Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran

Tiedote huoltajille 4.4.2022

Hyvät huoltajat, alla muutama ajankohtainen asia 

Lohjan varhaiskasvatus on selviytynyt hyvin koronavuosista. Lohjalla työskentelee ryhmissä opettajien ja lastenhoitajien lisäksi avustavaa henkilöstöä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksen avulla olemme saaneet päiväkoteihin ylimääräistä resurssia lastenhoitajien ja avustajien muodossa. Kaupungilla on kuntarekryssä oma sijaislista, josta haemme päivittäin sijaisia poissaoloihin. Kaikesta tästä huolimatta meillä on aika ajoin ollut haasteita saada sijaisia ja henkilöstöä riittämään lakisääteisen mitoituksen täyttämiseksi. 

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen järjestämistä haastaa eri ammattijärjestöjen ylityö ja vuoronvaihtokiellot. Työtaistelutoimenpiteet, suuret sairauspoissaolomäärät ja sijaispula ovat syitä siihen, että olemme joutuneet sulkemaan yksiköitä aikaisemmin tai jopa pyytäneet teitä pitämään lapsenne kotona mahdollisuuksien mukaan. Emme sulje aikaisemmin yksikköjä ellei se ole välttämätöntä lastenne turvallisuuden varmistamiseksi. 

Kiitämme teitä ymmärryksestä, joustavuudesta ja yhteistyöstä. 

Korona-altistumiset jatkuvat yksiköissämme niin lasten kuin aikuistenkin parissa. Olemme tähän saakka ilmoittaneet tartunnoista. Nyt tartuntoja on paljon ja ne ovat tulleet osaksi arkea kuten monet muutkin taudit. Olemme päättäneet, että emme enää ilmoita altistumisista yksiköissämme. Toki, jos koronatilanne teitä askarruttaa, ryhmistä vastataan asiaa kysyttäessä. 

Muistakaa ilmoittaa kesäajan hoidontarve 17.4. mennessä eAsiointiin. 

Nyt on myös aika hakea syksyn varhaiskasvatuspaikkoja lapsille, jotka eivät vielä ole varhaiskasvatuksen piirissä. 

Varhaiskasvatuksessa on (keikka)töitä tarjolla niille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään lasten parissa. Jos tuttavapiirissänne on tällaisia henkilöitä, ohjatkaa heitä hakeutumaan Lohjan kaupungin kuntarekryyn. Lohjan varhaiskasvatus toivottaa alalla uudetkin työntekijät rohkeasti kokeilemaan työtä lasten parissa. 

Yhteistyöterveisin, 

Anu Koivumäki 

varhaiskasvatuspäällikkö 

anu.koivumaki@lohja.fi
p. 0443691290

Tiedote 17.3.2022

Hyvät huoltajat

Olemme saaneet kysymyksiä liittyen päiväkotien varautumiseen ja turvallisuuteen. Tällä hetkellä päiväkoteihin ei kohdistu tavallisuudesta poikkeavaa turvallisuusuhkaa. Päiväkodeissa olemme varautuneet turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin.

Jokaisessa Lohjan kaupungin päivähoitoyksikössä on laadittuna pelastussuunnitelma, joka sisältää muun muassa toimintaohjeet uhkaavissa tilanteissa. Päiväkodeissa on ohjeet siitä, mihin poistutaan esimerkiksi sisältäpäin tulevassa uhkatilanteessa, kuten tulipalossa. Päiväkodeissa on myös toimintaohje mahdollisesta ulkoapäin tulevasta uhasta.

Mahdollisen ulkoapäin tulevan uhan tullessa, päiväkodin henkilökunta ja lapset siirtyvät sisätiloihin ja sulkevat ilmanvaihdon. Pelastautumisviranomaiset antavat näissä tilanteissa meille lisäohjeita, miten toimitaan. Päiväkodin poikkeavista tilanteista tiedotetaan aina huoltajia. Ilman viranomaisten ohjeita, ei henkilökuntaa tai lapsia siirretä muihin paikkoihin.

Tällä hetkellä emme tee lasten kanssa poistumisharjoituksia, koska emme halua aiheuttaa lapsissa lisähuolta. Normaalisti uhkaavia tilanteita varten on harjoiteltu päiväkodeissa, esimerkiksi palohälytyksen sattuessa olemme tehneet poistumisharjoituksia lasten kanssa. Koko henkilökuntamme on perehdytetty toimintaohjeisiin ja he osaavat toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Päiväkodeissa kuuntelemme herkällä korvalla lasten keskusteluja ja mahdollisia kysymyksiä aiheesta. Päiväkodissa pidämme huolta arjen sujuvuudesta ja rutiineista sekä huolehdimme siitä, että päivittäiset normaalit toiminnot jatkuvat ja kaikki lapset voivat osallistua turvallisesti päiväkodin arkeen. Puutumme herkästi mahdollisiin kiusaamistilanteisiin ja keskustelemme näistä yhdessä lasten ja huoltajien kanssa.

Kotonakin on hyvä seurata lapsen käyttäytymiseen ja puheisiin liittyviä asioita. Jos jokin lapsen käytöksessä huolestuttaa, pyydämme kertomaan ja keskustelemaan siitä henkilökuntamme kanssa. Yhdessä voimme tukea lasten hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.


Lisää tietoa Lohjan kaupungin turvallisuudesta ja varautumisesta:

https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/turvallisuus/


Alla olevissa linkeissä on muutamia sivuja, joissa on neuvoja sodan ja kriisin käsittelyyn:

OPH (opetushallitus):

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/ukrainan-kriisin-kasittely-lasten-ja-nuorten-kanssa-kasvatuksessa-ja-koulutuksessa

Unicef:

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/hataapu/miten-toimia--kun-katastrofi-pelottaa-lasta/

MLL:

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsi-uutistulvassa/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä