RUB16 = Fokus 6

Kurssin sisältö ja vaatimukset

Kurssikirjana on Fokus 6.

Kurssilla käsiteltäviä aihepiirejä:


- suullisessa viestinnässä tarvittavat fraasit, kuten mielipiteen ilmaisu, reagoiminen toisen puheeseen, onnittelu jne.
- arkipäivän tilanteet, kuten tienneuvominen ja säästä puhuminen.
- terveelliset elintavat
- aikuistuminen, ihmissuhteet
- matkailu
- yhteiskunta ja sen kehittyminen tulevaisuudessa
- peruskieliopin kertaamista (mm. aikamuodot ja sanajärjestys)

Kurssin suorittamiseen vaaditaan:

- aktiivista läsnäoloa ja ruotsin puhumista sekä tehtävien ansiokasta suorittamista. 
- oman "oppitunnin" pitäminen pareittain. 
- 4 sanakoetta: ei läpipääsykriteeriä, mutta vaikutus suoraan arvosanaan
- kuuntelukoe
--> näistä muodostuu kurssin arvosana
- lisäksi on erillinen Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, josta tulee oma arvosanansa
- koe tehdään pareittain ja se sisältää valmisteluajan ja varsinaisen kokeen.
Kokeessa on kolme osaa. Koe taltioidaan.

Omat toiveet?

Ohjeita suulliseen kokeeseen

Valmisteluaika:

Kokeeseen on ensin noin 25 minuutin pituinen valmisteluaika.
Molemmat saavat kolme tehtävää. Kaksi ensimmäistä ovat molemmilla erilaisia ja kolmas on molemmilla samanlainen. Tehtävät ovat:

1. Tekstin lukeminen. Valmistaudu lukemalla teksti läpi ja selvittämällä, että osaat ääntää sanat. Tekstin jälkeen on yleensä kaksi kysymystä ruotsiksi ja esität ne lukemisen jälkeen parillesi. Teillä on siis eri tekstit.

2. Tekstin tiivistäminen. Lue suomenkielinen teksti läpi ja tiivistä se niin, että osaat kertoa olennaisimmat kohdat siitä ruotsiksi. Älä siis lähde kääntämään tekstiä suoraan ruotsiksi, se vie valmisteluaikaasi liikaa! Myös tämän tehtävän jälkeen on kysymys/kysymyksiä parille. Teillä on siis eri tekstit.

3. Keskustelu. Päättäkää tehtäväjaosta (esim. jos on tehtävä, jossa toisen pitää haastatella ja toisen vastata, miettikää roolit etukäteen). Molempien pitäisi olla suunnilleen saman verran äänessä. Teillä on siis sama tehtävä.

Valmisteluaikana saa käyttää sanakirjoja/nettisanakirjoja ja tehdä muistiinpanoja.
Muistiinpanot voi ottaa mukaan varsinaiseen kokeeseen. Keskustelutehtävää voitte suunnitella myös yhdessä, mikäli ehditte.

HUOM! Tehtävät vaihtelevat! Yleensä millekään parille ei tule ainakaan kaikkia samanlaisia tehtäviä kuin jollekin toiselle parille.

Kotona voit valmistautua puhumalla ja kuuntelemalla ruotsia sekä kerrata erityisesti ensimmäisen monisteen fraaseja suulliseen viestintään. Voit myös kerrata tavallisimpia puhetilanteita kuten vaikkapa ostosten tekeminen ja tien neuvominen.

Koetilanne:

Kokeeseen on myös varattu aikaa 25 minuuttia. Koe videoidaan. Älä panikoi, se on lähinnä opettajan muistin tueksi ja omaksi parhaaksesi, jos jälkikäteen pitää jotain selvittää. Muista kokeessa:

- pyri antamaan itsestäsi hyvä ja monipuolinen kuva kielenpuhujana
- älä kiinnitä liikaa huomiota mahdollisiin kielioppivirheisiin
- huomioi parisi katsekontaktilla ja kuuntele, mitä hän sanoo ja kysyy. Ole kohtelias ja reagoi.
- lue lukutehtävä rauhallisesti (olethan selvittänyt etukäteen, miten mahdolliset numerot sanotaan)
- älä hätäänny, jos huomaat lukeneesi väärin - voit ottaa sen kohdan uudelleen
- mikäli et ymmärrä, mitä parisi kysyy, pyydä kohteliaasti tarkennusta
- jos parisi ei tunnu pääsevän eteenpäin, yritä auttaa
- keskustelutehtävässä varsinkin pyri puhumaan vapaasti ilman jatkuvaa paperiin tuijottelua
- älä käytä suomen kieltä missään vaiheessa koetta!

LYCKA TILL!

Omien oppituntien aikataulu

perjantaina 18.1. EMILIA JA MATIAS

torstaina 24.1. MARI JA TIIA

perjantaina 25.1. JOSEFIINA JA LIISI

maanantaina 28.1. TEEMU JA TUOMAS


Uusi LOPS, RUB16

Viesti ja vaikuta puhuen (RUB16)
Tavoitteet:
- Suullisen viestinnän taitojen vahvistaminen
- Ruotsinkieliseen vuorovaikutukseen rohkaiseminen
- Puhutun kielen ymmärtämisen vahvistaminen
- Valmistelua vaativan suullisen esityksen harjoitteleminen
- Pakollisten kurssien aihepiirien sanaston kertaaminen ja aktivoiminen

Aihepiirit:
- Pakollisten kurssien aihepiirit
- Ajankohtaiset ilmiöt
- Opiskelijoiden tarpeiden mukaiset aiheet

Rakenteet:
– Perusrakenteiden kertaus ja syventäminen

Opiskelu- ja kielitaitostrategiat:
– Yksin ja ryhmässä toimiminen
– Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
– Keskustelu- ja esiintymistaito
- Tiedonhakutaitojen vahvistaminen ja mediakriittisyys
- Tiedon tiivistämisen harjaannuttaminen
- Kuullun ymmärtämisen strategioiden vahvistaminen

Integrointi muihin oppiaineisiin:
- Vieraat kielet
- Äidinkieli ja kirjallisuus
- Muut oppiaineet opiskelijoiden kiinnostuksesta nousseiden aiheiden mukaisesti

Vinkkejä oppitunnin laatimiseen

1) Valitkaa aihe kirjan kappaleiden aihepiireistä. Ei haittaa, jos joku toinen pari tekee samasta aihepiiristä. Teillä on siis käytettävissänne:
- terveys ja hyvinvointi
- aikuistuminen ja sen mukanaan tuomat elämänmuutokset
- ihmissuhteet
- matkailu
- yhteiskunta ja sen kehittyminen
- yhteiskunnallinen vaikuttaminen

2) "Tunnin" pituus saa olla n. 45 minuuttia. Valmistelkaa tunti siten, että puoleksi tunniksi varmasti riittää asiaa!

3) Voitte ottaa aiheeseenne haluamanne lähetymistavan. Voitte esim. avata asiaanne videon/musiikin/lehtiartikkelin tai minkä vaan pohjalta. Tärkeää olisi vahvistaa kaikkien sanavarastoa ko. aiheista.

4) Aktivoikaa kuulijoita erilaisin tehtävin. Voitte esim. kysellä asioita (esim. mielipiteitä), teettää keskusteluharjoituksia (annettu aihe, A/B- moniste tms.), ääntämisharjoituksia, laulattaa, peluuttaa, tehdä ristikoita: vaihtoehtoja riittää! Kirjankin tehtäviä voidaan käyttää, jos niitä ei olla yhteisesti jo tehty. Niitä voi myös muokata.

5) Älkää käyttäkö liian monimutkaista sanastoa. Miettikää, mitä itse ymmärrätte ja antakaa suomeksi hankalat sanat.

6) Olkaa avoimia - tähän tehtävään ei ole oikeita vastauksia ja se on juuri teidän näköisenne!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä