KU 5, vanha ops

KU 5 NYKYTAITEEN TYÖPAJA: abstrakti, esittävä ja kokeileva taide

NYKYTAITEEN TYÖPAJA

OSIO 1:Abstrakti taide

KUVIS 5

Valitse joka osiosta tehtäviä n. 10 suorituspistettä vastaava määrä

1. KONKREETTINEN SOMMITELMA

­Tehtävän kuvaus

Konkreettisella ymmärretään jotakin havainnollista, käsin kosketeltavaa. Konkreet-tiseksi taiteeksi alettiin vuosisatamme alkupuoliskolla nimittää abstaktin taiteen suuntaa, jossa taiteilija luo kokonaan uuden kuvatodellisuuden itsenäisistä väri- ja muotoaineksista sekä niiden keskinäisistä suhteista. Konkretistien käsitystä taiteen tehtävästä kuvastaa suomalaisen Sam Vannin esittämä ajatus: lehmä on lehmä ja maalaus on maalaus.

Tehtävä

Suunnittele nonfiguratiivinen (ei-esittävä) konkreettinen teos käyttäen säännöllisiä matemaattisia muotoja - kuvapintaa jakavia suoria sekä ympyrä- tai kaariaiheita yhdistellen. Muista toiston ja vaihtelun merkitys.

Tekotapa

Tee ensin pieniä idealuonnoksia sommitelmaksi lyijykynällä. Valitse niistä mieluisin työsi lähtökohdaksi. Tee lopullinen sommitelma värillisistä piirustusarkeista leikkaa-malla ja liimaamalla valkoiselle A3-arkille, jota voit leikata lyhyemmäksi (enintään neliön muotoon) tai kapeammaksi (vähintään 20 cm).

Arvostelu

Pinnanjaon selkeys, rytmi, tasapaino.

Suorituspisteet

4 pist.

2. ESITTÄVÄSTÄ ABSTRAKTIKSI

Tehtävän kuvaus

Abstrakti taide on syntynyt kahdesta lähtökohdasta. Toisaalta on etsitty muotoja, joita ei luonnossa yleensä tapaa ja rakennettu kuva näistä, geometrisista muodoista. Toinen tapa on ollut luonnonmuotojen yksinkertaistaminen ja pelkistäminen, jolloin on päädytty usein samantapaiseen muotokieleen.

Tehtävä

Pelkistä esittävää kuvaa niin, että siitä tulee abstrakti.

Tekotapa

Valitse suurehkosta aikakauslehtivalokuvasta jokin yksityiskohta, jossa on selkeitä, yksinkertaisia hahmoja. Jatka muotojen yksinkertaistamista ja rakenna niistä noin A3-kokoinen, abstrakti maalaus, jossa alkuperäistä aihetta ei voi enää tunnistaa, vaikka kuvan tai valitun kuvan osan rakenne on säilynyt samanlaisena. Maalaa sommitelma peitevärein.

Arvostelu

Ideointi, sommittelun tasapaino ja kuvan elävyys.

Suorituspisteet

4 pist.

3. KINEETTINEN MOBILE

Tehtävän kuvaus

Mobile (=liikkuva) on abstrakti taideteos, jonka muoto jatkuvasti vaihtuu, kun se liikkuu ilmavirran vaikutuksesta. Teostyypin isänä pidetään Alexander Calderia. Mobile on kevytrakenteinen, kattoon ripustettava ja alaspäin osiin haarautuvista elementeistä koostuva kokonaisuus. Rakenteeltaan se vastaa vanhaa suomalaista joulukoristetta: himmeliä, mutta hahmoltaan mobile on yleensä epäsymmetrinen. Mobilen ideaa on sittemmin paljon käytetty mm. näyteikkunoiden somistuksissa sekä lelujen ja koristeiden valmistuksessa.

Kineettistä taidetta löydät esim. hakusanalla Viktor Vasarely.

Tehtävä

Rakenna mielenkiintoinen, kineettinen mobile.

Tekotapa

Suunnittele ja rakenna katosta riippuva mobile käyttämällä esim. joitakin seuraavista materiaaleista: rullalanka, rautalanka, naru, pahvi, väripaperi, puurimat, askartelusäleet, silkkipaperi ja paperimassapallot. Mobilen suurin ulottuvaisuus alle 50 cm. Voit suunnitella mobilen myös niin, että sitä voisi käyttää esim. joulukoristeena. - Ripusta valmis mobile kattoon.

Arviointi

Rakenne, mittasuhteet, tasapaino, kokonaissommittelu.

Suorituspisteet

6 pist.


4. MAALAUS JACKSON POLLOCKIN TYYLIIN

Tehtävän kuvaus

Informalismi on abstraktin taiteen tyylisuunta, joka muodostaa vastakohdan geometriselle suuntaukselle. Informalismia edustavasta maalauksesta puuttuu selkeä muoto (in-formal = muodoton). Vaikutelma voi olla joskus kaoottinen ja tekotavassakin sattumanvaraisuutta on usein hyödynnetty. Toisaalta koko kuvapinta on elävää värien ja pienten väripintojen vaihtelua. Työskentelyn lähtökohtana voi olla luonnonvaikutelma tai kuvantekijän oma tunnetila.

Action painting eli toimintamaalaus on ei-kuvaavaa taidetta, jossa pääosassa on itse maalaustapahtuma, ei niinkään tuotos. Amerikkalainen Jackson Pollock edustaa tätä informalismin suuntaa. Hän toteutti töitään asettamalla laajan kankaan lattialle ja valutti sille väriä kävellen pitkin kangasta. Tutustu action paintingin tuotoksiin hakemalla netistä Jackson Pollockin, Franz Klinen ja japanilaisen ” boxing painting action”- tekijän Ushio Shinoharan töitä.

Tehtävä

Tee maalaus kankaalle toimintamaalauksen hengessä kuvaten sisäistä maailmaasi tai tunnetilaasi.

Tekotapa

Ota isohko pala lakanakangasta. Suojaa kankaan alla oleva pinta sanomalehdillä. Ryhdy tekemään tuotostasi valuttamalla, rypistelemällä, jollakin esineellä vetämällä väriä kankaalle. Yritä kuvata värien ja muotojen avulla maalaushetken tunnetilojasi.

Arviointi työn tunnetilojen välittyminen, hetkeen heittäytyminen

Pisteet 4p


5. ABSTRAKTI SAVIRELIEFI

Tehtävän kuvaus

Kohokuva eli korkokuva eli reliefi on taideteos, jossa kuvan hahmon muodot liittyvät yhtenäiseen taustapintaan. Kohokuva on yleinen kuvanveiston muoto, jota tavataan ympäri maailmaa. Kohokuvia on käytetty temppeleiden ja muiden rakennusten, koristeluun. Metalliin tai muuhun materiaaliin tehdyt pakotukset ovat reliefejä. Mitalitaiteen teokset ovat usein kohokuvia, kuten myös kolikot.

Tehtävä

Tee abstrakti eli ei-esittävä korkokuva. Korkokuva voi olla myös mitali, jonka Nivala- Seura voi lahjoittaa vuosittain valittavalle Vuoden Nivalalaiselle.

Työtapa

Suunnittele reliefi aluksi luonnosvihkoosi. Tee useita vaihtoehtoisia suunnitelmia. Valitse mielestäsi paras suunnitelma. Kerro, mihin tarkoitukseen reliefi tulee. Koko välillä 10x10cm -20x20cm.

Tee savesta, metalliohkolevystä tai muusta materiaalista abstrakti eli ei-esittävä korkokuva. Voit tehdä korkokuvan myös siten, että teet mallineen aluksi savesta ja sen jälkeen valat sen kipsiin. Valettuun kipsiaihioon valetaan lopuksi varsinainen tuote.

Arviointi reliefin toimivuus, reliefin sopivuus määrittelemääsi tarkoitukseen, tekninen toteutus

Pisteet metalliohkolevy 3 p

savireliefi 4 p

savi+kipsi 6 p

NYKYTAITEEN TYÖPAJA

OSIO 2: Esittävä taide

KUVIS 5

Valitse joka osiosta tehtäviä n. 10 suorituspistettä vastaava määrä


1. FAUVISTIT ELI VILLIPEDOT VAUHDISSA

Tehtävän kuvaus

Pariisin syyssalongissa v. 1905 syntyi skandaali: Matisse, Derain ja Rouault asettivat töitään näytteille ja saivat kriitikko Vauxcelles´ilta haukkumanimen

” fauves”, villipedot. Taustalla oli kriitikon kauhistus taiteilijoiden tavasta käyttää värejä ja vääristää muotoja. Fauvistisessa maalauksessa taiteilijan mielentila määräsi sommittelun ja värien käytön. Opitut sommittelun ja väriopin säännöt unohdettiin, sievyys heitettiin roskakoppaan ja tilalle astui kiihkeys. Suosittuja aiheita olivat maisemat, kaupunkinäkymät, muotokuvat balettitanssijoista ja yökahviloiden asukkaista. Aihepiirit olivat paljolti samoja kuin aikaisemmilla impressionistisilla taitelijoilla, mutta ilmaisun vapaus on uutta. Tutustu netissä tai taidekirjoissa oleviin fauvistien töihin.

Tehtävä

Tee maalaus fauvismin hengessä. Ota aiheeksi joku fauvistien tyypillisistä aiheista.

Tekotapa

Ota vähintään A3- kokoinen vesiväripaperi, johon sommittelet fauvistisen luomuksesi. Väritä työ joko vesivärillä tai vesiliukoisilla vesi-/ vahaväreillä. Muista fauvistien rajuus ja kiihko, epätodelliset värit ja omalaatuiset sommitelmat.

Arviointi

Fauvismin henki, sommittelun ja värien käytön kiihkeys, tekninen toteutus

Suorituspisteet 5 p

2. NAIVISTINEN LINOLEIKKAUS

Tehtävän kuvaus

Naivismi tulee ranskan kielen sanasta naïve< lapsekas, vilpitön, luonnollinen. Naivismin piirissä taiteilijat ovat usein itseoppineita kuten tullimies Rousseau, joka teki naivismia tunnetuksi 1800-luvun lopulla ja 1900- luvun alussa Ranskassa. Naivismi syntyi vastareaktiona impressionismin jälkeisten taidesuuntien teoretisoinnille. Naivistisessa taiteessa pyritään yksinkertaisuuteen ja vilpittömyyteen, vältetään perspektiivi- ja mittasuhdesääntöjä, yksityiskohdat tehdään tarkkoina. Joskus töissä on yhteiskuntakriittisiä vivahteita. Aihepiirit tulevat pääasiallisesti taitelijan omasta elämästä, unista, haaveista ja muistoista. Myös kukka-, eläin – ja fantasia-aiheita maalataan. Henkilöt kuvataan usein suoraan edestä psykologisen perspektiivin mukaan. Psykologinen perspektivismi eli kokemuksen värittyneisyys jo havaintohetkellä. Biologia, oman elämänhistorian rakkaat ja kipeät kokemukset sekä kulttuuriset ihanteet ohjaavat tapaamme havainnoida ympäristöämme. Tutustu netissä tai taidekirjoissa oleviin Henri Rousseaun, Grandma Moseksen ja muiden naivistien töihin.

Tehtävä

Tee A4- kokoinen linoleikkaus viidakosta tai fantasia-aiheesta naivismin hengessä.

Tekotapa

Piirrä kuva A4- kokoiselle pergamiinipaperille. Käännä kuva nurinpäin ja jäljennä se A4- kokoiselle linolevylle. Lämmitä linolevyä silitysraudalla ja koverra ne alueet auki, joille haluat paperin värin. Ne alueet, joille haluat väriä jätä kovertamatta tai koverra kuvioille. Kun saat linolevyn valmiiksi, telaa linoväri laatalle, käytä iiristekniikkaa, ja vedosta työ joko silkkipaperille tai japaninpaperille. Kun vedos on kuivanut, kehystä se värillisellä paperikehyksellä. Kysy grafiikan merkinnöistä opettajalta.

Arviointi

Työn naivistisuus, tekniikan hallinta, linoleikkauksen rikkaus

Suorituspisteet 6 p

3. KIELLETYN TAITEEN SARALLA

Tehtävän kuvaus

Kun kansallissosialistit pääsivät valtaan Saksassa 1930- luvulla, heidän konservatiivinen ajattelutapansa vaikutti paitsi vähemmistöjen ja toisinajattelijoiden kohteluun myös taidetyylien hyväksyntään. Saksassa oli ollut vahvaa ekspressionismia, kubismia ja muita modernin taiteen tyylejä 1900- luvun alusta lähtien. Siellä toimi myöhemmin maailmankuulu muotoilun ja taideteollisuuden oppilaitos, Bauhaus- koulu, jonka filosofisesta ja taideteollisesta perinnöstä me suomalaisetkin saamme nauttia. Kansallissosialistit keräsivät Saksan museoista omasta mielestään rappiotaidetta edustavat työt ja asettivat ne näyttelyyn v.1937. Osan töistä he myöhemmin myivät maailmalle, osan he yksinkertaisesti polttivat. Töiden joukossa oli mm. Picasson, Braquen, Chagallin, Gauguinin, van Goghin ja saksalaisten Kirchnerin, Beckmannin, Ernstin ja Kleen töitä.

Tehtävä

Tutustu edellä mainittujen saksalaisten taitelijoiden töihin joko netissä tai taidekirjoista. Tee tuotoksesi heistä jonkun tyyliä mukaillen. Voit tutustua myös ns. rappiotaiteen näyttelyistä kertoviin artikkeleihin (rappiotaide= entartete kunst ( saks.), degenerate art ( engl.))

Tekotapa

Työn koko vähintään 30x30 cm, tekotapa vapaa. Mieti, mikä työtapa soveltuu parhaiten valitsemasi tyylin tuottamiseen. Voit tehdä myös veistoksen esim. Max Ernstin tyyliin.

Arviointi

Valitun taiteilijan tyylin tavoittaminen, tekninen toteutus, rohkeus

Suorituspisteet

4-6 pist, katsotaan myös tapauskohtaisesti

4. NOPALLA ONNEEN

Tehtävän kuvaus

Kuvataiteen tuotoksen onnistuminen voi joskus olla onnesta tai sattumasta kiinni. Sattuma puuttuu peliin silloin, kun et löydä mieleisiäsi työvälineitä, värisi ovat hukassa, mielentilasi on ” väärä”, otat vahingossa vääränlaisen paperin käyttöön…sattuma sanelee!

Tehtävä ja tekotapa

Tee yksi työ, jonka koon, tyylin, muodon, aiheen ja tekotavan arvot seuraavasta taulukosta. Käytä arpomisessa noppaa, jonka silmälukua noudatat orjallisesti. ÄLÄ HUIJAA! Huomaa, että joudut heittämään noppaa neljä kertaa: ensimmäinen noppaluku kertoo työn koon, toinen aiheen, kolmas tekotavan ja neljäs tyylin.

noppaluku

työn koko

työn aihe

työn tekotapa

työn tyyli

1

A5

taruolento/ alien

lyijykynä

realismi

2

A4

lintu

vesiväri

naivismi

3

A3

lemmikkieläin

vahaväri

impressionismi

4

neliö 30x 30 cm

kasvot

kuivapastelli

kubismi

5

kolmio A3- kokoisesta leikaten

käsi

puuväri

abstrakti

6

25x 40

maisema

ready-mix

surrealismi

Arviointi

Uskollisuus noppakäskyille, työtavan hallinta, tyylin hallinta, työn sommittelu ja mielikuvitus.

Suorituspisteet työn koon mukaan 3-5 p

NYKYTAITEEN TYÖPAJA

OSIO 3:Kokeileva taide

KUVIS 5

Valitse joka osiosta tehtäviä n. 10 suorituspistettä vastaava määrä

1. LAPSUUS- installaatio

Tehtävän kuvaus

”Installaatiotaide eli tilataide tarkoittaa yleensä erilaisista aineksista ja/tai esineistä koottua tilallista teosta, joka voi olla vuorovaikutteinen. Usein installaatiot ovat myös multimodaalisia, sisältäen kuvia, ääntä ja liikkuvia esineitä.

Taidelajina installaatiotaide antaa yleisölleen mahdollisuuden fyysiseen interaktiivisuuteen teoksen kanssa. Suurimmat tilateokset ovat konstruktioita, joiden toteutuminen edellyttää niiden sisällä olemisen, kiertelyn, koskemisen ja tuntemisen.” www.kookos.fi

Tehtävä Etsi kotoasi esineitä, jotka liittyvät olennaisesti lapsuuteesi. Valitse esineet mukavien ja ikävien muistojen perusteella. Tee esineistä kooste.

Tekotapa Tee esineistä kooste jollekin pinnalle tai johonkin tilaan, joka liittyy lapsuuteesi. Valokuvaa koostettasi painottaen eri asioita eri kuvissa. Koosta kuvista kuvasarja paperikuvina tai tee kuvista power-point ( pituus 1-3 min.)

Arviointi Viestivyys lapsuudestasi, kerronnallisuus, kuvalliset ansiot ( valokuvien sommittelu, power-pointin kiinnostavuus)

Suorituspisteet 5 p

2. GRAFFITI LYHENTEESTÄ

Tehtävän kuvaus

Graffiti oli alkujaan seinämaalaus. joka tehtiin ilman lupaa julkiselle paikalle spraymaaleilla. Kovimmat graffitin tekijät saivat graffitin aikaiseksi esim. junamatkan aikana junavaunun kylkeen. Graffiti koetaan usein pelkäksi kiusanteoksi ja sotkuksi, mutta tutustumalla laajasti graffitin tekijöiden tuotoksiin, huomaa, että tekijät ovat osaavia ja taiteellisesti lahjakkaita.

Tänä päivänä monenlaiset lyhenteet ovat ihmisten arkipäivää. Monet asiat kirjoitetaan lyhenteinä esim. tekstiviesteihin. Tuttuja lienevät lyhenteet EVVK, LOL, BRB, BTW, PRO jne.

Tehtävä Suunnittele graffiti käyttäen lähtökohtana jotain nykykielen asiallista lyhennettä

Tekotapa Voit tehdä graffitin joko paperille, kovalevylle tai maalauspohjalle. Väreinä voit käyttää vesi- ja peitevärejä, akryylivärejä, tusseja, vahaliituja, sekatekniikoita. Työn pohjan koon voit itse määritellä, kunhan se on riittävän suuri.

Arviointi Graffitimaisuus, uudet kujeet, näyttävyys, sommittelu

Suorituspisteet riippuen työn koosta ja tekotavasta 3-6 p

3. MUMMOKOLLAASI

Tehtävän kuvaus

”Kollaasi on tekniikka, jossa erilaisia materiaaleja yhdistetään liimaamalla samaan teokseen. Nimi tulee ranskan verbistä coller (liimata) ja tekniikka on syntynyt 1900-luvun alun kubistien parissa. Kollaasi voi olla myös kolmiulotteinen eli veistos.” Pekka Hannula

Tehtävä Tee kollaasi omasta mummostasi/ vaaristasi.

Tekotapa Etsi kuva- ja muita materiaaleja, jotka tuovat mieleesi mummosi/ vaarisi. Tee kollaasi joko pelkkänä kuva- ja/tai materiaalikoosteena tai tee kuvista power-point. Voit ajatella, että kollaasi on kunnianosoitus isovanhemmallesi.

Arviointi Kerronnallisuus, isovanhempasi hahmottuminen suhteessa sinuun, sommittelu, tekninen toteutus

Suorituspisteet 3-5 p tekotavasta riippuen

4.PERFORMANSSI

Tehtävän kuvaus

"Performanssi (Performance art, aik. suom. performance engl. performance) on yleisön edessä esitettävä taide-esitys, joka voi noudattaa ennalta laadittua suunnitelmaa, syntyä esityshetkellä improvisaationa tai sisältää sekä suunniteltuja osia että improvisointia. Performanssi on multimediaa ja voi sisältää elementtejä tai muistumia eri taidemuodoista. Performanssi kehitettiin 1960-luvulla ja sen tavoitteena on visuaalisen ja ajatuksellisen kokonaisuuden luominen.” lähde wikipedia

Tehtävä Tee performanssi, jolla pyrit tuomaan esille jotain mieltäsi painavaa nykypäivän epäkohtaa: terveydenhoito, vanhusten hoito, opiskelijan asema, nuorison mahdollisuus vaikuttaa, nuorison puuttuvat vapaa-ajanviettotilat, demokratian rapistuminen…

Tekotapa Tee performanssiin käsikirjoitus parityöskentelynä tai kolmen hengen ryhmässä. Esittäkää performanssi ja videoikaa se.

Arviointi Performanssin mielenkiintoisuus, aiheen välittyminen, omaperäisyys

Suorituspisteet 5 p/ henkilö

5. LAND ART, MAATAIDE

Tehtävän kuvaus

Maataidetta alettiin tehdä 1960- luvun jälkipuoliskolla. Taiteilijat hakeutuivat ulos gallerioista ja etsiytyivät luontoon, jonne he tekivät teoksia luonnon omista materiaaleista. Ajan myötä taideteokset palautuivat takaisin luontoon. Esimerkkejä maataiteen tekijöistä voit etsiä netistä, esim. Robert Smithson, Michael Heizer ja Dennis Oppenheim, Suomessa Olavi Lanu. Toisaalta maataidetta tehtiin myös sisälle gallerioihin materiaaleista, joita taiteilijat keräsivät luonnosta, esim. Richard Long.

Tehtävä Tee maataideteos ulos materiaaleista, joita löydät luonnosta: kivet, lumi, hiekka, korret, oljet, risut...

Tekotapa Tee luonnoksia maataideteoksiin. Valitse mielestäsi paras ja toteuttamiskelpoisin suunnitelma. Kerää tarvittavat materiaalit tai työstä teos paikoilleen. Ota kuvia valmiista teoksesta eri kulmista ja tee kuvasarja tai power-point teoksestasi.

Arviointi materiaalien käyttö, työn uutuusarvo, kekseliäisyys, toimivuus, ulkonäkö, viestivyys, jos taustalla on joku suurempi ajatus

Suorituspisteet 3-5 p riippuen teoksen koosta ja tekemisen vaikeusasteesta

6. TEKSTIILITAIDETTA

Tehtävän kuvaus

Tekstiilitaiteeksi on alun perin luokiteltu teokset, jotka ovat olleet pääasiassa yksiulotteisia tasotekstiilejä. Tekstiilejä on yleensä käytetty seinillä tai tasopinnoilla (pöydät, lattiat). Näitä teoksia ovat esim. ryijyt, raanut, kirjotut peitteet, kirkkotekstiilit, pöytäliinat jne. Materiaaleina perinteisissä tekstiilitaiteen tuotoksissa oli lanka, kangas tai muu pehmeä kudottu, neulottu, ommeltu tms. materiaali. Tekstiilitaiteen rajat ovat ajan myötä avartuneet. Tämän päivän tekstiilitaidetta voidaan tehdä moniulotteisina veistoksina, tasotekstiileinä, muodoltaan ne voivat olla minkälaisia tahansa. Materiaaleina käytetään nykyään kaikkea mahdollista, rajana lienee mielikuvitus. Usein nykytaidetekstiilissä materiaali on rautakaupan tavaraa tai kierrätysmateriaalia.

Tehtävä Tutustu tekstiilitaiteen nykyisyyteen netissä. Hakuna voit käyttää kuvahakua esim. Ritva Puotilan, Maija Lavosen, Irma Kukkasjärven, Airi Snellman- Hännisen nimellä. Voit laittaa hakusanaksi myös tekstiilitaiteen. Suunnittele oma tekstiilitaideteoksesi mieleisestäsi materiaalista. Toteuta työ.

Tekotapa Ajan rajallisuuden vuoksi käytä työtapana punontaa, solmeilua, tms. riittävän nopeaa työtapaa. Kutomallakin saat nopeasti jälkeä, jos valitset sopivan materiaalin työstettäväksi. Työn koko n. 80 cm2, muodon voit itse päättää ( esim. 20x40, 10x80...)

Arviointi Kekseliäisyys, ulkonäkö, mielenkiintoisuus

Suorituspisteet 3-7 p riippuen materiaalista, tekotavasta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä