Oppimisen iloa Jyväskylän esiopetuksessa

Oppimisen iloa Jyväskylän esiopetuksessa

Jyväskylän pedagogisesti korkeatasoisessa esiopetuksessa iloitaan oppimisesta ja huolehditaan siitä, että lapsella on mahdollisuus saada monipuolisia oppimiskokemuksia. Esiopetussuunnitelma ei aseta lapsille tiettyä yhtenäistä oppimisen tavoitetasoa. Opettaja keskustelee kunkin lapsen tarpeista, toiveista, vahvuuksista ja oppimisen tavoitteista lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Lapsen hyvinvoinnin edistäminen, kehityksen tukeminen sekä oppimisedellytysten parantaminen ennen kouluikää on yhdenmukainen periaate Jyväskylän kaupunkistrategian kanssa.

Esiopetuksessa toteutetaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja opetuksen järjestämisessä kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita. Monipuolisten työtapojen käyttö edellyttää, että oppimisympäristöissä on riittävästi erilaisia leikkiin ja opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Esiopetuksessa oppiminen on toiminnallista ja tapahtuu leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden ja itseään ilmaisten.

Esiopetus muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Opetus on ilmiölähtöistä ja siihen sidotaan eri oppimiskokonaisuuksien sisällöt. Näitä sisältöjä ovat musiikillinen, kuvataiteellinen, suullinen, kehollinen ilmaisu ja käsityö, kielelliset taidot, historiallinen, yhteiskunnallinen ja eettinen näkökulma itseen ja ympäristöön, katsomuskasvatus, matemaattiset taidot, teknologia- ja ympäristökasvatus, liikunta, ruokakasvatus sekä kuluttajuus-, terveys- ja turvallisuuskasvatus. Lapset osallistuvat oppimissisältöjen suunnitteluun ja toteuttamisen arviointiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä