Poissaolot, opiskeluvälineet ja unohdusten seuraaminen

Poissaolot

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta mahdollisimman pian luokanopettajalle. Opettajat merkitsevät poissaolot ja myöhästymiset Wilmaan, jonne huoltajat ne kuittaavat noin kerran viikossa.

Luokanopettaja myöntää ylimääräiset lomat kolmeen päivään saakka. Kolmea päivää pidemmät lomat anotaan lukuvuositiedotteen liitteenä olevalla poissaoloilmoituksella tai vapaamuotoisella hakemuksella rehtorilta. Opettajakunta toivoo, että oppilaiden pitkät lomamatkat sijoittuisivat koulun loma-aikoihin. Jos loma ajoittuu kuitenkin kouluaikaan, vanhempien tulee neuvotella koulutehtävien suorittamisesta opettajan kanssa.

Liitteet:

Oppilaan poissaolojen seuraaminen, päivitetty 2018.pdf

Opiskeluvälineet

Peruskoulun oppilas saa koulusta kaikki tarvitsemansa opiskeluvälineet. Oppilaan tulee pitää saamansa oppikirjat, vihkot ja muut välineet hyvässä kunnossa ja huolehtia siitä, että hänellä on ne aina tarvittaessa mukana. Osan oppikirjoista oppilas saa ainoastaan lainaksi. Oppilaan tulee korvata kadonnut tai tuhoutunut oppikirja tai opiskeluväline.

Unohdusten seuraaminen

Tavoitteenamme on kasvattaa lapsia hoitamaan koulutyöhön liittyvät kotitehtävät vastuuntuntoisesti sekä huolehtimaan hyvin omista koulutarvikkeistaan. Opettaja pitää kirjaa laiminlyönneistä ja koulutarvikkeiden puuttumisesta. Kun unohduksia on kertynyt viisi, asiasta tiedotetaan kotiin ja oppilas jää läksykerhoon. Englannin opettajat pitävät omaa kirjanpitoa siten, että kun unohduksia tulee kolme kuukauden aikana, oppilas ohjataan kerhoon. Unohdusrastit nollautuvat lomilta sekä läksykerhossa käynnin jälkeen.