Toimintakulttuurin vuosisuunnitelma

Mäntän lukion toimintakulttuurin vuosisuunnitelma

Teemat

Yhteisöllisyys ja osallisuus

Kestävä tulevaisuus ja hyvinvointi

Monikulttuurisuus ja kielitietoisuus

Oppiva yhteisö

Turvallisuus

Viikottaisia yhteisöllisiä tapahtumia ovat ryhmänohjaustuokiot eli rotovit, jotka kestävät 15 – 20 minuuttia.

Niissä tiedotetaan ajankohtaisista asioista, kerätään palautetta tapahtumista ja koulutyön etenemisestä sekä keskustellaan kouluyhteisöön liittyvistä asioista. Niissä käsitellään myös ylioppilaskirjoitusten ohjeet ja opiskeluun liittyvät ohjeet ja määräykset. Rotovin pitää ryhmänohjaaja. Rotovissa esille tulleita asioita käsitellään mm. opiskeluhuoltoryhmässä ja opettajainkokouksissa sekä Foorumissa.

Viikottain ryhmät ja opettajat pitävät päivänavauksia ajankohtaisista aiheista. Päivänavauksissa pyritään tuomaan esille toimintakulttuurin teemoja kuten kestävää tulevaisuutta, hyvinvointia ja monikulttuurisuutta.

Tutorit perehdyttävät uusia opiskelijoita lukion toimintaan ja ovat mukana yhteisöllisten tapahtumien järjestämisessä ja esittelevät koulua vierailijoille. Tutorit toimivat yhteistyössä oppilaskunnan hallituksen kanssa.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Oppilaskunnan hallitus valitaan demokraattisilla vaaleilla. Oppilaskuntatoiminnassa opiskelijat harjoittelevat edustuksellisen demokratian pelisääntöjä ja yhdistystoiminnan toimintamuotoja. Oppilaskunnan järjestämät tapahtumat vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat opiskelijoille vaikutusmahdollisuuksia.

Ryhmistä valitaan vuosittain luottamusopiskelijat, joiden tehtävänä on tuoda opiskelijaryhmänsä esittämiä asioita Lulu-palaverien ja Foorumin käsiteltäväksi. Lulu-palavereissa kerätään kehittämisideoita liittyen opiskeluympäristöön ja yleiseen viihtyvyyteen sekä turvallisuuteen. Foorumissa kohtaavat opiskelijat, opettajat ja henkilökunta. Mukaan pyydetään mahdollisesti myös huoltajia ja muita yhteistyökumppaneita. Foorumissa käsitellään koko kouluyhteisöä koskevia asioita eri näkökulmista.

Opiskeluhuoltoryhmän yksi päätehtävistä on yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen. Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Opiskeluhuoltoryhmä tuo kehitysideoita opettajainkokousten käsiteltäväksi ja päivittäätoimintakulttuurin vuosisuunnitelmaa yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Vuosikello lukuvuoden toimintakulttuurin aiheista

Elokuu

- tutorit perehdyttävät ja esittelevät koulutilaa uusille opiskelijoille, yhteisöllisyyttä lisääviä leikkejä

- ryhmänohjaajien opastustunnit: opiskelijan opas

- ryhmänohjaajat haastattelevat opiskelijat

- rehtorin, opon, terveydenhoitajan ja kuraattorin info, mukana myös muu henkilökunta

- luottamusopiskelijoiden valinnat ryhmistä

- opinto-ohjaaja ja rehtori ohjaavat opiskeluvalinnoissa

- palautteen kerääminen koulunaloituspäivistä

- tutoreiden kahvitilaisuus kirjastossa

- Wilma-tunnukset opiskelijoille ja huoltajille

- opiskelijoiden perehdyttäminen turvallisuusohjeisiin


Syyskuu

- OH-ryhmän kokous, jossa suunnitellaan toimintasuunnitelmaa yhdessä luottamusoppilaiden kanssa

- ryhmien lounastreffit ruokalassa ryhmänohjaajan kanssa

- koulunaloituspäivien palautteen käsitteleminen ryhmänohjaustuokioilla

- koulukuvaus ryhmittäin

-oppilaskunnan vaalien ehdokasasettelu ja vaalit

Lokakuu

- Yo-ohjeiden läpikäynti alkaa kakkosilla

- abien hajauttamispalautteen kerääminen ja palautteiden käsittely ryhmänohjaustuokioissa

- tutor-tehtäviin hakeutuminen (opiskeluhuoltoryhmä)

- ykkösten vanhempainilta ; huoltajien mahdollisuus varata aikoja opettajilta ja keskustella opiskelijoista (opo, ryhmänohjaajat)

- yhteisten pelisääntöjen käsittely ryhmissä: järjestyssäännöt

- lukitesti- seulontatesti ykkösille (rehtori, erityisopettaja)

- opettajainkokouksessa käsitellään toimintakulttuuriin liittyviä asioita

- turvallisuuharjoitus koko koululle

Marraskuu

- ryhmänohjaajat haastattelevat ykköset, miten lukio on lähtenyt käyntiin

- oppilaskunnan ja tutoreiden järjestämiä tilaisuuksia kouluyhteisölle

(opiskeluhuoltoryhmä)

- luki-seulontatestien jatko-osa järjestetään ykkösille(rehtori, erityisopettaja)

- kakkosten ja kolmosten vanhempainillat;huoltajien mahdollisuus varata aikoja opettajilta ja keskustella (opo, ryhmänohjaajat)

- luottamusopiskelijoiden keräämiä asioita käsitellään Lulu-palaverissa(rehtori, opo)

- opettajainkokouksessa käsitellään toimintakulttuuriin liittyviä asioita

Joulukuu

- yhteinen itsenäisyysjuhla ja lakkiaiset Koskelan yläkoulun kanssa

- yhteinen yökirkko/joulutilaisuus Koskelan yläkoulun kanssa

- oppilaskunnan järjestämä pikkujoulutilaisuus lukion kirjastossa

- jouluateria

Tammikuu

- entisten opiskelijoiden vierailuja koululla kertomassa elämästään

- kakkoset tarkistavat lukion puolivälin tilanteensa

- perinneviikon yhteisten tapahtumien, penkkareiden,potkiaisten ja vanhojen tanssien, suunnitteluryhmien perustaminen

Helmikuu

- Reilu Wanha-äänestys ja palkitseminen

- ykkösillä tapakasvatusasioita käsittelyssä ryhmänohjaustuokioissa

- perinneviikon yhteiset tapahtumat

- arviointikysely lukiolaisille Wilmassa

- yhteinen Foorumi

Maaliskuu

- ykkösillä koulukiusaamiskyselyyn vastaaminen; tuloksia käsitellään opiskeluhuoltoryhmässä ja yhdessä opiskelijoiden kanssa

- tapakasvatuskeskustelut jatkuvat kakkosilla

- kakkosten yhteinen retki Himokseen

- opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee koulunaloitusta

Huhtikuu

-kirjastotapahtuma

- TVT-kysely ykkösille

- valtakunnallisen terveyskysely joka toinen vuosi

- kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuspäivä

- teatteri- musiikki- tai elokuvaesitys koko koululle

- oppilaskunnan ja tutoreiden järjestämiä tilaisuuksia kouluyhteisölle

- toimintakulttuurin vuosisuunnitelman tarkastaminen yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa(opiskeluhuoltoryhmä, oppilaskunta,tutorit, luottamusopiskelijat)

-päihdekysely kakkosille

Toukokuu

- kevätretki

- kevätinfo opiskelijoille

- pesäpalloa ja piknikkiä ennen kevätjuhlaa

- kevätjuhla

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä