Lukuvuoden 2018 - 2019 teemat ja laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet lv. 2018-2019

Ylämyllyn koulu on ottanut lukuvuoden 2018-2019 laaja-alaisiksi tavoitteiksi 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) ja 
Kestävä tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Teemat 18-19

Työrauha - Koulun toimintakulttuuri, pedagogiikka, kohtaaminen ja välittäminen sekä koulun säännöt ja eri puuttumiskeinot. Koulumme työrauhan turvaamiseen vaikuttavat riittävästi resursoitu oppilashuolto sekä oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tuki eri muodoissa.

Hyvät tavatOppilaita ohjataan huomioimaan muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä. Asiallinen, tilannetietoinen käyttäytyminen ja hyvät tavat ovat tärkeitä. Oppilaiden käyttäytymistä arvioidaan ja ohjaavaa palautetta annetaan. Positiivisella palautteella on suuri merkitys hyvien tapojen omaksumisessa.