KU 4, vanha ops

KU 4, vanha ops: Taiteen kuvista omiin kuviin

Esimerkkeinä olevat työt ovat Nivalan lukion oppilastöitä vuosien varrelta.
KUVIS 4

Taiteen kuvista omiin kuviin –kurssi suoritetaan portfoliotyyppisenä työnä, jolloin yksi laaja tehtäväkokonaisuus muodostaa kurssisuorituksen. Kurssin arvosana määräytyy tämän tehtäväkokonaisuuden perusteella ja sen suorittamiseen tarvittava työmäärä on arvioitu 30-40 tunniksi.

Portfoliotehtävän idea on, että oppilas selvittää mahdollisimman itsenäisesti valitsemaansa tehtävään liittyvät taustatiedot, tekee työsuunnitelman, säilyttää luonnoksensa, muistiinpanonsa ja lehtileikkeensä yms. ja raportoi myös varsinaisesta työprosessista laatimalla yhteenvedon työn edistymisestä, ongelmista sekä siitä miten hän on päätynyt lopulliseen ratkaisuun. Oppilas voi myös pitää päiväkirjaa koko työjakson ajan. Tämä prosessinkuvaus on osa portfolioon kuuluvaa tehtäväkokonaisuutta.


Portfolion aiheeksi voit valita yhden seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

1. TAITEEN HISTORIASTA TÄHÄN PÄIVÄÄN

Etsi maalaustaiteen historiasta kolme maalausta, joiden aihetta ja sommittelua voit soveltaa joko A) valitsemasi tuotteen mainonnassa tai B) osana lastenkirjan kuvitusta.

Piirrä ja maalaa valitsemiesi kuvien pohjalta omat kuvamuunnelmasi.

Vaihtoehto A

Kolmen mainoksen sarjassa kuvien tulee soveltua aiheensa puolesta tuotteen mainostamiseen. Piirrä ja väritä valitsemiesi taidekuvien pohjalta omat tulkintasi yhtenäistä tekniikkaa ja tekotapaa käyttäen. Tarkan jäljentämisen sijasta voit tehdä pieniä muutoksia henkilöhahmoihin, pukeutumiseen tai tapahtumaympäristöön – kuitenkin niin, että yhteys alkuperäiseen taideteokseen säilyy tunnistettavana. Iskulauseella ja sitä selventävällä tekstillä, logoilla yms. on tärkeä merkitys mainoskuvissa. Voit skannata tekemäsi kuvat tietokoneelle ja liittää tekstit mainoksen kokonaisuuteen kuvankäsittelyohjelmassa. Mainokset voivat olla joko koko sivun (pystyasentoisia) tai koko aukeaman (vaaka-asentoisia) täyttäviä – tai sekä että.

Vaihtoehto B

Tee todellista tai kuviteltua lastenkirjaa varten kolme kuvituspiirrosta, jotka pohjautuvat olemassa oleviin taidekuviin. Valitse vapaasti tyylisi, mutta säilytä se yhtenäisenä. Muuta henkilöhahmoja niin, että ne soveltuvat tarinaasi. Tee kolme valmista aukeamaa kirjaan, siten, että mukana on myös aukeamalle tuleva teksti. Tekstin voit liittää skannaamiisi kuviin tietokoneella.

Nita Mäenpää

2. SARJAKUVA TAIDEKUVAN PERUSTEELLA

Etsi jokin vanha, mielenkiintoinen taidekuva ja kehittele sen pohjalta pitempi tapahtumasarja – juoni sarjakuvatarinalle, jossa yhden ruudun muodostaa alkuperäisestä taidekuvasta tyylittelemäsi, sarjakuvasi tyyliin sopiva kuva. Sarjakuvasi voi olla mustavalkoinen ja sen voi ajatella olevan osa laajempaa, useiden tekijöiden yhteistä sarjakuva-albumia. Tee sarjakuvastasi vähintään neljän albumin kuvasivun mittainen. Piirrä sivujen originaalit A3-arkeille, vaikka ne olisikin tarkoitettu julkaistaviksi A4-koossa. Voit tehdä myös monivärisen kansikuvan albumiin, jossa sarjakuvasi on nimikkotarinana.

3. TAITEILIJAESITTELY

Tehtävä on kaksiosainen. Molemmat osat (a ja b) kuuluvat suoritukseen.

a) Perehdy jonkin koti- tai ulkomaisen, jo ennen eläneen tai yhä elävän taiteilijan elämänvaiheisiin ja tuotantoon kirjallisuuden avulla. Käytä apuna vähintään yhtä taiteilijan työtä esittelevää kirjaa. Lisälähteinä voit käyttää taidehistorian yleisteoksia, sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleita ja internetin sivustoja. Kirjoita näiden pohjalta 4-5 kirjoitusarkkia käsittävä kirjallinen tutkielma taiteilijasta, hänen elämästään, opiskelustaan, tuotannostaan ja merkityksestään taiteen tekijänä. Liitä tutkielmaan kuvia taiteilijan töistä: postikortteja, lehdestä leikattuja, kirjoista skannattuja tai netistä imuroituja kuvia. Tee tutkielman loppuun selvitys käyttämistäsi kirjallisista ja kuvallisista lähteistä.

b) Valitse joku esittelemäsi taiteilijan taideteos ja tee siitä huolellinen jäljennös. Jos valitsemasi työ on maalaus, tee siitä noin A3-kokoinen jäljennös joko samaa tekniikkaa käyttäen tai esim. peite- tai akryylivärein. Mallikuvasi voit suurentaa joko silmämääräisesti tai esim. ruutusuurennosmenetelmällä. Jos taiteilijan työ on veistos tai arkkitehtoninen luomus, voit tehdä jäljennöksen myös veistoksena tai pienosmallina. – Kun olet saanut taidejäljennöksesi valmiiksi, laadi siitä noin yhden konekirjoitusarkin mittainen analyysi. Pyydä erillinen ohje analyysin laatimista varten.


4. TYYLIKAUSI

Tässä tehtävässä on myös kaksi osaa (a ja b). Valitse joku sinua kiinnostava tyylikausi tai taidekulttuuri työsi lähtökohdaksi. Valitse joku seuraavista:

PRIMITIIVINEN TAIDE, EGYPTI, KREIKKA, ROOMA, BYSANTTI, ROMAANISUUS, GOTIIKKA, KIINA, JAPANI, INTIA, ISLAM, RENESSANSSI, BAROKKI, ROKOKOO, UUSKLASSISMI, ROMANTIIKKA, JUGEND, FUNKTIONALISMI

a) Ota selvää valitsemasi tyylikauden luonteesta ja tyylipiirteistä. Laadi lyhyt, noin yhden arkin mittainen selvitys tyylikauden tunnuspiirteistä ja tyypillisistä taidemuodoista. Tee selvitys käyttämistäsi lähteistä.

b) Etsi taidekirjoista ym. lähteistä kuvia kohteista, joissa mielestäsi selvästi näkyy valitsemasi tyylikauden luonne ja henki. Jäljennä näistä kuvista vaihtelevia piirros- ja maalaustekniikoita käyttäen seuraavanlaiset neljä kohdetta:

- taideteos (maalaus, veistos, lasimaalaus, mosaiikki tms.)

- rakennus (kirkko, palatsi, linna, asuinrakennus tms.)

- huonekalu ( pöytä, tuoli, sänky, kaappi tms.)

- asu (rahvaan tai ylimystön puku, haarniska tms.)

Kokoa näistä kuvista kuvisluokan seinälle tai koulun käytävälle seinälehti – kuvallinen esittely valitsemastasi tyylisuunnasta. Lisää kokonaisuuteen tyyliin sopiva otsikkoteksti, tyylin yleisesittely sekä lyhyet tekstikommentit, joissa kerrot valitsemistasi kohteista ja siitä, miten tyylipiirteet ilmenevät kuvissasi.

5. MODERNIN TAITEEN ISMEJÄ

Tieteen ja tekniikan uudet keksinnöt ovat avartaneet maailmankuvaamme. Elektronimikroskoopin ja tähtikaukoputken näkymät ovat avanneet silmiemme eteen mikro- ja makrokosmoksen näkymät. Uudet filosofian teoriat ja psykologian opit ovat myös muovanneet käsitystämme todellisuudesta ja ihmisestä. Kameran keksiminen on vapauttanut taiteilijat luonnon tarkasta kopioimisesta. Kaikki tämä on vaikuttanut modernin taiteen kehitykseen ja lukuisien uusien näkemisen tapojen, tyylisuuntien eli ismien syntyyn 1800-luvun lopulta alkaen.

Tähänkin tehtävään liittyy kaksi osaa (a ja b).

a) Selvitä taidehistoriallisen kirjallisuuden, tietosanakirjojen ja muun löytämäsi aineiston perusteella, mistä lähtökohdista eri ismit ovat syntyneet ja millaisia tavoitteita niihin sisältyy. Ota myös selvää millaisia tyylipiirteitä ja tekotapoja nämä ismit ovat tuoneet mukanaan. Tutustu kuvasarjaan, jossa samaa kuvaa on tulkittu eri ismien mukaisesti. (Kysy!) Laadi sen jälkeen samantapainen, viisi (5) kuvaa käsittävä kuvasarja siten, että lähtökohtanasi on joku vanha, perinteiseen esittävään tyyliin maalattu taideteos tai valitsemasi valokuva.

Ismejä, joista voit valita sinua kiinnostavat vaihtoehdot, ovat mm. seuraavat:

IMPRESSIONISMI, EKSPRESSIONISMI, FAUVISMI, NAIVISMI, KUBISMI, FUTURISMI, DADAISMI, SURREALISMI, ABSTRAKTISMI, KONKRETISMI, KINETISMI, UUSREALISMI, KÄSITETAIDE

Piirrä ja väritä nämä viisi ismejä esittelevää kuvaa vapaasti valitsemiasi tekniikoita käyttäen noin A4-kokoisina. Liitä lähtökohtanasi käyttämä kuva (valokuva, taidepostikortti tms.) mukaan.

b) Laadi lyhyt, noin A4-arkin mittainen raportti työstäsi, valitsemistasi tyylisuunnista sekä niiden ominaispiirteistä sekä niiden keskinäisistä eroista. Luettele käyttämäsi lähteet.

Henna Jylhä-Ollila

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä