6.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

Laajapohjainen valmistelu

Esiopetuksessa opetussuunnitelma tulee myös oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa[1]. Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

[1] Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)

Oppilashuollon kolme suunnitelmaa

Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat

  • kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus[1]
  • paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta[2]
  • yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma[3].

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 §, lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom., laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (1501/2016)

[2] Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)

[3] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 13 §, laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (1501/2016), joka muuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13§:n 1 mom.

Kunnallisten linjausten huomioiminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen opetussuunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä yksikkökohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä