KU 3

KU 3: MEDIA JA KUVIEN VIESTIT ( VALOKUVA, MEDIAKUVA, VIDEO)

TEE JOKAISESTA OSIOSTA N. 10 PISTEEN EDESTÄ TEHTÄVIÄ, KOKONAISPISTEMÄÄRÄSI TULEE OLLA 30.

KUVATAITEEN KURSSI 3: MEDIA JA KUVIEN VIESTIT


OSIO 1: VALOKUVA


 1. SELFIE

Ota itsestäsi kuuden kuvan selfie-kuvasarja, jossa tunnetila ja kuvan ympäristö täydentävät toisiaan. Kuvasarjassa näkyvät tunnetilat ovat seuraavat: ilo, yllätys, rakkaus, viha, katkeruus ja suru. Pyri selfien väri-, muoto- ja valomaailmalla tuomaan esille tunnetila, jota kuvaat.

Toteutus:

 1. ota kuvat, tulosta ne ja liimaa kartongille joko vihkoseksi tai taitelluksi haitariksi
 2. ota kuvat, siirrä ne koneelle ja tee powerpoint, voit lisätä esitykseen myös tunnetiloja tukevaa musiikkia

Pisteet: 5

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan kuinka hyvin kuvat kertovat tunnetiloista sommittelun, väri- ja muotomaailman ja mahdollisen musiikin avulla.


 1. KUVASARJAT

Etsi valokuvia lapsuus- ja nuoruusajaltasi. Lähde vastasyntyneestä ja päädy tähän päivään. Tee kuvista kaksi kuvasarjaa (6-8 kuvaa/ sarja), joista toinen on dokumentaarinen, totuuteen pyrkivä, realistinen, jalat maassa- tyyppinen ilman tunnelatauksia ja toinen tunteisiin vetoava, hellyttävä, vihastuttava, ihastuttava, joka saa aikaan tunnereaktioita.

Toteutus:

 1. tulosta kuvat ja liimaa ne kartongille
 2. skannaa kuvat tai siirrä tietokoneelle muistitikulla ja tee niistä rinnakkaispower-pointit

Pisteet: 5

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan, kuinka hyvin dokumentaarisen ja tunneperäisen ero on havaittavissa kuvasarjassa.


 1. VANITAS

Vanitas-asetelmat olivat suosittuja 1600-luvulla Alankomaissa. Niissä kuvataan esineitä, jotka toisaalta liittyvät kaiken katoavaisuuteen ja ajan rajallisuuteen, toisaalta taas kertovat tekijänsä intohimoista ja kiinnostuksen kohteista.

Etsi kotoa tai koulusta esineitä, jotka edustavat sinulle ajan rajallisuutta ja kaiken katoavaisuutta sekä esineitä, joilla on sinulle positiivinen merkitys, esineitä, joita ilman sinun on vaikea pärjätä tai joita ilman kokisit elämäsi vähemmän miellyttävänä.

Toteutus:

Tee esineistä mielenkiintoinen asetelma tilaan, jonka määrittelet itse. Ota asetelmasta kuvia ja valitse niistä paras. Valintasi tulostetaan kokoon A3 kopiokoneella.

Pisteet: 5

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan kuvan kertomaa: esineiden valintaa, sommittelua tilaan, valon ja varjon käyttöä kuvaamisessa.


 1. Tutustu eri aikakausien perhe- tai sukuvalokuviin. Etsi kuvia joko netistä tai mahdollisesti kotoasi sukusi kuvien joukosta. Tutki kuviin liittyviä aikakaudesta kertovia asioita: vaatetus, ihmisten asemointi kuvissa, kuvissa olevat esineet jne. Valikoi kuvista kuvasarja ( minimimäärä 5 kuvaa), jossa mielestäsi saat erot selkeästi näkymään. Analysoi kuvia ja kerro niiden herättämistä ajatuksista, kerronnan voit tehdä minä-muodossa, tarinana tai objektiivisena kerrontana.

Pisteet 3

Voit lisäksi tehdä piirtämällä tai maalaamalla perhe- tai sukupotretin, jossa käytät hyväksesi kuva-analyysin tuloksia tai sekoittelet eri aikakausilta löytämiäsi kuvallisia “herkkuja” uuteen potrettiin.

Kuvan koon ja pohjamateriaalin voit valita itse, samoin värit, joilla työn toteutat.

Pisteitä 3-5 riippuen tekotavasta.

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan valitsemiesi perhe- tai sukuvalokuvien kerronnallista rikkautta ja monipuolisuutta sekä sanallisen analyysin vahvuutta. Perhe- tai sukupotretista arvioidaan mielikuvitus ja työn tekninen toteutus.


 1. Värityskuvia

Suunnittele värityskuva, jonka lähtökohta on jossain lukio-opintoihin tai lukioon liittyvissä asioissa ( rakennus, käytävä, vapaa-ajanviettoalue, opiskelija toimessaan jollain tunnilla, pulpetti, jonka kannella on lukiossa tarvittavia esineitä ja asioita jne.) Värityskuvaa jaetaan lukio-opintoihin tutustuville henkilöille väritettäväksi tutustumishetken aikana. Tee kuva zentangle-henkiseksi kokoon A5-A4.

Arviointi: kuvan mielenkiintoisuus, houkuttavuus värittämiseen, asiayhteys

pisteet: 1-3


 1. Taidehistoriaa

Etsi eri aikakausien henkilökuvia. Valitse muutama ( 2-4) mielenkiintoista ja tee niistä toisinto valokuvana.

Toteutus:

 • pari- tai ryhmätyöskentely, jos tarvitsette useampia henkilöitä toisintoihin, pyytäkää kavereita mukaan
 • etsikää yhdessä kuvat, joista haluatte tehdä toisinnon
 • pyrkikää varsinkin asennoissa alkuperäisen kuvan mukaiseen toistoon
 • ympäristö voi olla samanlainen kuin alkuperäisessä kuvassa, mutta riittää, että asennot toistuvat ja niiden avulla voidaan jäljittää alkuperäistyö
 • ottakaa kuvat toisinnoista ja lopuksi tulostakaa valokuvat, muistakaa valot ja varjot!

Arviointi: lopputuloksesta arvioidaan kuinka hyvin toisinto vastaa alkuperäiskuvaa, asiaan panostaminen arvioidaan myös

Pisteet: 1-2p/ toisinto
OSIO 2: MEDIAKUVA


 1. Tee omakuvasta juliste, joka on joko vaalimainos tai etsintäkuulutus.

Toteutus:

Ota joko itsestäsi valokuva tai käytä peiliä omakuvasi piirtämisen apuna. Valitse mieleisesi työtapa: vahavärit, kuivapastellivärit, vesivärit, vesiliukoiset vahavärit, akryylivärit, tussit. Tee juliste kokoon A3. Valitse julisteesi tarkoitukseen sopivat tekstit ja tekstityyppi. Asemoi ne julisteeseen.

Pisteet 3-5, riippuen tekotavasta

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan julisteen tehokkuutta, viestivyyttä ja soveltuvuutta valitsemaasi tarkoitukseen.


 1. Esite

Tee Nivalan lukiosta esite jaettavaksi yläkoululaisille ja muille lukio-opintoihin havitteleville.

Toteutus:

Ota kuvia lukion arjesta ja tapahtumista. Voit käyttää hyväksi olemassa olevia kuvatiedostoja penkkareista, vanhojen tansseista, ylioppilasjuhlista, joulujuhlista ja muista lukion tapahtumista. Mieti houkuttelevat, kiinnostavat tekstit ja valikoi parhaat kuvat. Muista, että olet markkinoimassa opinahjoasi tuleville lukiolaisille, muista kohderyhmä! Pohdi esitteen taitto, palstoitus jne.

Pisteet: 5

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan esitteen viestivyys, iskevyys, mielenkiintoisuus, sopivuus kohderyhmälle.


 1. Käy sivulla www.slideshare.net/pajukipe/taidetta-arjessaslideshare-11270579. Katso ja tutustu diasarjaan ajatuksella ja tee annetut tehtävät.

Pisteet 5

Arviointi: lopputuloksessa arvioidaan pastissin sopivuutta julisteeseen ja kuvahaun mukaisten kuvien runsautta ja vaihtelevuutta.

 1. Powerpoint Nivalan lukiosta

Tee esittelypower-point opinahjostasi. Kohderyhmäsi esittelylle on lukioon tulevat tai houkuteltavat yläkoulun ysiluokkalaiset. Ota huomioon myös huoltajat, jotka omalta osaltaan vaikuttavat nuorten tulevaisuuden valintoihin. Pyri esittämään lukio-opiskelun eri puolia realistisesti, mutta kannustaen.

Toteutus:

 • työn voi toteuttaa joko ryhmässä tai yksin
 • ota kuvia lukio-opinnoista eri vaiheissa, pyri monipuolisuuteen
 • voit käyttää kuvisluokan koneella olevia kuvia hyväksi esim. vanhojen tanssit, penkkarit, tapahtumat jne.
 • lisää sopiva musiikki, jos haluat, katso musiikin ajastus siten, että se tukee powerpointia
 • pituus 2-4 min, älä tee liian pitkää, tee mieluummin tiivis ja ytimekäs

Pisteet: yksin tehtynä 5-8p, ryhmätyönä 5p

Arviointi: lopputuloksessa arvioidaan, kuinka hyvin lukio-opiskelun eri puolet on esitelty, powerpointin tunnelmaa ja tiedottavuutta.
 1. Powerpoint v. 2017: Nivala 150v, Suomi 100v

Vuonna 2017 Nivala viettää 150-vuotisjuhlaansa ja Suomi 100-vuotisjuhlaansa. Eri vuosikymmenten tapahtumat ovat olleet osin valtakunnallisia kokemuksia, osin vain Nivalaa koskevia pienempiä kokemuksia tai koettelemuksia.

Toteutus:

 • etsi tietoa ja valokuvia vuosikymmenien 1860-2010 ajalta, pyri löytämään jokaiselta vuosikymmeneltä jotain tärkeää tietoa niin Nivalan kuin Suomen kannalta
 • tee powerpoint siten, että viet rinnakkain Suomen ja Nivalan tapahtumia, voit käyttää kuvia, tekstiä, historiatietoa, perinnetietoa jne.
 • linjaa powerpointisi siten, että keskityt johonkin asiaan etkä pyrikään kertomaan kaikkea kaikesta, linjaus voi olla esim.koululaitoksen kehittyminen Nivalassa ja Suomessa kyseisenä aikana; Nivalan kytkeytyminen valtakunnan politiikkaan tiettyjen henkilöiden kautta ( Kyösti Wilkuna, Kyösti Kallio, Kerttu Saalasti jne.), Nivalan ja Suomen kokemukset sodissa, siirtolaisuudessa, pakolaisuudessa, kapinoissa; kunnallispolitiikka ja elinkeinoelämän kehittyminen, jne.
 • voit tehdä powerpointin dokumentaarisena, kerronnallisena, kuvitteellisena henkilö- tai sukutarinana tai oman sukusi tarinana
 • voit tehdä työn pari- tai yksilötyönä

Pisteet riippuen käytetyistä tunneista 5-10

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan powerpointin rakennetta, tiedottavuutta, asiapitoisuutta, esteettisyyttä.
OSIO 3: VIDEO


1.Opetusvideo

Toteutus:

Tehkää ryhmätyönä opetusvideoita teitä kiinnostavista asioista. Valitkaa 3-4 hengen ryhmä. Jokainen miettii opetettavan asian, josta haluaa tehdä videon. Videon pituus 1-3 min. Video voi olla ruuanlaitosta, paperin taittelusta, siivoamisesta, kaappien järjestelystä, renkaiden vaihdosta, mopon korjaamisesta, polkupyörän kettingin laitosta... mistä tahansa, kunhan se on mielestäsi kiinnostava ja arvelet sen kiinnostavan katselijoitakin.

Pisteet 5/ video

Arviointi:

lopputuloksessa arvioidaan, kuinka hyvin opetettava asia saadaan esitettyä katsojalle, onko videon perusteella mahdollista tehdä videolla esitetty asia onnistuneesti.


2.Luontodokumentti

Tee lyhyt 1-3 min pituinen luontoaiheinen video. Käytä mielikuvitusta videon luontoaiheen valinnassa. Muista, että luonto käsittää ihmiset, eläimet, kasvit, sääolosuhteet, vuorokausirytmin, jne.

Toteutus: parityö, valitkaa aihe, joka kiinnostaa molempia tai tehkää molemmille oma pätkä.

Pisteet 5/henkilö

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan dokumentin muotoa ja sisältöä, kuvakulmia ja kiinnostavuutta. Arvioitavana on tietysti myös tiedottavuus ja asiaan perehtyneisyys.


 1. Dokumentti tai selostus tapahtumasta

Tee lyhyt dokumentti jostain tapahtumasta, johon osallistut tai jonka kuvaat ulkopuolisena havainnoitsijana.

Toteutus:

Työn voi tehdä joko ryhmätyönä tai yksilötyönä. Työ voi olla videokertomus, esittely, dokumentaarinen selostus haastatteluineen. Pyydä lupa asianomaisilta tai tilaisuuden järjestäjiltä, jos menet paikalle ulkopuolisena havainnoijana. Tilaisuus voi olla esim. kaupunginvaltuuston kokous, joku yleinen juhla, musiikkitapahtuma, Jokilatvan opiston kevätjuhla, musiikkiopiston kevätkonsertti, seurat, nuorten ilta Lonkussa tai seurakunnalla…

Pisteet 5-10, riippuen videosta ja sen tekemisen asettamista haasteista

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan videon viestivyyttä, kuinka hyvin taltiointi on onnistunut tavoitteessaan. Kuvakulmat ja videon toimivuus punnitaan myös.


 1. Haastattelu tai katugallup

Haastattelu tai gallup jostain ajankohtaisesta asiasta, joka kiinnostaa myös itseäsi.

Aiheena voi olla pakolaiskriisi, Euroopan Unionin toimet ja Suomen suhde siihen, yksittäisen kansalaisen tilanne, vanhusten tai lasten tilanne, ympäristön tila, Nivalan kuviot…

Toteutus:

Työn voi tehdä joko yksin tai ryhmässä. Käy haastattelemassa ihmisiä ja taltioi työ joko valokuvina ja teksteinä tai videona. Jos valitset valokuvat ja tekstit, tee niistä joko powerpoint tai tee kuvitteellinen taitto lehden aukeamalle. Tietysti voit tarjota haastattelujen tai gallupin tuloksia myös paikallislehteen. Mieti kysymykset hyvin ja siten, että saat asiallisia vastauksia.

Pisteet 3-5 riippuen työtavasta

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan haastattelujen tai gallupin toimivuutta, iskevyyttä ja asian selvittelyn onnistumista.


 1. Mainospätkä

Mainoksella pyritään vaikuttamaan asenteisiin tai suotuisaan ostopäätökseen. Mainoksen tehtävä on antaa positiivista tietoa, painottaa tarvetta ja manipuloida ostamista tai ajattelua.

Toteutus:

tehkää työ parityönä. Valitkaa asia tai tuote, jota haluatte mainostaa. Voitte mainostaa myös kahta kohdetta, jolloin molemmat pääsevät sekä kuvaamaan että mainostamaan. Pohtikaa mainostamisen keinoja ja muokatkaa tai valitkaa ympäristö mainostamisen kohdetta tukevaksi.

Pisteet: 5/ mainos

Arviointi:

Lopputuloksessa arvioidaan mainoksen toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä