RUB15 = Fokus 5

Kurssin sisältö

Aihepiirit:
- Tanska
- jatko-opintosuunnitelmat ja jatko-opintoihin hakeutuminen
- työnhakuprosessi
- yrittäjyys
- netti ja sosiaalinen media

Kielioppiasiat:
- substantiivien käyttö ja taivutus
- partisiipin preesens
- s- passiivi ja s- päätteiset verbit
- konjunktiot ja sanajärjestys


Kurssivaatimukset

1. Kurssin suorittamiseen vaaditaan aktiivista läsnäoloa ja läksyjen tekemistä.

2. Kurssilla pidetään neljä sanakoetta. 
- pe 12.4. kpl 1 sanakoe
- pe 26.4. kpl 2 sanakoe
- pe 3.5. kpl 3 sanakoe
- pe 10.5. kpl 4 sanakoe
Sanakokeissa ei ole läpipääsyvaatimuksia, mutta niistä saa lisäpisteitä kurssikokeeseen seuraavasti:

arvosana/pisteet:

4 0p.

5 1p.

6 2p.

7 3p.

8 4p.

9 5p.

10 6p.


3. Kurssilla tehdään tunneilla myös ryhmissä töitä (mm. suunnitellaan toiminnallinen tehtävä)

4. YO- kuunteluita. Kuuntelut toimivat harjoituksina tulevia yo- kokeita varten. Ne ovat pakollisia myös niille, jotka eivät kirjoita ruotsia (kurssin aikana harjoiteltavaa kuullun ymmärtämistä).

5. Tiivistelmä. Palautus Drivessa ma 13.5.

- etsi yksi kurssin johonkin kurssin aihepiireistä liittyvä ruotsinkielinen teksti (esim. uutinen, mainos, blogiteksti, sarjakuva...). Tiivistä sen sisältö lyhyesti suomeksi. Tiivistelmän pituus max. 100 sanaa. Linkki alkuperäistekstiin/alkuperäisteksti kopioituna on oltava mukana.

6. Itsearviointi. Palautus ma 20.5.

Seuraavat tehtävät liittyvät koko kurssiin ja niihin voit kerätä ajatuksia koko ajan (tämä osio tehdään suomeksi):
- mieti ja kuvaa muutamalla sanalla, mitä opiskelit ja opit kurssilla
- miten opiskelit: mikä sai sinut oppimaan / oivaltamaan näitä asioita?
- mikä tuntui helpolta/vaikealta? Miksi?
- kerro, jos olet törmännyt tuntien aiheisiin ruotsiksi jossakin muuallakin
- mitä odotuksia sinulla on jatkossa ruotsin opiskelun suhteen?
- mitkä ovat vahvuutesi/heikkoutesi oppijana?
- mitä muuttaisit ruotsin opiskelussa (esim. työmenetelmissä?) Mitä toivoisit lisää? Mitä et haluasi?