Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaskerhot ovat MLL:n ideoimia ja koulun toteuttamia oppilaslähtöisiä toimintamalleja, joilla lisätään oppilaiden osallisuutta koulun arjessa. Tukioppilaskerho kokoontuu koulun jälkeen suunnittelemaan toimintaansa n. parikymmentä kertaa lukuvuodessa. 

Tukioppilaat valitaan hakemusten ja haastattelun perusteella. He saavat toimintaan osallistumisestaan todistuksen 9. luokan päätteeksi.

Puistokadun koulu tukioppilaskerhon periaatteina ovat seuraavat asiat:

a) Hyvän kouluympäristön turvaamista ja toveruuden käytänteiden opettamista nuoremmille ja osoittamista koko kouluyhteisölle. Tukioppilaat järjestävät aiheesta teemapäiviä ja pitävät oppitunteja ja päivänavauksia (esim. kummitukaritunti aiheesta "Vastuullinen käytös somessa" ja Hyvien tapojen ja pukeutumisen -päivä). He tarkkailevat välituntisin koulupihan tapahtumia rekisteröiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ja puuttuvat näihin menemällä tilanteisiin tai kertomalla aikuiselle. He pyrkivät olemaan malleja hyvässä toveruudessa (esim. oppitunti kiusaamisesta kaikille seiskoille).

b) Koulupäivän ilostuttaminen järjestämällä teemapäiviä sekä iltadiskoja yhdessä verkostovanhempien kanssa. Tarkoituksena on tehdä koulusta iloinen yhteisö keventämällä koulupäivää hauskanpidolla (esim. pikkujouludisko, fledapäivä, halipäivä, Lady- ja herrasmies -päivä).

c) Uusien oppilaiden (7.-luokkalaiset) tervetulleeksi toivottaminen kouluun. Jokaiselle seiskaluokalle on nimetty omat kummitukarit, joihin voi tukeutua ongelmatilanteessa (esim. Puistokatu 6H -leiri, ryhmäytymispäivä).

d) Isompien projektien suunnittelu ja toteutus valtakunnalliselta MLL:n järjestöltä saatavalla Itse tehty -rahalla. Näitä ovat olleet mm. Teatteriesitys kouluun -projekti, Järven tarina -elokuvaesitys sekä Pääsiäispupun yllätys -projekti.

e) Tukioppilastehtävään kouluttautuminen. 

f) Verkostoyhteistyö Loimaan ja Auranmaan kuntien tukioppilaiden kanssa. Kokoontuminen kerran vuodessa koulutuksen ja yhteisen ilonpidon merkeissä jollekin mukana olevista kouluista. Puistokadun järjestämisvuoro oli keväällä 2015. Paikalla oli n. 100 seutukunnan tukaria.

g) Yhteistyö paikallisen MLL:n yhdistyksen kanssa (esim. Kevätilo-keräys paikallisissa marketeissa).

Tukioppilaskerhoa ohjaavat Heidi Bister ja Anna-Kaisa Laimi