Terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi

Opiskelijan sosiaalinen tuki

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Lukiolaisten terveydenhoidosta vastaavat terveydenhoitaja ja koululääkäri, joiden palvelukset ovat maksuttomia. Terveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla 3-4 päivänä kuukaudessa, pääsääntöisesti perjantaisin. Muulloin hänet tavoittaa Kyösti Kallion koululta. Käynti terveydenhoitajalla edellyttää yhteydenottoa puhelimitse tai Wilma-viestillä. Kerro hänelle luottamuksellisesti terveyttäsi haittaavat tekijät, pitkäaikaissairaudet ja tartuntataudit.

Lukiolaisille kuuluu myös ilmainen hammashuolto, johon liittyen opiskelijoille annetaan ajanvarauslaput määräaikaistarkastuksiin.

Koulussa sattuneista tapaturmista opiskelijan on heti tultava kertomaan kansliaan ja täytettävä vakuutusyhtiön tapaturmailmoitus. Kaikista aiheutuneista kuluista on myös välittömästi toimitettava alkuperäinen lasku toimistoon. Mikäli sattunut tapaturma edellyttää erillistä kyyditystä, niin sen päättää rehtori, kun opiskelija on toimittanut kansliaan lääkärin antaman lausunnon asiasta. Terveydenhoitajan puhelin on 040 635 5151.

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattorilla on työhuone/vastaanotto lukiolla. Tarvittaessa opiskelija voi sopia vastaanottoajan puhelimitse tai Wilma-viestillä. Yhteystiedot löytyvät ilmoitustaululta ja kansliasta. Kuraattorin puhelin on 040-344 7325.

KOULUPSYKOLOGI

Psykologi työskentelee Nivalan lukiossa joka keskiviikko aamupäivän ajan. Psykologin tehtävänä on tukea opiskelijan opintojen etenemistä ja opiskelumotivaatiota. Psykologi tekee yhteistyötä sekä ryhmänohjaajien että huoltajien kanssa silloin kun opiskelijalla on säännöllisiä, toistuvia poissaoloja tai kun hänen opintonsa ovat vaarassa keskeytyä. Vastaanottokäynneillä voidaan selvitellä oppimisvaikeuksia, elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia (esimerkiksi kiusatuksi tuleminen, ristiriidat perheenjäsenten kanssa) sekä mieltä vaivaavia kielteisiä ajatuksia ja tunteita (esimerkiksi arkuus, ahdistuneisuus, alakuloisuus). Vastaanottoajan voi varata joko tekstiviestillä numeroon 044 237 8482 tai lähettämällä Wilma-viestin (Essi Korvela). Myös huoltaja, luokanvalvoja, kuraattori ja terveydenhoitaja voivat varata ajan opiskelijan puolesta. Vastaanotto on kuraattorin huoneessa (162).