Lukio-TET

TET-ohjeita

TETin raportointi- ja muut ohjeet löytyvät tämän sivun alaosasta.

Alla on listattu vain osa AMK-päivistä. Kaikki päivät näet täältä.

Osallistumisoikeus ja velvollisuus lukuvuonna 21 - 22:
21ABC eivät vielä osallistu
20ABCD suositellaan osallistumista kampuspäiviin, työpaikkaan saa mennä, mutta abisyksynä on silti käytävä oikeasti työpaikalla.
19ABCD osallistuttava sekä opiskelu- että työpaikkaan, koska suoritus kuuluu OPO2-kurssiin.

Maailman suurin etä-TET 22. - 26.11.21 - tästä työpaikka-TET!

TET-tapahtumia lv 2021 - 22

Lukio-TET ohjeet - lue huolellisesti!

Lukio-TET antaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua jatko-opintoihin ja työelämään. Jokainen opiskelija käy vähintään kaksi päivää lukion aikana tutustumassa opiskelu- ja työpaikkaan. Halutessaan opiskelija voi käyttää TET-päiviin yhteensä kuusi opiskelupäivää.


HUOM. TET-päivän voi kasata myös kokonaista päivää lyhyemmistä tilaisuuksista! OPOn listaamissa päivissä on merkitty laajuus, esim. 1/3 TET-päivää.

TET-paikka valitaan oman jatko-opintosuunnitelman pohjalta!

 1. Opiskelija etsii TET-paikkaa ensisijaisesti itse, mutta saa tarvittaessa apua opinto-ohjaajalta. Lähestyessäsi työnantajaa soittamalla tai sähköpostilla kerro seuraavat asiat:
  - kuka olet ja missä opiskelet
  - kerro, että TET-päivä kuuluu lukio-opintoihisi
  - mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteesi -
  - mihin ajankohtaan toivoisit TETin sijoittuvan
  - kerro, että sinua varten ei tarvitse tehdä erityisjärjestelyjä (katso ja linkitä tiedote työnantajalle) vaan tarkoitus on seurata asiantuntijan työpäivää
 2. Paikat hyväksyy opinto-ohjaaja, joten opiskelijan tulee hyväksyttää suunnitelmansa opinto-ohjaajalla ennen TET-vierailun sopimista. TET-sopimus on allekirjoitettava opon kanssa ennen TET-päivän alkamista. Sopimuksella varmistetaan koulun vakuutuksen voimassaolo TET-päivän ja matkojen aikana.
 3. Työpaikka-TETiin mennään yksin, ei kaverin kanssa samaan paikkaan samaan aikaan. Yksi TETin tarkoitus on kasvattaa rohkeutta kohdata uusia ihmisiä ja mennä uusiin paikkoihin itsenäisesti - sitä kaikki joutuvat tekemään heti jatko-opintoihin lähdettäessä.
 4. Opiskelija huolehtii itse TET-vierailun kustannuksista.
 5. TETin jälkeen opiskelija laatii raportin annetujen ohjeiden pohjalta. Ohjeisiin tulee tutustua ennen TETin alkua. Raportti tulee palauttaa VIIKON kuluessa, jotta opo voi kuitata poissaolon aiheelliseksi. Lähetä OPOlle ilmoitus Wilmalla, kun olet tallentanut raportin alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Raportointiohje - työpaikkaan tutustustuminen
Kirjoita tiivis ja ytimekäs, ilmaisultaan huoliteltu 350 sanan raportti, jossa kerrot

- missä olit tutustumassa, mikä on organisaation/yrityksen toimiala ja tarkoitus, mitä siellä tehdään
- mitä näit, koit ja kuulit päivän aikana (huom. älä tyydy pelkkään faktojen kuvailuun vaan pohdi kokemuksiasi)
- millaisiin työtehtäviin pääsit tutustumaan, mitä niissä tapahtui
- mitä pääsit itse tekemään (jos pääsit)
- miltä tuntuisi työskennellä ko. työpaikassa / työtehtävissä, mikä oli kiinnostavaa ja mikä ehkä ei, perustele näkemyksesi
- millaista osaamista ja ominaisuuksia työssä tarvitaan ja miten arvioit itse pystyväsi hankkimaan tarvittavaa osaamista ja taitoja
- mitä muita havaintoja pidät tärkeinä omaan koulutus- ja urasuunnitelmiisi liittyen
- mitä ajatuksia sinulla kokonaisuutena syntyi TET-päivän perusteella omaan koulutus- ja urasuunnitelmiisi liittyen

Raportointiohje - opiskelupaikkaan tutustustuminen
Kirjoita tiivis ja ytimekäs, ilmaisultaan huoliteltu 250 sanan raportti, jossa kerrot

- missä oppilaitoksessa ja koulutuksessa kävit tutustumassa
- mitä näit, kuulit ja koit vierailun aikana (huom. älä tyydy pelkkään faktojen kuvailuun vaan pohdi kokemuksiasi)
- mitä ajatuksia sinulla heräsi päivän perusteella jatko-opiskelun suhteen
   
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä