Joroinen

Muut suunnitelmat

Varhaiskasvatuksen suunnitelma on valmisteilla.

Valmistavan opetuksen suunnitelma: Joroisissa ei järjestetä toistaiseksi valmistavaa opetusta. Mikäli valmistavaa opetusta aletaan järjestää, laaditaan siihen perusteiden mukainen opetussuunnitelma.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmisteilla.