Kemia

Miksi kemiaa?


Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita.

Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely.

Kemian rakennekaavojen piirtäminen abitissa

Kemiassa piirretään rakennekaavoja. Niiden piirtämistä varten on Abittiin päätetty valita MarvinSketch-ohjelmisto. MarvinSketchin käytön opettelemiseen löytyy tiivis opastus digabi-sivustolta, jonne pääset alla olevan linkin kautta. Ensimmäisten digitaalisten kokeiden tehtävänlaadinnassa otetaan huomioon kokelaiden ja opettajien totutteleminen uuteen koeympäristöön ja teknisiin ratkaisuihin!

Ohjeet kemian rakennekaavojen piirtämiseen

Matematiikka editori on lisätty abittiin

Abitti-ympäristössä on nyt uusimmassa versiossa käytössä matematiikkaeditori, jonka avulla abitti-vastaukseen voi kirjoittaa suoraan matemaattista tekstiä.

Editori ei ole erillinen ohjelma ja siksi sen saa näkyviin vasta, kun on vastaamassa Abitti-kokeen kysymykseen. Siksi käyttöä ei voi harjoitella kuin koetilanteen ollessa käynnissä.

Internetistä löytyy kuitenkin malliversio editorista, jonka avulla voit harjoitella editorilla kirjoittamista.

Vastaus luodaan Abitin vastaus-ruutuun. Näkyviin tulee yläpalkki, josta voi suoraan lisätä tavallisimpia matematiikan merkkejä (kuten potenssit 2 ja 3) tekstin joukkoon.

Oikealta nuolesta aukeaa laajempi merkkien valikoima ja Lisää kaava komennolla saa kirjoitettua erillisen kaavan tekstin sekaan.

Editorilla sai suhteellisen helposti kirjoitettua myös kemian reaktioyhtälöitä ylä- ja alaindekseineen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä