Puistokatu 6H-leiri

Yläkoulun leiripäivä 6.luokkien oppilaille

Puistokadun kouluun siirtyville alakoulun oppilaille suunnattu tutustumispäivä toteutetaan 6-tunnin leirinä huhtikuussa.
Alakoulun oppilaat viettävät päivän yläkoulussa erilaisia toimintapisteitä kiertäen. Tavoitteena on tutustua yläkoulun oppilaisiin, henkilökuntaan, tiloihin sekä käytänteisiin ja täten madaltaa yläkouluun siirtymiseen liittyvää jännitystä.
Leiripäivän suunnittelusta, toteutuksesta ja 6.luokkalaisten ohjauksesta päivän aikana vastaavat Puistokadun koulun oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat.

Leiripäivän aikana toteutetaan myös luokanopettajien ja tulevien yläkoulun luokanvalvojien välinen siirtopalaveri.