Poissaolot

POISSAOLOT

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki 25 §).

Poissaoloihin liittyvät ohjeet:

 • Poissaoloista on esitettävä hyväksyttävä selvitys Wilmassa.
 • Ellei lupaa ole voitu kysyä ennakkoon, on opiskelija tai hänen huoltajansa velvollinen ilmoittamaan koululle poissaolosta ja sen syystä viimeistään toisena poissaolopäivänä. Ilmoituksen voi tehdä joko Wilmassa tai soittamalla ryhmänohjaajalle, opettajainhuoneeseen tai koulun kansliaan.
 • Hyväksyttävästä syystä luvan enintään kolmeksi päiväksi myöntää ryhmänohjaaja, sitä pidemmäksi ajaksi rehtori. Luvan yksittäiseltä oppitunnilta poissaoloon myöntää ao. aineen opettaja.
 • Rehtori myöntää enintään yhden viikon pituisen yhtäjaksoisen poissaolon lukuvuoden aikana. Arviointiviikon ajalle poissaoloja ei myönnetä kuin poikkeustapauksissa. Poissaolot tulee korvata opettajan kanssa erikseen sovittavilla tehtävillä.
 • Tavanomaisesta työjärjestyksestä poikkeavina päivinä poissaolotuntien lukumääräksi merkitään tuntimäärä, joka opiskelijan olisi tullut olla läsnä.
 • Opiskelun etenemistä haittaaviin poissaoloihin puututaan opiskelijahuollon toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Mikäli opiskelijalle kertyy useampia poissaoloja, niin silloin hänen on hankittava terveydenhoitajan todistus poissaoloilleen. Tarvittaessa aineenopettaja voi vaatia poissaoloselvityksen esittämistä, jotta kurssin opiskelu voi jatkua.
 • Poissaolojen vuoksi arvosanatta jääneen on käytävä kurssi uudelleen. Vain hyväksyttävästä syystä kurssilta poissa ollut voi korvata poissaolonsa opettajan antamilla lisätehtävillä, jotka on palautettava sovittuna ajankohtana. Jollei lisätehtäviä palauteta määräaikaan mennessä, niin keskeneräinen kurssisuoritus raukeaa.
 • Myöhästyminen on huolimattomuutta ja häiritsee toisten opiskelua. Jos sinulla on tunnilta myöhästymiseesi pätevä syy, voit mennä tunnille ja ilmoittaa syyn opettajalle. Kolmesta myöhästymisestä tulee poissaolomerkintä.
 • Poissaolotilanteissa alle 18-vuotiaan opiskelijan, huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan velvollisuus on:
  • selvittää sairauspoissaolot, lääkärikäyntinsä yms. mahdollisimman pian
  • pyytää lupa tiedossa oleviin poissaoloihin etukäteen
  • ilmoittaa opettajalle, jos aikoo keskeyttää kurssin
  • toimia kaikin tavoin aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti omien poissaolojensa selvittämisessä ja korvaamisessa
 • Oman loman tai harrastuksen takia arviointiviikolla kokeesta poissaoleville ei järjestetä ylimääräistä koetta. Heidän on osallistuttava tavalliseen tapaan joko kurssikokeeseen tai uusintakuulusteluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä