Erityisryhmät

Ilmoittautuminen erityisryhmien taidepajoihin

  • Tutustu ensin alla oleviin työpajavaihtoehtoihin, valitse toivepaja/t ja täytä sen jälkeen ilmoittautumislomake.
  • Ilmoittautumisen päätyttyä taidepajaohjaajat ottavat suoraan yhteyttä opettajiin ja aikatauluttavat työpajat jokaisen luokan kanssa joko syksylle tai keväälle.

 

Taidepajavaihtoehdot 2023-2024

Kapteeni Kaakaopavun salainen saaristo

Kaikki alkoi pullopostista... Seitsemällä merellä seilaava Kapteeni Kaakaopapu on löytänyt jotakin ihmeellistä – kokonaan uuden saariston! Ja sattuipa sopivasti: juuri meidän ryhmämme voi auttaa kartoittamaan noita tuntemattomia saaria. Samalla harjoitellaan jaettua tarkkaavuutta ja toisten ideoihin tarttumista yhteisen tarinankerronnan myötä. Kirjoittamista vaativien tehtävien määrää säädellään taitotason mukaan.

Aika: syksy/kevät
Kohderyhmä: 1.-3.-luokka
Kesto: 2 x 45 min.
Tarvikkeet: Ohjaajan mukana
Ohjaaja: Johanna Hyttinen, sanataidekasvattaja 

Aikamatkoja

Mitä on aika? Kellotaulun viisarit pyörivät villisti ja aikaa mitataan aivan uusilla yksiköillä. Työpajassa tutkitaan ajan kulkua sekä matkustetaan mielikuvituksen voimin menneeseen ja tulevaan. Luovin menetelmin ajan ulottuvuuksia tarkasteltaessa syntyy monitaiteisia kurkistuksia ja uusia ajatuksia ajasta. Yhteisöllisistä ja yksilöllisistä tehtävistä räätälöidään ryhmälle sopiva kokonaisuus, jossa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus ilmaista itseään. Pajassa ei ole luku- tai kirjoitustaitovaatimusta.

Aika: syksy/kevät
Kohderyhmä: 1.-3.-luokka
Kesto: 2 x 45 min.
Tarvikkeet: Ohjaajien mukana
Ohjaajat: Johanna Hyttinen, sanataidekasvattaja ja Lily Laine, sanataideohjaaja, biologi 

Sadut sekaisin

Työpajassa vanhat sadut saavat uuden muodon: kuka on Tähkähilkka ja kenen sorkkaan lasikenkä sopii? Ikiaikainen satuperinne ja tutut tarinat toimivat ponnistuslautana, kun lähdemme tutkimaan henkilöhahmoja, saduissa esiintyviä esineitä tai kertomusten tapahtumapaikkoja. Vaihtelevilla harjoituksilla kokeillaan sanataiteen mahdollisuuksia yhdessä ja yhteisöllisesti. Sisältöä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden mukaan.
Aika: syksy/kevät
Kohderyhmä: 3.-6.-luokka
Kesto: 2 x 45 min.
Tarvikkeet: Ohjaajan mukana
Ohjaaja: Johanna Hyttinen, sanataidekasvattaja 

Hämärä, pimeä, uni ja yö

Millaista on pimeä? Mitä näkyy, kun valoa on vain vähän? Maapallolla on aina jossakin yö ja aina jossakin päivä. Tässä monitaiteisessa ja moniaistisessa työpajassa tarkastellaan yötä ja hämärää sekä tehdään unia näkyviksi erilaisin keinoin. Yhteisöllisistä ja yksilöllisistä tehtävistä räätälöidään ryhmälle sopiva kokonaisuus, jossa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus ilmaista itseään.

Aika: syksy/kevät
Kohderyhmä: 4.-6.-luokka
Kesto: 2 x 45 min.
Tarvikkeet: Ohjaajien mukana
Ohjaajat: Johanna Hyttinen, sanataidekasvattaja ja Lily Laine, sanataideohjaaja, biologi 

Väärinpäin on oikeinpäin! -nykysirkuspaja

Nykysirkuspajassa innostutaan ja kannustetaan porukalla. Löydetään luovia ratkaisuja, koska on monta oikeaa tapaa olla. Pajassa yhdistetään tanssia, akrobatiaa, pyramideja ja jongleerausta. Katsotaan pääalaspäin ja improvisoidaan esitys. Kehitellään temppuja oman kehon ja erilaisten välineiden avulla. Nykysirkuspajassa päästään hikoilemaan, harjoitetaan vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä luovuutta.

Aika: syksy / kevät
Kohderyhmä: 1-9.-luokka
Kesto: 4 x 45min jaettuna kahdelle tai yhdelle tapaamiskerralle
Paikka: liikuntasali
Ohjaaja: Lotta Rautakorpi, sirkustaiteilija
Max osallistujamäärä: 27 lasta

Hiphop-paja

Hiphop-paja on energinen ja mukaansatempaava! Tunnit aloitetaan tietoisen liikkeen avulla lämmittäen kroppa tanssiin ja tutustuen hiphopin liikekieleen. Tämän jälkeen suunta on vapaa - voimme esimerkiksi lähteä rakentamaan koreografiaa (tämä sopii erityisesti hieman vanhemmille) tai keskittyä ilmaisuun ja vapaaseen liikkeeseen. Kaikilla tunneilla tavoitteena on vahvistaa ryhmän yhteishenkeä ja jokaisen fiilistä siitä, että minä osaan ja pystyn. Tanssin voima on yhdistävää ja vapauttavaa, ja jokainen saa suorittaa sitä omalla tavallaan! Jokainen tunti räätälöidään juuri kyseisen ryhmään tasoon ja tarpeisiin sopivaksi. Tilaksi käy esimerkiksi luokkahuone tai sali riippuen ryhmän koosta. Peilejä emme tarvitse, jotta voimme keskittyä enemmän siihen miltä liike tuntuu. Paja toteutetaan joko saman päivän aikana niin, että tunneilla keskitytään eri sisältöihin, tai kahtena eri päivänä, jolloin voidaan vahvistaa opittuja asioita ensimmäiseltä kerralta.

Aika: syksy / kevät
Kohderyhmä: 1.-9.-luokka
Kesto: 2 x 45min
Paikka: Oma luokka tai Sali
Ohjaaja: Emma Makkonen, tanssija

Draama- ja ilmaisupaja

Pajoissa tutkimme omaa ilmaisua helpoin konstein, jotta kaikki voivat osallistua ryhmässä. Käytämme ääni-, mielikuva-, fyysistä-, rytmi-, puhe-, status- ja muita harjoitteita, joilla vahvistamme omaa tapaamme olla esillä ja ilmaista itseään. Pohdimme havaintoja ja niiden merkityksiä, mietimme ehkä jopa joitain hahmoja, ilman esityspainetta. Harjoitukset tehdään aina eri ikäluokille sopiviksi.

Aika: syksy
Kohderyhmä: 1.-9.-luokka
Kesto: 3 x 45 min
Paikka: oma luokka
Ohjaaja: Tarja-Liisa Qvintus, draamakasvattaja 

Animaatiosta iloa oppimiseen

Kukin luokka valitsee jo ennen työpajaa opettajan johdolla muutamia aiheita, joita haluaisi havainnollistaa animoimalla. Aihe voi liittyä mihin opiskeltavaan aineeseen tahansa, kunhan se on visualisoitavissa animaation keinoin. Se voi olla kielen opettelua, esim. ruokasanastoa tai historian tapahtuma, joka halutaan visualisoida. Se voi olla alkuaineiden kemiallisten merkkien opettelua, Suomen eri puulajit, veden kiertokulku, pääsiäisen tapahtuma, säähavaintoja englanniksi tai mikä tahansa opiskeltava asia, jonka voi visualisoida animaation avulla. Visualisoinnin keinot keksitään ja valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Luokka voi miettiä niitä ja mahdollisesti kerätä kuvattavaa materiaalia jo ennen työpajaa. Animaatiot toteutetaan pienissä ryhmissä (n. 4 oppilasta / ryhmä) käyttäen koulun tableteissa olevaa Stop motion -animaatiosovellusta.

Aika: syksy / kevät
Kohderyhmä: 7.-9.-luokka
Kesto: 3-4 x 45 (riippuen aiheesta)
Paikka: oma luokka
Ohjaaja: Eija Pääkkönen, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, mediakasvattaja

Galaksipaja

Millaisena ääretön avaruus voi näyttäytyä? Tule ottamaan selvää kuvataiteen keinoin Galaksipajaan! Pajassa jokainen voi maalata oman uniikin galaksi maalauksensa. Erilaisia tekniikoita hyödyntäen voit kokeilla kuinka eri tavoin universumi voi näyttäytyä. Lopputulos voi olla jännittävä, sillä pajassa käytetään fluorisoivia guassivärejä. Mitä tapahtuu, kun valmis galaksimaalaus viedään UV-lampun alle?

Aika: syksy/kevät
Kohderyhmä: 1.-9.-luokka
Kesto: 2 x 45 min
Tarvikkeet: siveltimiä jos löytyy myös koululta, ohjaaja tuo loput tarvikkeet
Tila: oma luokka / kuvataideluokka
Ohjaaja: Ewe Perttuli

Veden varassa -sanataidepaja

Millaisia eläimiä vedessä elää? Missä kaikkialla vettä on? Miksi vesi on niin tärkeää? Työpajassa tutustutaan elintärkeään veteen ja sen eri olomuotoihin sekä asukkaisiin tarinoiden ja yhteisen pohdiskelun kautta. Ryhmä tekee yhteisen vesiaiheisen sanataideteoksen. Pajan kesto ja sisältö mukautetaan kunkin ryhmän tarpeet huomioiden.

Aika: syksy/kevät
Kohderyhmä: erityisryhmät, 1.–6. lk.
Kesto: 1–2 x 45 min ryhmän tarpeista riippuen, mahdollisuus pitää välitunteja
Paikka: oma luokka
Tarvikkeet: ohjaajan mukana
Ohjaaja: sanataideohjaaja, biologi Lily Laine

Metsän kätkössä -sanataidepaja

Mikä on maailman suurin kasvi? Millaisia outoja otuksia metsissä elää? Tässä työpajassa tutustutaan metsään ja sen erilaisiin asukkaisiin tarinoiden ja yhteisen pohdiskelun kautta. Ryhmä tekee yhteisen metsäaiheisen sanataideteoksen. Pajan kesto ja sisältö mukautetaan kunkin ryhmän tarpeet huomioiden.

Aika: syksy/kevät
Kohderyhmä: erityisryhmät, 1.–6. lk.
Kesto: 1–2 x 45min ryhmän tarpeista riippuen, mahdollisuus pitää välitunteja
Paikka: oma luokka
Tarvikkeet: ohjaajan mukana
Ohjaaja: sanataideohjaaja, biologi Lily Laine

Outojen otusten jäljillä -sanataidepaja

Mikä on maailman suurin eläin? Entä vaarallisin? Mitä kaikkea salaperäistä voikaan piilotella merien syvimmissä kolkissa tai luoksepääsemättömissä vuoristoissa? Pajassa tutustutaan nykyisiin sekä jo edesmenneisiin jännittäviin eläimiin, ja pohditaan luonnon monimuotoisuutta sanataiteen keinoin. Työpajan osallistujat pääsevät mielikuvitustutkimusmatkalle ja suunnittelevat oman kuvitteellisen oudon otuksensa. Pajan kesto ja sisältö mukautetaan kunkin ryhmän tarpeet huomioiden.

Aika: syksy/kevät
Kohderyhmä: erityisryhmät, 7.–9. lk  
Kesto: 2–3 x 45min ryhmän tarpeista riippuen, mahdollisuus pitää välitunteja
Paikka: oma luokka
Tarvikkeet: puuvärit tai vahaliidut
Ohjaaja: sanataideohjaaja, biologi Lily Laine

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä