Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Lukiolaisten kouluterveydenhoitajana toimii Miia Naarminen. Avovastaanotto on ma-to klo 12 - 13. Muina aikoina suositellaan ajan varaamista. Ajanvaraus tapahtuu käymällä avovastaanottoaikana terveydenhoitajan luona, puhelimitse 050 440 0324

Terveydenhoitajan terveystarkastukseen otetaan kaikki lukion opiskelijat kah-den ensimmäisen lukiovuoden aikana; tarkastusajat sovitaan erikseen. Koulu-lääkärin tarkastus tehdään myös kaikille lukio-opintojen aikana.

Opiskelijoiden tulee huolehtia itsenäisesti erilaisista kontrollikäynneistä ja ro-kotustehosteista mieluiten terveydenhoitajan avovastaanottoaikoina. Lyhyt-aikaisiin, äkillisiin sairauksiin terveydenhoitaja voi antaa sairaslomaa 1 - 3 päivää. Sairaslomatodistuksia ei kirjoiteta jälkikäteen.

 

Psyykkiset vaikeudet

Psyykkisissä vaikeuksissa opiskelijan suostumuksella hänet ohjataan terveydenhoitajalle, joka tarvittaessa varaa opiskelijalle ajan koululääkärille tai erityispalveluiden nuorisotiimiin.Koululääkäri voi edelleen ohjata opiskelijan erikoissairaanhoitoon nuorisopsykiatrian poliklinikalle.Täysi-ikäinen opiskelija ohjataan mielenterveystoimistoon. Sosiaalitoimi voidaan pyytää tarvittaessa tueksi.

 

Fyysiset vaikeudet

Fyysisissä vaikeuksissa opiskelija kääntyy terveydenhoitajan puoleen, joka ohjaa hänet tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Koululääkäri ohjaa opiskelijan tarvittaessa erikoissairaanhoidon piiriin. Fysioterapiaan voi ohjata joko terveydenhoitaja tai lääkäri.

 

Sosiaaliset vaikeudet

Sosiaalisissa vaikeuksissa opinto-ohjaaja, kuraattori tai terveydenhoitaja ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen, koululääkäriin tai erityispalveluiden psykologiin. Opiskelijan ollessa täysi-ikäinen koulu pyrkii ensisijaisesti hoitamaan asiat suoraan hänen kanssaan. Koulukuraattori Mirja Pirttijärven puhelinnumero on 044 728 8207.

 

Hammashuolto

Hammashuollosta vastaa opiskelijan kotikunta. Akuuteissa tilanteissa opiskelija on oikeutettu käyttämään Mäntänvuoren Terveys Oy:n palveluita. Opiskelijat varaavat itse ajan hammastarkastuksiin. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Jos opiskelija joutuu käymään hammashuollossa kouluajalla tulee käynnistä pyytää todistus hammashuollosta.