaan tietoa tulevasta esiopetusryhmästä, opettajasta, tukitoimista, esiopetuksen käytänteistä, kuljetuksista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Toukokuussa lapsille järjestetään tutustumispäivä tulevaan esiopetusryhmään. Hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua järjestetään tarvittaessa moniammatillinen tiedonsiirtopalaveri tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevan lapsen asioista. Huoltajilta saatu palaute otetaan kehittämisessä huomioon. Siirtymävaiheessa hyödynnetään lapsen mahdollista varhaiskasvatussuunnitelmaa huoltajien luvalla.

Toimintakauden alussa syksyllä järjestetään vanhempainilta, jossa keskustellaan lapsen ja lapsiryhmän esiopetuksen alkuvaiheesta sekä esiopetuksen järjestämisen periaatteista ja toimintatavoista. Vanhempia tiedotetaan esiopetuksen opetussuunnitelmasta, tavoitteista, arvioinnista, tiedottamisesta (esimerkiksi työpuhelin, wilma, reissuvihko),käytänteistä, koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä yhteisistä tapahtumista ja juhlista. Huoltajien kanssa käydään keskustelut syksyllä (lapsen henkilökohtaisen esiopetussuunnitelman laatiminen) ja keväällä (arviointi ja kouluun siirtymislomake). Tilanteen mukaan lapsi voi osallistua yhteiseen keskusteluun.

Esiopetusryhmässä on käytössä erilaisia arviointimateriaaleja (Eskarin arki, kouluvalmiuden ryhmäarviointi jne.), joita hyödynnetään arvioinnissa. Keväällä lapset ja vanhemmat arvioivat esikoulun toimintaa arviointilomakkeella. Omien kokemuksien sekä huoltajilta ja lapsilta saadun palautteen perusteella työntekijät arvioivat ja kehittävät edelleen toimintaansa ja oppimisympäristöjä.

Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot siirretään koululle. Lisäksi tarvittaessa järjestetään erillinen tiedonsiirtopalaveri yhteistyössä vanhempien ja eri sidosryhmien kanssa. Palaverissa päätetään lapsen koulun aloittamisesta sekä kartoitetaan mahdolliset tukitoimet.

Kivijärven kunnassa noudatetaan Saarikan alueen yhteistä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Esiopetuksen oppilashuolto sisältyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.


OPPIMISYMPÄRISTÖT

Lapsen ideat ja tuotokset näkyvät esiopetusympäristössä.

Oman esiopetusyksikön oppimisympäristön lisäksi oppiminen mahdollistuu Kivijärven puhtaassa ja vaihtelevassa luonnossa eri vuodenaikoina. Kivijärven kunnan tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoamat palvelut (mm. kirjasto, museo, liikuntapaikat, seurakunta, paikallinen urheiluseura Kivijärven Kivekkäät) monipuolistavat oppimisympäristöjä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, esimerkiksi eri tapahtumien ja juhlien muodossa.

Esiopetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla (esimerkiksi tabletit, sähköinen oppimateriaali, oppimispelit, opetusohjelmat).

Noudatamme Tainionmäen koulun turvallisuussuunnitelmaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä