2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat [1]

Yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee

  • yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat esiopetusyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteisöllisen oppilashuollon toimintatavat

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan

  • yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän tai muun tehtävään soveltuvan monialaisen yksikkökohtaisen ryhmän toimintatavat ja käytännöt
  • oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä erityisesti esiopetuksen siirtymävaiheissa
  • yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
  • tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
  • esiopetuksen kuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
  • suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
  • toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa.

Kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisältö määritellään kohdissa a ja b.


[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 13§ 2 mom. 2-kohta, laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (1501/2016), joka muuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14§:n 2 mom.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä