Juniorit

Työelämä / 1. OPO

1. Hae esim. duunitori tai te-keskuksen sivuilta KOLME sinua kiinnostavaa avoinna olevaa työpaikkahakemusta.

Pohdi, miksi ne kiinnostivat/kiinnostavat sinua?
Mitä yhteistä niillä on?
Millainen koulutus niihin vaaditaan? Missä ammattiin voi valmistua?
Tutki alan yleistä työllisyystilannetta eim. FORE-ammatti
Etsi tietoa (ammattinetti tai oppilaitosten sivuilta siitä, mitä ammatissa vaaditaan)

Opinto-ohjaus, OP1: Minä opiskelijana

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon
 • harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa
 • pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.
Keskeiset sisällöt
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
 • lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma
 • jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma
 • itsetuntemus ja sen kehittäminen
 • elämänhallintataidot
 • oman oppimisen arviointi
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Junioreiden opinto-ohjaus

Ensimmäisenä lukiovuotena sinua autetaan monin eri tavoin tutustumaan lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä hankkimaan perustietoja ylioppilastutkinnosta. Lisäksi sinua tuetaan harjaantumaan lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen. Yleiset infotilaisuudet, ryhmänohjaustuokiot, opinto-ohjaajan tunnit sekä henkilökohtaiset tapaamiset ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa kuuluvat kaikki tähän kokonaisuuteen.

Lisäksi laadit opinto-ohjaajan tuella viimeistään ensimmäisen lukuvuoden lopuksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman lukio-opinnoista, joka sisältää myös alustavan ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Tarkoituksena on, että tehtävän avulla osoitat pohtineesi riittävästi itsesi kehittämiseen ja lukio-opiskeluun liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä kehittäneesi elämänsuunnittelu- ja hallintataitojasi.

Ryhmänohjaajien pitämät ryhmänohjaustuokiot ja lukion infotilaisuudet ovat tärkeä osa pakollisia opinto-ohjauksen kursseja.

Opinto-ohjaajan pitämät opotunnit pidetään erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.

Opinto-ohjauksen kursseihin sisältyvät myös tapaamiset tutoreiden kanssa

Tutorit

Juniorina saat neuvoja myös tutoreilta eli ylemmän vuosikurssin opiskelijoilta, jotka ovat valmistautuneet tähän tehtävään ja lupautuneet lukuvuoden aikana olemaan junioreiden tukena. Lukuvuoden alkaessa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille ilmoitetaan heidän tutorinsa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä