Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Tämä tulorajojen korotus vaikuttaa joidenkin perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen.

Jos haluatte, että lapsenne asiakasmaksun suuruus tarkistetaan 1.3.2022 alkaen, teidän tulee pyytää asiakasmaksun tarkistusta. Tarkistuspyyntö ja mahdolliset uudet tulotiedot tulee toimittaa viimeistään 3.2.2023.

Tarkistus pyydetään varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä, joka hoitaa lapsenne asiakasmaksua: https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/paivahoidon-laskutus-alueittain/ 

Tarkistus voidaan tehdä

 1. olemassa olevien tulotietojen mukaan tai

 2. toimittamalla uudet tulotiedot varhaiskasvatukseen (tulotietolomake liitteineen) https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/tulot/ 

 3. antamalla luvan tulojen tarkistamiseen tulorekisteristä (palkansaajat)

Huhtikuussa 2023 tullaan pyytämään tuloselvitys kaikilta perheiltä 1.8.23 alkavaa toimikautta varten. Asiakasmaksun tarkistus ja/tai tulotietojen toimittaminen 3.2. mennessä, ei poista keväällä huhti-toukokuussa tehtävää tuloselvitystä.

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.


Tärkeää asiakasmaksuista

Perheen on ilmoitettava AINA muuttuneet tulot ja perhekoon muutos varhaiskasvatuksen laskutukseen. Ilmoitus on tehtävä, vaikka olisi antanut luvan katsoa tuloja tulorekisteristä. Tulorekisteri ei ilmoita muuttuneista tilanteista.

Tuloselvitys on toimitettava loppukeväästä 2023. Jos tuloselvityksen jättää toimittamatta, asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksun mukaan.

Lisää tietoa varhaiskasvatuksesta: https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-lohjalla/ 

Lisätietoa: varhaiskasvatus@lohja.fi

TIEDOTE HUOLTAJILLE 15.12.2022

VARAUDUMME VARHAISKASVATUKSESSA MAHDOLLISIIN SÄHKÖKATKOIHIN

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa epävarmuutta sähkön riittävyyteen. Varaudumme mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin varhaiskasvatusyksiköissämme.

Varhaiskasvatuksessa pyritään häiriötekijöistä huolimatta järjestämään mahdollisimman tavallista ja turvallista arkea päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa.

Mikäli sähkökatkos tulee varhaiskasvatuspäivän aikana, se voi vaikuttaa mm. seuraavilla tavoilla:

 • Toimintaa voidaan järjestää tavanomaista enemmän ulkona.
 • Tarjottava ruoka ei välttämättä ole ruokalistan mukaista.
 • Ruokailu voidaan joutua toteuttamaan kertakäyttöastioita käyttäen.
 • Vettä ei välttämättä ole käytettävissä suuressa määrin. Ensisijaisesti taataan juomavesi.
 • Viemärit eivät ole käytöstä.
 • Valoa saadaan patterikäyttöisistä valaisimista, kuten taskulampuista ja otsalampuista.
 • Sähkökatkon aikana on mahdollista, ettei puhelin tai netti toimi kuin jonkin aikaa, joten varhaiskasvatuksen ja huoltajien välinen yhteydenpito ei tällöin onnistu. Hätätilanteissa voidaan kuitenkin aina soittaa hätänumeroon.
 • Lapsen mahdollinen poissaolo varhaiskasvatuksesta ennakoidun sähkökatkon vuoksi ei oikeuta asiakasmaksun alennukseen.

Lapsen tuonti- ja hakutilanteissa on tärkeää kiinnittää huomiota turvallisuuteen varsinkin, jos pihavalot eivät toimi. Huoltajalla on vastuu lapsesta siihen asti tai alkaen, kun on luovuttanut tai vastaanottanut lapsen varhaiskasvatuksen työntekijältä.

Yksiköissä tullaan harjoittelemaan lasten kanssa, miltä tuntuu, jos sähköt menevät poikki ja valot sammuvat ja miten silloin toimitaan.

Huoltajien on hyvä varata lapsille lämmintä vaatetta päiväkotiin ja perhepäivähoitoon.

Tiedote huoltajille 4.4.2022

Hyvät huoltajat, alla muutama ajankohtainen asia 

Lohjan varhaiskasvatus on selviytynyt hyvin koronavuosista. Lohjalla työskentelee ryhmissä opettajien ja lastenhoitajien lisäksi avustavaa henkilöstöä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksen avulla olemme saaneet päiväkoteihin ylimääräistä resurssia lastenhoitajien ja avustajien muodossa. Kaupungilla on kuntarekryssä oma sijaislista, josta haemme päivittäin sijaisia poissaoloihin. Kaikesta tästä huolimatta meillä on aika ajoin ollut haasteita saada sijaisia ja henkilöstöä riittämään lakisääteisen mitoituksen täyttämiseksi. 

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen järjestämistä haastaa eri ammattijärjestöjen ylityö ja vuoronvaihtokiellot. Työtaistelutoimenpiteet, suuret sairauspoissaolomäärät ja sijaispula ovat syitä siihen, että olemme joutuneet sulkemaan yksiköitä aikaisemmin tai jopa pyytäneet teitä pitämään lapsenne kotona mahdollisuuksien mukaan. Emme sulje aikaisemmin yksikköjä ellei se ole välttämätöntä lastenne turvallisuuden varmistamiseksi. 

Kiitämme teitä ymmärryksestä, joustavuudesta ja yhteistyöstä. 

Korona-altistumiset jatkuvat yksiköissämme niin lasten kuin aikuistenkin parissa. Olemme tähän saakka ilmoittaneet tartunnoista. Nyt tartuntoja on paljon ja ne ovat tulleet osaksi arkea kuten monet muutkin taudit. Olemme päättäneet, että emme enää ilmoita altistumisista yksiköissämme. Toki, jos koronatilanne teitä askarruttaa, ryhmistä vastataan asiaa kysyttäessä. 

Muistakaa ilmoittaa kesäajan hoidontarve 17.4. mennessä eAsiointiin. 

Nyt on myös aika hakea syksyn varhaiskasvatuspaikkoja lapsille, jotka eivät vielä ole varhaiskasvatuksen piirissä. 

Varhaiskasvatuksessa on (keikka)töitä tarjolla niille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään lasten parissa. Jos tuttavapiirissänne on tällaisia henkilöitä, ohjatkaa heitä hakeutumaan Lohjan kaupungin kuntarekryyn. Lohjan varhaiskasvatus toivottaa alalla uudetkin työntekijät rohkeasti kokeilemaan työtä lasten parissa. 

Yhteistyöterveisin, 

Anu Koivumäki 

varhaiskasvatuspäällikkö 

anu.koivumaki@lohja.fi
p. 0443691290

Tiedote 17.3.2022

Hyvät huoltajat

Olemme saaneet kysymyksiä liittyen päiväkotien varautumiseen ja turvallisuuteen. Tällä hetkellä päiväkoteihin ei kohdistu tavallisuudesta poikkeavaa turvallisuusuhkaa. Päiväkodeissa olemme varautuneet turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin.

Jokaisessa Lohjan kaupungin päivähoitoyksikössä on laadittuna pelastussuunnitelma, joka sisältää muun muassa toimintaohjeet uhkaavissa tilanteissa. Päiväkodeissa on ohjeet siitä, mihin poistutaan esimerkiksi sisältäpäin tulevassa uhkatilanteessa, kuten tulipalossa. Päiväkodeissa on myös toimintaohje mahdollisesta ulkoapäin tulevasta uhasta.

Mahdollisen ulkoapäin tulevan uhan tullessa, päiväkodin henkilökunta ja lapset siirtyvät sisätiloihin ja sulkevat ilmanvaihdon. Pelastautumisviranomaiset antavat näissä tilanteissa meille lisäohjeita, miten toimitaan. Päiväkodin poikkeavista tilanteista tiedotetaan aina huoltajia. Ilman viranomaisten ohjeita, ei henkilökuntaa tai lapsia siirretä muihin paikkoihin.

Tällä hetkellä emme tee lasten kanssa poistumisharjoituksia, koska emme halua aiheuttaa lapsissa lisähuolta. Normaalisti uhkaavia tilanteita varten on harjoiteltu päiväkodeissa, esimerkiksi palohälytyksen sattuessa olemme tehneet poistumisharjoituksia lasten kanssa. Koko henkilökuntamme on perehdytetty toimintaohjeisiin ja he osaavat toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Päiväkodeissa kuuntelemme herkällä korvalla lasten keskusteluja ja mahdollisia kysymyksiä aiheesta. Päiväkodissa pidämme huolta arjen sujuvuudesta ja rutiineista sekä huolehdimme siitä, että päivittäiset normaalit toiminnot jatkuvat ja kaikki lapset voivat osallistua turvallisesti päiväkodin arkeen. Puutumme herkästi mahdollisiin kiusaamistilanteisiin ja keskustelemme näistä yhdessä lasten ja huoltajien kanssa.

Kotonakin on hyvä seurata lapsen käyttäytymiseen ja puheisiin liittyviä asioita. Jos jokin lapsen käytöksessä huolestuttaa, pyydämme kertomaan ja keskustelemaan siitä henkilökuntamme kanssa. Yhdessä voimme tukea lasten hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.


Lisää tietoa Lohjan kaupungin turvallisuudesta ja varautumisesta:

https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/turvallisuus/


Alla olevissa linkeissä on muutamia sivuja, joissa on neuvoja sodan ja kriisin käsittelyyn:

OPH (opetushallitus):

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/ukrainan-kriisin-kasittely-lasten-ja-nuorten-kanssa-kasvatuksessa-ja-koulutuksessa

Unicef:

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/hataapu/miten-toimia--kun-katastrofi-pelottaa-lasta/

MLL:

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsi-uutistulvassa/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä