Itsearviointilomake

Palaa arviointipohjiin

Linkki tarkentavaan materiaaliin: lops2019@lyll.fi
Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Hymynaama / Surunaama

Opintojakson startti - Viikko 1

Osuus Kriteeri
20 % Olen ymmärtänyt ja sisäistänyt opintojakson tavoitteet ja sisällöt.
20 % Olen perillä opintojakson arvioinnin perusteista sekä tiedän minkälaista osaamista eri arvosanoihin vaaditaan.
20 % Olen tietoinen, että opintojaksolla hyödynnetään jatkuvaa arviointia ja että lopullinen arvosanani perustuu kurssin läpi jatkuvaan työskentelyyn.
20 % Olen asettanut itselleni konkreettisen tavoitteen opintojakson suhteen ja tehnyt alustavan suunnitelman opiskelurutiinieni osalta.
20 % Olen tietoinen, että opettajani on tukenani koko opintojakson ajan, ja että voin kääntyä hänen puoleensa milloin vain periodin aikana.

Opintojakson kiihdytyskaista - Viikko 3

Osuus Kriteeri
20 % Olen onnistunut luomaan selkeät työskentelytavat opintojaksolle sekä ylläpitänyt opiskelurutiinejani.
20 % Olen kokenut opintojakson työmäärän tähän mennessä mielekkääksi.
20 % Olen pääsääntöisesti ymmärtänyt kurssilla käsitellyt asiat sekä kyennyt muodostamaan niistä mielekkäitä kokonaisuuksia.
20 % Olen saanut palautetta opiskelustani sekä osannut pyytää palautetta tarvittaessa opettajaltani.
20 % Olen työskennellyt tähän mennessä johdonmukaisesti saavuttaakseni opintojakson alussa asettamani tavoitteet.

Opintojakson loppusuora - viikko 5

Osuus Kriteeri
20 % Olen pysynyt melko hyvin "kärryllä" koko opintojakson ajan ja pystynyt luomaan oppiainesisällöistä johdonmukaisia kokonaisuuksia
20 % Olen pääsääntöisesti noudattanut opiskelurutiinejani ja koen hallinnan tunnetta opinnoistani.
20 % Olen saanut jatkuvaa palautetta opinnoistani sekä kykenen johdonmukaisesti reflektoimaan omaa suoritustani opintojakson aikana
20 % Olen tyytyväinen omaa työskentelyyni opintojakson aikana sekä koen että työmääräni on vastannut kurssin alussa asettamiani tavoitteita.
20 % Olen kokenut opintojakson hyödylliseksi ja saanut joitain onnistumisen kokemuksia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä