Arviointiin ja opiskeluun liittyviä ohjeita

ARVIOINTI

 • Kurssi arvioidaan numerolla tai suoritettu/hylätty-merkinnällä (S/H)
 • Kurssin arviointiin voi kuulua opettajan suorittaman arvioinnin lisäksi vertaisarviointi ja itsearviointi.
 • Opiskelija voi kurssin kuluessa seurata ja arvioida oman opiskelunsa etenemistä.
 • T-merkintä tarkoittaa, että kurssin suorituksesta puuttuu joitakin osioita ja suoritusta on täydennettävä. Kurssin suoritusta on täydennettävä puuttuvilla osuuksilla seuraavan jakson toiseen maanantaihin mennessä, muuten suoritus muuttuu K:ksi (kurssi keskeytynyt ja tulee käydä uudestaan). Poikkeaminen edellä mainitusta käytännöstä vaatii erityisiä toimenpiteitä.
 • Opiskelijalla, joka on saanut hylätyn (=4) arvosanan tai joka on ollut hyväksyttävästä syystä poissa niin, ettei hänen tietojaan ja taitojaan ole voitu arvioida, on oikeus ennen lukuvuoden päättymistä osallistua kerran kurssin uusintakuulusteluun. Mikäli opiskelija on uusintakuulustelussa saanut hyväksytyn arvosanan, merkitään se uudeksi kurssiarvosanaksi. Peruuttamaton ilmoittautuminen on käytetty kerta. Peruuttaminen on tehtävä viimeistään edellisenä työpäivänä.
 • Opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanat vaikuttavat oppiaineen päättöarvosanaan. Kurssin arvosana osoittaa, miten opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Arviointi annetaan kokeiden ja opiskelussa osoitetun jatkuvan näytön perusteella.
 • Kokeet järjestetään pääsääntöisesti arviointiviikolla, jonka koejärjestys ilmoitetaan hyvissä ajoin jakson aikana.
 • Kurssista saamansa arvosanan opiskelija näkee Wilmasta tai jaksotodistuksesta, jonka hän saa 3. ja 6. jakson päätyttyä.
 • Mikäli opiskelija saa jossakin aineessa peräkkäin kaksi hylättyä arvosanaa, niin hänen opiskelunsa eteneminen estyy ko. aineessa, kunnes jompikumpi hylätyistä kursseista on suoritettu hyväksytysti. Oppiaineen kursseista pitää vähintään 2/3 olla hyväksytysti suoritettuja.
 • Hyväksyttyä arvosanaa opiskelija voi korottaa vain erikseen ilmoitettavassa korotuskuulustelussa. Korotuskuulusteluun on osallistuttava viimeistään kurssin suoritusta seuraavan lukukauden aikana. Yhdessä korotuskuulustelussa voi osallistua enintään kahteen kokeeseen, ja silloin on mahdollista saada yksi lisätunti kokeiden tekemiseen.

JAKSOARVIOINTI

Kurssisuoritukset arvioidaan joko numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnöin (S/H).

Merkintä T (=täydennettävää) tarkoittaa opiskelijalta kesken jäänyttä kurssia, josta hän saa kurssisuorituksen hoidettuaan puuttuvat suoritukset viimeistään seuraavan jakson toiseen maanantaihin mennessä. Muussa tapauksessa kurssisuoritukseksi tulee K. Merkintä K (=keskeyttänyt) tarkoittaa opiskelijalta kesken jäänyttä kurssia. Tällöin hänen on opiskeltava kurssi uudelleen, joko lähiopetukseen osallistuen tai itsenäisesti suorittaen.

Kurssiarvosanat julkaistaan Wilmassa noin viikon kuluttua jakson päättymisestä. Jaksoista 3 ja 6 jaetaan myös paperitodistukset.

KOETILANTEESSA TOIMIMINEN

 • Opiskelijan on huolehdittava mukaansa kokeessa tarvittavat välineet. Opettaja ohjeistaa, mitä välineitä kokeessa saa käyttää.
 • Ulkovaatteet, laukut, kokeessa kielletyt mobiililaitteet ym. jätetään opettajan määräämälle paikalle.
 • Koe aloitetaan yhtä aikaa.
 • Kokeesta voi poistua aikaisintaan 1,5 tunnin kuluttua kokeen alkamisesta, ellei opettaja toisin ohjeista.
 • Kokeen vastaus- ja tehtäväpaperit palautetaan kokeen valvojalle.
 • Lunttaamisesta seuraa suorituksen tai kurssin hylkääminen tai muu kurinpidollinen toimi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä