Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Opiskelijalla on

- oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun

- oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

- oikeus yksityiselämän suojaan

Opiskelijan tulee

  • osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta
  • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja rehellisesti
  • käyttäytyä asiallisesti ja toisia kunnioittaen
  • huolehtia omista ja koulun tavaroista
  • korvata aiheuttamansa vahinko
Kouluun ei saa tuoda eikä koulussa pitää hallussa laissa kiellettyjä esineitä tai aineita, kuten alkoholilain sekä tupakkalain mukaisia tuotteita tai vahingoittamiseen tai lyömiseen soveltuvia esineitä tai aineita tai omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavia tai omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta on erikseen säädetty lukiolaissa (§ 26) ja kohdassa 4.5 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä. Toimintaohjeet poissaolojen seuraamiseen ja niihin puuttumiseen, tapaturmien ehkäisemiseen sekä ensiavun järjestämiseen ja hoitoonohjaukseen, tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisyyn ja käyttöön puuttumiseen sekä opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta löytyvät Opiskeluhuollon suunnitelmasta 4.4.2 kohdista 2.5 - 2.8.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä