Opiskelijan taloudellinen tuki

Opiskelijan taloudellinen tuki

OPPILASKULJETUKSET

Koulumatkatuen piiriin kuuluvat ne opiskelijat, joiden päivittäinen yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km. Lisäksi edellytetään, että päivittäisten koulumatkojen kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuu on 43 euroa. Tämän yli menevät kustannukset korvataan. Opiskelijan on täytettävä KELA:n koulumatkatukihakemus, lomakkeen saa kansliasta. Lisäksi kanslia antaa ostotodistuksen, jolla opiskelija voi käydä lunastamassa itselleen Matkahuollosta 44 matkan koulumatkatukilipun = ns. älykortin. Koulumatka mitataan kodista lukiolle lyhintä käytössä olevaa virallista tietä myöten. Mahdollisista osoitteenmuutoksista on ilmoitettava heti kansliaan.

VR:N JA MATKAHUOLLON ALENNUKSET

Junassa lipuntarkastuksen yhteydessä tarvitset voimassaolevan VR:n hyväksymän opiskelijakortin (esim. Suomen Lukiolaisten Liiton kortti). Ennen varsinaisen kortin saamista voit hyödyntää oppilaitoksesta saatua todistusta opiskelija-alennuksen saamiseksi VR:n junissa.

Matkahuollon alennuksen saa matkahuollon opiskelijakortilla tai opiskelijajärjestön opiskelijakortilla, johon on painettuna Matkahuollon logo. Opiskelijakorttia tai lukuvuositarraa varten tarvittavan todistuksen opiskelija saa lukion toimistosta. Todistuksessa pitää olla oppilaitoksen varmennus. Ensimmäistä opiskelijakorttia varten opiskelija tarvitsee yhden passikuvan ja henkilöllisyystodistuksen. Matkahuollon opiskelijakorttiin tulee vuosittain hankkia uusi lukukausi- tai lukuvuositarra. Syyslukukauden tarra on voimassa seuraavan vuoden tammikuun loppuun asti ja lukuvuositarran voimassaolo jatkuu seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Kortin ja tarran voi hankkia mihin aikaan vuodesta tahansa. Opiskelijakortti on ilmainen. Voimassaolotarra (lukukausi ja lukuvuosi) maksaa 10 euroa.

SOSIAALISET EDUT

Opiskelija, jonka vanhempien yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa on oikeutettu saamaan opintorahan oppimateriaalilisää, joka on 46,80 e/kk. Kela myöntää oppimateriaalilisän automaattisesti opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos opiskelija ei vielä saa mitään opintotukea, haetaaan oppimateriaalilisää opintotukihakemuksella. Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa.

Opiskelija, joka on täyttänyt 17 vuotta, on oikeutettu hakemaan opintotukea. Hakemuskaavakkeita saa kansliasta, jonne hakemus on myös palautettava. Opintotukihakemuksen voi tehdä myös netissä Kelan sivuilla.

Valtion Rautatiet (VR) myöntää lukion opiskelijoille 30 %:n opiskelija-alennuksen henkilöliikenteessä. Linja-autoliikenteessä opiskelijat saavat 50 %:n alennuksen yli 60 km:n matkoista.