Kieleen ja kulttuuriin liittyvät ratkaisut Jyväskylän esiopetuksessa

Esiopetuksessa tutustutaan ryhmän lasten kieli- ja kulttuuritaustoihin, jotta lapsen identiteetin kehittymistä voidaan tukea. Lasten kanssa pohditaan omaa kulttuurista taustaa ja juuria. Oman kulttuurin tuntemus on perusta toisen kulttuurin ymmärtämiselle. Kasvattajien kulttuurista osaamista tuetaan eri keinoin. Kahden varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhön sisältyy monikielisten ja eri kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koordinointi-, koulutus- ja kehittämistyötä. Kieli- ja kulttuurityöryhmään (Kieku) kuuluu edustus varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja opetus- ja kotoutumispalveluista. Työryhmä suunnittelee työntekijöille koulutusta ja tarvittavia materiaaleja sekä keskustelee esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen yhteistyöstä. Jokaisessa päiväkodissa on yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on vahvistaa oman päiväkotinsa henkilökunnan kulttuurista osaamista.

Ruotsinkielinen esiopetus järjestetään Onnimannin päiväkodissa Jyväskylän ja lähikuntien lapsille.

Monikielisten lasten esiopetus on järjestetty Jyväskylässä ensisijaisesti lähipäiväkotien esiopetusryhmissä. Opetus järjestetään yleisten periaatteiden mukaisesti, kulttuuriset erityispiirteet huomioiden. Oppimisympäristössä tulee näkyä tasavertaisesti kaikkien lasten kulttuurinen tausta. Perheiden kanssa keskustellaan siitä, miten he haluavat kulttuurinsa tulevan nähdyksi esiopetuksen arjessa.

Jos lapsen suomen kielen taito esiopetusvuoden lopussa on Pienten kielirepun mukaan kehittyvän alkeiskielitaidon tasolla, hänellä on mahdollisuus osallistua perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Lapsi voi olla joko valmistavan opetuksen ryhmässä tai hän voi saada yleisopetuksen ryhmässä lisätukea. 

Suomi toisena kielenä (S2) opetusta annetaan sekä integroituneena muuhun opetukseen ja toimintaan, että erillisenä pienryhmäopetuksena. Perheitä ohjataan ja kannustetaan osallistumaan perusopetuksen lapsille järjestämään oman äidinkielen opetukseen .

Esiopetuksessa lapsi tutustuu kielisuihkutuksen välityksellä ensimmäisellä luokalla alkaviin A1-kieliin, jotka ovat englanti, saksa, venäjä ja ranska.

Jyväskylän esi- ja perusopetuksessa toteutetaan Kompassi-kulttuuriopetussuunnitelmaa. Kompassin sisällön tuottavat Jyväskylän kaupungin opetus- ja kulttuuripalvelut sekä Kulttuuriaitta yhteistyössä paikallisten taidelaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Esi- ja perusopetuksen oppilaat vierailevat kaikissa Jyväskylän keskeisissä taidelaitoksissa ja osallistuvat erilaisiin taidetyöpajoihin ja esityksiin yksiköissään. Esiopetusikäisille on suunniteltu omia taidetyöpajoja, jotka toteutetaan pääasiallisesti päiväkodin omissa tiloissa. Kompassi on osa opetussuunnitelmaa.

Kulttuuriaitan kanssa tehdään myös koulutusyhteistyötä taidemenetelmien, esimerkiksi sirkusmenetelmien vakiinnuttamiseksi osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnallisia työtapoja ja laaja-alaista oppimista. Taidekasvatusta kehitetään myös yhteistyössä Liikkuva varhaiskasvatus –hankkeen kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä