TVT-palaverien muistiot

30.8.2017

Keskuskoululla. Paikalla Jarmo Rasi, Minna Ruotsala, Anna-Reetta Aaltonen, Janne Rautiainen, Manne Pärkö, Tero Sahla, Tuija Ojala sekä Vesa Pääkkönen & Ville Hooli 3 Step It-yhtiön edustajina esittelemässä omaa toimintakonseptiaan.

3 Step IT lyhyesti: suomalaisessa omistuksessa, markkinajohtaja, palveluyhtiö
3 askeleen palvelumalli: 1.Hankinta (sovitut vuokra-ajat, avoin vuosilimiitti: sovitut investoinnit ja limiitti tarpeen mukaan), 2.Käytönaikainen hallinnointi (Laitteiden toimivuus, ajantasainen rekisteri: talous + tekniikka, kulut jakautuu tasaisesti jos laite siirtyy koululta toiselle), 3. Käytöstä poisto (Uusiminen: lunastus, jatkovuokraus tai uusi vuokraus).

Muutamia esiin nousseita huomioita 3 Step IT:n toiminnasta:

Irtaimiston vuokraus 48 - 84 kk (toimistokalusteet, koulujen kalusteet,...). Lunastushinta 1%.

Vuokra-aikana rikkoutuneet laitteet: vuokra-aika sama kuin takuuaika? 3Step IT ei lähtökohtaisesti korvaa. Mahdollista saada vakuutus. KL-sopimuksessa sallitaan 5% rikkouma.

Sovittu toimintamalli tilanteen selvittämiseksi:

Digitutorit tekevät listauksen nykyisistä oppilaskoneista: malli, hankintahinta ja hankintavuosi sekä koulun ihannetilasta, kun ollaan päästy strategiassa suunniteltuun malliin (yläkouluissa koneita yhtä paljon kuin oppilaita ja alakoulussa joka toiselle oppilaalle). Listat toimitetaan ensin Jannelle ja Anna-Reetalle. Kokoavat ja toimittavat Mannelle.

Digitutorit luetteloivat myös opettajien koneet mutta ne eivät mene tässä vaiheessa keskusteluun.