OPO2

OPO2 syksy 2019

17ABCD suorittaa kurssin 2. jakson aikana.
18ABCD suorittaa kurssin 2. - 3. jakson aikana.

Tehtävät ovat osoitteessa opopassi.fi.
Sivulle pääset klikkaamalla tästä: opopassi.com.

Tallenna tehtäväsi Pedanetin portfolioon. Laadi sinne uusi sivu nimeltä OPO2. Tee ko. sivulle opopassin mukaisella luokittelulla alisivuja siten, että sivusto on helppolukuinen ja navigointi selkeää. Älä siis tee alisivuja liikaa äläkä liian vähän. Jaa portfolion osoite vieressä olevaan palautuskansioon. Tee jako heti kun aloitat kurssin tekemisen, jotta opo voi seurata kurssin etenemistä.

Vastausten tulee olla riittävän laajoja, muutaman sanan vastauksia ei hyväksytä, koska suurin osa tehtävistä on pohdintatehtäviä, joissa tulee oikeasti pohtia ja selvittää asioita. Pikkukysymyksissä laajuus voi olla noin 50 sanaa, mutta suurin osa tehtävistä edellyttää vähintään 150 - 200 sanan vastauksia, osa laajempiakin.

Merkitse jokaiseen tehtävään tehtävän otsikko ja tehtävän pistemäärä.

Tee aluksi kaikille pakolliset tehtävät: itsetuntemus, jatko-opinnot, työelämä, yrittäjyys ja suunnitelma (yhteensä 5 pistettä). Tallenna testien tulokset kuvina.

Huom. Tehtävässä Suunnitelma>Tiedonhaku käytä seuraavia linkkejä:
yliopistojen sisäänpääsyprosentit
ammattikorkeakoulujen sisäänpääsyprosentit
Pakollisten tehtävien jälkeen JATKA OMAAN POLKUUSI (10 pistettä).
Voit vaihtaa matkan varrella polkua, jos sinusta alkaa tuntua, että valitsemasi polku ei sinua kiinnostakaan. Pistemäärä voi siis koostua useamman polun tehtävistä. Huom. Opopassin sivulla oman polun laajuus on 15 p, mutta tässä 10 p.


Oman polun tehtävät (10 pistettä) kokoat seuraavasti:
2 p opintopolun pakollinen alkutehtävä START
6 p omavalintaiset tehtävät (huom. tähän ei voi sisällyttää uravarjostusta eikä oppilaitosvierailua)
2 p opintopolun pakollinen lopputehtävä THE END

18ABCD: Lisäksi kaikille pakollisena järjestetään Katse tulevaisuuteen -tunti. Tunnin vetäjät ovat koulun ulkopuolelta. Tunnin aiheena on itsenäisen elämän aloittamiseen liittyvät asiat, mm. asuminen. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.


Mikäli sinulle jäi vielä jokin asia epäselväksi näiden ohjeiden jälkeen, ota yhteyttä opoon ja kysy tarkentavia ohjeita!


2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan

 • perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle

 • tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan

 • lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla

 • työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä

 • yrittäjyys

 • työelämä- ja työnhakutaidot

 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen

 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen

 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen

 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Ohje portfolion osoitteen jakamiseen

1. Mene oman portfoliosi pääsivulle ja klikkaa ylhäällä Portfolio-sanan vieressä olevaa julkisuus-painiketta (katso punainen nuoli).


2. Valitse kohta Julkisuus on määritelty erikseen vain tälle sivulle.
3. Klikkaa Lukijat-otsikon alla kohtaa Ei käyttäjiä, jolloin avautuu painike Lisää käyttäjiä. Kirjoita ruutuun Sirpa Repo ja valitse hirvilogolla varustettu Sirpa Repo. Tallenna asetukset.


4. Mene seuraavaksi takaisin portfolion pääsivulle ja klikkaa oikealla ylhäällä olevaa punaista JAA-painiketta.


5. Kopioi sivun osoite.


6. Liitä osoite tämän ohjeen alla olevaan palautuskansioon kohtaan Luo uusi linkki.


Nyt kaikki Portfolio-sivun alla oleva materiaali näkyy henkilölle Sirpa Repo. Muilla sivuilla oleva materiaali ei näy.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä