5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen [1a]

Opetuksen järjestäjän seurantavastuu

Opetuksen järjestäjä seuraa esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman toteutumista[1].


[1a] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 13 § 2 mom.

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 13 § 4 mom.

Toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi[1]. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho esiopetuksessa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen esiopetuksen oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen lapsille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.

[1] Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013

Omavalvonta

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta[1].

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 26 § 1 mom.