Vertaissovittelu

Vertaissovittelu koulun toimintana

Vertaissovittelun tavoitteena on edistää oppilaiden elämänhallinnan taitoja ja vähentää koulun toimintahäiriöitä, ennaltaehkäistä kiusaamista sekä tukea työrauhaa.

Asenteita pyritään muokkaamaan niin, että ristiriitatilanteet voidaan ymmärtää tavalliseen elämään kuuluviksi tapahtumiksi ja erimielisyyksien ratkaiseminen koetaan enemmänkin haasteeksi kuin ikäväksi välikohtaukseksi. Vertaissovittelu pyrkii ratkomaan koulun arjessa esiintyviä pienempiä välikohtauksia ja samalla ehkäisemään suurempien ongelmien ja systemaattisen kiusaamisen esiintymistä.

Versotoiminnassa ongelmaan liittyvien syiden selvittelyn ja syyttelyn sijaan keskitytään etsimään rakentavasti eri ratkaisuvaihtoehtoja. Vertaissovittelu on myönteinen keino ristiriitojen ratkaisuun opettajien kasvatuskeskusteluiden, KiVa-tiimin opettajien puuttumisten tai jälki-istuntojen sijaan ja lisäksi. Oppilaat löytävät myönteisiä työkaluja ristiriitatilanteisiin ja oppivat kantamaan vastuuta omista teoistaan.

Vertaissovittelu on ennalta määriteltyyn kaavaan nojautuva prosessi, jossa kolmas osapuoli ohjaa ristiriitatilanteen osapuolten vuoropuhelua kunnes nämä itse löytävät ristiriitaan ratkaisun. Vertaissovittelussa koulutetut oppilaat ohjaavat muiden oppilaiden välisiä sovittelutilanteita, vertaiset sovittelevat vertaisiaan. Vastuu vertaissovittelusta säilyy aina aikuisilla, koulun opettajilla ja ammattihenkilöstöllä. Ohjaavina opettajina toimivat Anna-Kaisa Laimi ja Anna Jaakkola.

Vertaissovittelutoiminta tukee koulussamme käytössä olevaa KiVa-toimintaa sekä osallisuuteen ja yritteliäisyyteen ohjausta.VERSO-toimintaa Suomessa koordinoi ja koulutukset järjestää Suomen sovittelufoorumi ry, www.sovittelu.com/vertaissovittelu

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä