OPO1

OPO1 Minä opiskelijana (2 op) LOPS 2021

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan

 • tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen

 • asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa

 • osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat

 • tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun kannalta

 • osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin vaatimuksiin

 • ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatko-opintoihin

 • osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän vaatimuksista

 • tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma

 • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi

 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky

 • hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä

 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen

 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät

 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen

 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä