Coronaanvisningar

Lovisa stads coronaanvisningar för barn under 12 år (16.9.22)

Barn under 12 år

Om ditt barn har symtom som överensstämmer med coronavirusinfektion, ska hen undvika kontakter utanför familjen tills symtomen har lindrats avsevärt och barnet orkar med normala sysslor.

Av barn under 12 år tas ett coronavirustest även om hen har lindriga symtom som tyder på coronavirusinfektion ifall att:

 • barnet hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av sjukdom eller medicinering
 • i samma hushåll som barnet bor eller regelbundet träffar personer som fyllt 16 år och som hör till familje- eller närståendekretsen och som inte har fullt vaccinationsskydd* eller som har ett bristfälligt immunskydd mot corona eller
 • om barnets symtom enligt läkarens bedömning kräver ett test.

(*har fått två vaccindoser mot coronaviruset eller haft en coronavirusinfektion och fått en vaccindos)

Alle 12-vuotiaat

Jos lapsellasi on koronavirusinfektioon sopivia oireita, hänen tulee välttää perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet ja lapsi jaksaa normaalit askareet.

Alle 12-vuotiaalta lapselta otetaan koronavirustesti, jos hänellä on koronavirusinfektioon viittaavia lieviäkin oireita, ja

 • lapsi kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään sairauden tai lääkityksen takia
 • lapsen kanssa samassa taloudessa asuu tai hän tapaa säännöllisesti perhe- tai lähipiiriin kuuluvia 16 vuotta täyttäneitä, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa* tai immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen tai
 • jos lapsen oireet edellyttävät lääkärin arvion mukaan testiä.

(*saanut kaksi koronavirusrokoteannosta tai sairastanut koronavirusinfektion ja saanut yhden rokoteannoksen)

Coronaanvisningar / Koronaohjeet

Se nedan coronaanvisningar för barn inom småbarnspedagogik, skolelever, studerande och barnfamiljer. Läs noggrant! 

 

 1. Om du får influensasymtom eller magont, stanna hemma. Det rekommenderas att du gör ett hemtest. Du kan återgå till dagvården/läroanstalten då du inte har symtom. Om symtomen fortsätter över 3 dygn, stanna hemma tills du haft två symtomfria dagar. Lindrig torr hosta anses inte vara ett symtom. Det är fråga om sjukfrånvaro, anmäl om frånvaron till läroanstalten/dagvården på normalt sätt.

 

 1. Om du insjuknar i corona, stanna genast hemma då du får symtom och stanna hemma minst i 5 dygn från de första symtomen. Det är fråga om sjukfrånvaro. Du kan återgå till daghemmet/läroanstalten först efter två symtomfria dagar. Lindrig, torr hosta eller ändringar i lukt- eller smaksinnet anses inte vara symtom. Den som har fått ett positivt resultat av coronatestet (officiellt coronatest eller hemtest)/hens vårdnadshavare uppmanas berätta själv om smittan till dem som den smittade har haft nära kontakt med 2 dygn före symtomen och eventuellt ännu efter att hen fått symtom. 

Mer information om hur man eventuellt kan bekräfta resultatet av hemtest med ett officiellt PCR-test finns på Lovisa stads webbplats:https://www.loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/misstanker-du-coronavirus-att-soka-sig-till-test/ 

 

 1. Om det har konstaterats ett fall av coronavirussmitta i din familj, det vill säga du är exponerad för coronaviruset hemma, rekommenderas för barnet frivillig hemkarantän på minst 5 dygn oberoende av barnets eventuella vaccineringar. Enligt THL kan det symtomfria barnet gå till skolan eller dagvården när det har gått fem dygn från det att den insjuknade familjemedlemmen fick symtom. Om flera familjemedlemmar insjuknar, räknas fem dygn från det att den familjemedlem som senast insjuknade fick symtom. Vi rekommenderar också att man gör ett hemtest innan man återgår till skolan. Om barnet får symtom, se punkterna 1 och 2. 

 

 1. Daghemmen, skolorna och läroanstalterna informerar om coronafall i grupper till de övriga gruppmedlemmarna/vårdnadshavarna utan att avslöja vem som smittats.

 

 1. Om barnet är exponerat för coronavirussmitta på fritiden och det inte är fråga om ett smittfall inom familjen, behöver barnet inte vara i frivillig karantän och hen behöver inte testas. Man ska följa om barnet får symtom. Omikronvarianten sprider sig snabbt, varför smittfall borde kunna konstateras snabbt (med hemmatest) och närkontakterna informeras omedelbart så att dessa åtgärder har betydelse.

 

Alla on koronaohjeet varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja lapsiperheille. Lue huolella! 

 

 1. Jos saat flunssaoireita tai vatsakipua, pysy kotona. On suositeltavaa tehdä kotitesti. Voit palata päivähoitoon/oppilaitokseen, kun sinulla ei ole oireita. Jos oireet jatkuvat yli 3 päivää, jää kotiin, kunnes olet ollut oireeton kahden päivän ajan. Lievää kuivaa yskää ei pidetä oireena. Kyse on sairauspoissaolosta, ilmoita poissaolosta oppilaitokseen/päivähoitoon normaalisti.
 2. Jos sairastut koronaan, jää heti kotiin, kun saat oireita ja pysy kotona vähintään 5 vuorokautta ensimmäisistä oireista. Kyse on sairauspoissaolosta. Voit palata päiväkotiin/oppilaitokseen vasta kahden oireettoman päivän jälkeen. Lievää, kuivaa yskää tai haju- tai makuaistin muutoksia ei pidetä oireina. Koronatestistä (virallinen tai kotitesti) positiivisen tuloksen saanutta/tämän huoltajaa kehotetaan kertomaan itse tartunnasta niille, joihin tartunnan saaneella on ollut lähikontakti 2 vuorokautta ennen oireita ja mahdollisesti vielä oireiden puhkeamisen jälkeen.

-Lisätietoja kotitestauksen mahdollisesta varmentamisesta virallisella PCR-testillä on saatavilla Loviisan kaupungin internet-sivuilta: https://www.loviisa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/epailetko-koronavirusta-testiin-hakeutuminen/ 

 

 1. 3. Jos perheessäsi on todettu koronavirustartunta, eli olet altistunut koronalle kotona, suositellaan lapselle vapaaehtoista vähintään 5 vuorokauden kotikaranteenia lapsen rokotuksista riippumatta. THL:n mukaan oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta. Suosittelemme myös tekemään koronakotitestin ennen palaamista kouluun. Jos lapsi alkaa oirehtia, ks kohdat 1 ja 2. 

 

 1. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tiedottavat ryhmien koronatapauksista muille ryhmän jäsenille/huoltajille paljastamatta tartunnan saanutta. 

 

 1. Jos lapsi on altistunut koronavirustartunnalle vapaa-ajalla ja jos kyse ei siis ole perheen sisäisestä tartunnasta, ei lapsen tarvitse olla vapaaehtoisessa karanteenissa ja häntä ei tarvitse testata. Tulee kuitenkin seurata, saako lapsi oireita. Omikronmuunnos leviää nopeasti, ja sen vuoksi tartuntatapaukset pitäisi pystyä toteamaan nopeasti (kotitestein) ja tiedottamaan lähikontakteja välittömästi, jotta näistä toimenpiteistä olisi hyötyä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä