Järjestyssäännöt ja toimintaohjeet

Järjestyssäännöt Ylämyllyn koulun oppilaille

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana koulualueella. Koulualue käsittää koulun kiinteistöt ja piha-alueet. Lisäksi ne ovat voimassa koulun järjestämissä opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa, vaikka ne olisivatkin koulualueen tai varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Kouluaikaa ovat lukujärjestyksen mukaiset työpäivät ja koulun vuosisuunnitelmassa hyväksytyt poikkeavat työajat.

Koulupäivä
 • Kunnioitetaan fyysistä koskemattomuutta.
 • Kouluun ja oppitunneille tullaan ajoissa.
 • Aamulla siirrytään sisälle vasta koulun kellojen soitua.
 • Oppitunneille varataan mukaan tarvittavat varusteet ja tavarat.
 • Kotitehtävät tehdään tunnollisesti.
 • Annetaan toisille työrauha luokassa.
 • Käyttäydytään kohteliaasti ja käytetään asiallista kieltä.
 • Ketään ei kiusata koulussa.
 • Kaikkia koulun aikuisia totellaan.
 • Kännykkä pidetään äänettömänä tai suljettuna koulupäivän ajan ellei sitä käytetä opetusvälineenä.
 • Koulun ja muiden omaisuutta käsitellään huolellisesti eikä vahingoiteta tahallaan.
 • Energiajuomien, tupakkatuotteiden, nuuskan, päihteiden, tulentekovälineiden ja teräaseiden hallussapito ja käyttäminen on koulussa kielletty.
Välitunnit
 • Välitunti vietetään sovitulla välituntialueella.
 • Koulualueelta poistutaan kouluaikana vain opettajan erillisellä luvalla.
 • Välitunnilla siirrytään reippaasti ulos.
 • Koulualue pidetään siistinä laittamalla roskat roskikseen.
 • Lumipalloja ei heitellä koulualueella.
 • Polkupyörät laitetaan niille varatuille paikoille koulupäivän ajaksi.
 • Polkupyörillä ei ajella luvatta koulupäivän aikana.
Ruokailu
 • Ruokailussa muistetaan hyvät ruokailutavat.
 • Ruokalassa kuljetaan ja keskustellaan rauhallisesti.
 • Käytetyt astiat palautetaan siististi niille varatuille paikoille.
Yleisimmät seuraamukset rikkomuksista:
 • Opettajan tai rehtorin puhuttelu
 • Kasvatuskeskustelu, jossa puututaan oppilaan häiritsevään tai epäasialliseen
  käyttäytymiseen.
  Keskustelussa käydään tilanne läpi ja pohditaan syitä sekä seurauksia.
 • Jälki-istunto, jonka aikana voidaan teettää kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Tehtävät voivat
  liittyä myös jälki-istunnon syyhyn esim. korjaamiseen tai siistimiseen.
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat, jos on perusteltua syytä epäillä oppilaalla olevan esineitä tai aineita, jotka vaarantavat oppilaan oman tai muiden turvallisuuden (esim. tupakansytyttimet, teräaseet ja päihteet). Opettajalla ja rehtorilla on perusopetuksen osalta myös oikeus ottaa haltuun esineet ja aineet, joilla oppilas häiritsee opetusta tai jotka häiritsevät oppilaan keskittymistä (esim. kännykkä, pelilaitteet, energiajuoma yms). Perusopetuslaki 30.12.2013/1267 (29§, 35§-36§)

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana sekä aina koulun tiloissa ja koulun alueella. Säännöt luovat yhteistä viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Kaikenlainen kiusaaminen on koulussa kielletty. Käyttäydy kohteliaasti ja käytä koulussa asiallista kieltä. Tottele kaikkia koulun aikuisia. Kouluaikana sinut on vakuutettu.