Näin toimimme

Painopistealueet 2019-2020

Lukuvuoden painopistealueet ovat samat kuin edellisenä lukuvuonna. Kunkin tavoitteen eteen tulee työskennellä pitkäjänteisesti, koska oppilasaines vaihtuu ja ideaalitilanteen saavuttaminen on kaukainen tavoite. (mitkä ovat, mihin ja miten pyritään tavoitteeseen ja miten arvioidaan)

 

 

Painopiste

Tavoitteet

Toimenpiteet

1.

Vastuu omasta koulutyöstä

Vastuun kantaminen omasta työnteosta koulussa ja kotona. Tavoitellaan, että oppilas oppii ottamaan suuremman roolin työstään, jolloin oppilas kykenee huolehtimaan työstään jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.

Oppilaita vastuutetaan huolehtimaan työstään siten, että automaattisia läksyparkkeja ei enää anneta, vaan vastuunkanto näkyy arvosanoissa. Opettajilla on mahdollisuus määrätä oppilas jäämään suorittamaan rästiinjääneitä töitä koulupäivän jälkeen.

2.

Liikunnallinen elämäntapa

Tavoitteena saada oppilaat omaksumaan liikunnallinen elämäntapa, joka myöhemmissä elämänvaiheissa auttaa välttämään elintasosairauksia ja tukee arjessa jaksamista. Liikunnan avulla kehitetään oppilaiden kognitiivisia kykyjä, joka palvelee koulutyön arkea.

Koulu on osana Liikkuva koulu -hanketta ja oppilaat osallistuvat aktiivisesti koulun liikuntatapahtumiin.

3.

Positiivinen suhtautuminen ruokaan

Ruuan arvostuksen lisääminen ja positiivinen suhtautuminen erilaisiin maku –ja ruokailutottumuksiin

Oppilaat syövät koulussa tarjoillun kouluruuan hyvässä hengessä ja maistavat rohkeasti vieraalta tuntuvia ateriakokonaisuuksia. Ruokatunti on mukava ja rauhallinen tauko päivän keskellä.

 

 

Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Alastaron yläaste toimii vastuullisesti opetustehtävässään luoden turvallisen ilmapiirin, jossa oppilaan on hyvä kasvaa. Oppilaasta tulee inhimillisiä arvoja kunnioittava, itsestään ja toisista välittävä, yhteistyökykyinen ja yritteliäs nuori.

Kasvatus- ja opetustyön painopistealueet 2018-2019

Kasvatus- ja opetustyön painopistealueet 2018-2019


Lukuvuoden painopistealueet (mitkä ovat, mihin ja miten pyritään tavoitteeseen ja miten arvioidaan)


 

Painopiste

Tavoitteet

Toimenpiteet

1.

Vastuu omasta koulutyöstä

Vastuun kantaminen omasta työnteosta koulussa ja kotona. Tavoitellaan, että oppilas oppii ottamaan suuremman roolin työstään, jolloin oppilas kykenee huolehtimaan työstään jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.

Oppilaita vastuutetaan huolehtimaan työstään siten, että automaattisia läksyparkkeja ei enää anneta, vaan vastuunkanto näkyy arvosanoissa. Opettajilla on mahdollisuus määrätä oppilas jäämään suorittamaan rästiinjääneitä töitä koulupäivän jälkeen.

2.

Liikunnallinen elämäntapa

Tavoitteena saada oppilaat omaksumaan liikunnallinen elämäntapa, joka myöhemmissä elämänvaiheissa auttaa välttämään elintasosairauksia ja tukee arjessa jaksamista. Liikunnan avulla kehitetään oppilaiden kognitiivisia kykyjä, joka palvelee koulutyön arkea.

Koulu on osana Liikkuva koulu -hanketta ja oppilaat osallistuvat aktiivisesti koulun liikuntatapahtumiin.

3.

Positiivinen suhtautuminen ruokaan

Ruuan arvostuksen lisääminen ja positiivinen suhtautuminen erilaisiin maku –ja ruokailutottumuksiin.

Oppilaat syövät koulussa tarjoillun kouluruuan hyvässä hengessä ja maistavat rohkeasti vieraalta tuntuvia ateriakokonaisuuksia. Ruokatunti on mukava ja rauhallinen tauko päivän keskellä.

Kasvatus- ja opetustyön painopistealueet 2017-2018

Kasvatus- ja opetustyön painopistealueet

Painopiste

Tavoitteet

Toimenpiteet

1.

Hyvä työrauha

Hyvän työrauhan edistäminen, se että kukaan häirinnällään ei estä toisia oppimasta.

Suunnittelupäivänä sovitut yhteiset käytänteet, joilla työrauhaongelmiin puututaan matalalla kynnyksellä. Työryhmä 1.

2.

Asiallinen käytös

Koulussa toimitaan aikuismaisesti, hyviä käytöstapoja noudattaen eri tilanteissa.

Luokanvalvojan tunneilla ohjeistusta ja alustusta mm. välituntitilanteista ja opattajainhuoneessa asioinnista. Teema/kilpailu. Työryhmä 2.

3.

Oppimisympäristön viihtyisyys

Oppimisympäristö kunto ja viihtyisyys sai huoltajakyselyssä kehnoimmat pisteet. Pyritään omin keinoin kohentamaan viihtyisyyttä.

Oppilaskysely, ideoiden perusteella kunnostusta ja toimenpiteitä. Työryhmä 3.

Kasvatus- ja opetustyön painopistealueet 2016-2017

Painopiste

Tavoitteet

Toimenpiteet

1.

Hyvä perusopetus

OPS:n mukainen perusopetus ja tukitoimet

2.

Vastuullisuus

Huolehditaan itsestä, muista, tavaroista ja ympäristöstä. Korostetaan erityisesti oppilaan vastuuta huolehtia tavaroistaan, mm bussikortista ja oppikirjoista. Tehostetaan kierrätystä ja jätteiden lajittelua. Kannustetaan säästäväisyyteen.

Jatkuva seuranta ja oppilaiden osallistaminen

3.

Luonto ja ympäristö

Olemme osa luontoa – pidämme siitä huolta.

MOKOn lisäksi huomioidaan opetuksessa läpi vuoden

4.

Digiloikka

Otetaan 7. luokalla oppilaskäyttöön tabletit ja sähköisiä oppikirjoja

e-kirjat, tabletit jne.

Kasvatus- ja opetustyön painopistealueet 2015-2016

Kasvatus- ja opetustyön painopistealueet

1. hyvä perusopetus OPS:n mukainen opetus ja tukitoimet valtakunnankokeet

2. sähköiset oppimisympäristöt
Otetaan käyttöön Peda-Net –oppimisalusta ja e-kirjat kotitaloudessa ja oppilaanohjauksessa. 8. lk valinnainen saksan ryhmä käyttää sähköisiä materiaaleja.

3. Pidä huolta
Huolehditaan itsestä, muista, tavaroista ja ympäristöstä. Korostetaan erityisesti oppilaan vastuuta huolehtia tavaroistaan, mm bussikortista ja oppikirjoista. Tehostetaan kierrätystä ja jätteiden lajittelua. Kannustetaan säästäväisyyteen.

4. koskemattomuuden kultturi
Opetellaan toimimaan aikuismaisesti, keneenkään ei käydä kiinni, ei edes leikin varjolla. Toimintamalli kerrotaan lukuvuoden alussa ja siihen sitoutetaan oppilaita ja huoltajia ottamalla asia esiin lukuvuoden aikana eri tilanteissa.