1. Opiskeluhuolto

1. OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuoltoa koskeva laki astui voimaan 1.8.2014. Se koskee esi – ja perusopetusta sekä lukio- ja ammatillista koulutusta. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellyttämää toimintaa oppilaitosyhteisöissä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä ja koko oppilaitosta tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona sekä yksilökohtaisena opiskeluhuoltona, siten kun se laissa säädetään. (OHL 3 §,6§).

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittavassa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Nakkilan opiskeluhuollon palveluita 1.8.2014 alkaen on ollut oikeutettu käyttämään esi- ja perusopetuksen oppilaat sekä toisen asteen koulutuksessa olevat opiskelijat. Nakkilassa esiopetusluokkia on kolme ja opetus keskitetty Kirkonseudun kouluun. Nakkilassa toimii viisi alakoulua ja yksi yhteiskoulu. Perusopetuksessa on käytössä yhteensä kolme erityisluokkaa ala- ja yläkouluikäisille. Yhteiskoulussa toimii Jopo-luokka.

Toisen asteen oppilaitoksia Nakkilassa on kaksi, lukio ja Sataedu Nakkilan yksikkö. Uuden lain myötä oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluterveydenhuoltopalveluista terveydenhuoltolain mukaan sekä on järjestämisvastuussa psykologi- että kuraattoripalveluista. Nakkilan lukiossa on ollut jo aiemmin saatavilla oppilashuollon ohjaajan palvelut. Nakkilan kunta ostaa kuraattoripalvelut Ulvilan kaupungilta Sataedun Nakkilan yksikköön. Sataedulla on oma opiskeluhuoltosuunnitelmansa, minkä vuoksi ammatillinen koulutus ei sisälly Nakkilan kunnan opiskeluhuoltosuunnitelmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä