Uskonto

13.5. Uskonto

1. Tutustu kirjan kappaleeseen 20
2. Tee erilliselle paperille kaaviokuva, jossa esittelet mitä yhteisiä piirteitä juutalaisuudella, kristinuskolla ja islamilla on.
 --> Pohdi hetki millaisella kaaviolla saisit asian parhaiten tuotua esille
 --> Kerro kaaviokuvaan kaikki yhteiset piirteet, mitä vain tiedät/kappaleen avulla saat selville
3. Palauta kaaviokuvapaperi opelle kouluun viimeistään perjantaina 15.5.

6.5. uskonnon tehtävät


1. Katso opetusvideo ja tee muistiinpanot vihkoosi
2. Lue uskonnon kirjasta s. 64-65
3. Vastaa s. 65 tehtäviin 1 ja 2 vihkoosi
4. Mittaa Google maps:n avulla kuinka pitkä matka sinun kotoasi on Kaaban mustan kiven luo Mekkaan
 --> mittaustyökalun saat klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla "mittaa etäisyys" tai jos Google on englanniksi, "measure distance"
5. Ilmoita viestillä opelle etäisyytesi Mekkaan.

22.4. uskonnon ohjeet


1. Katso opetusvideo ja tee muistiinpanot vihkoosi sen pohjalta
2. Lue kirjasta s. 62-63
3. Vastaa s. 63 tehtäviin 1-3 vihkoosi kokonaisilla lauseilla. 2. tehtävään pitää piirtää kuva, johon riittää juhlien nimet
4. Lähetä kuva vastauksista Juhalle, kun olet valmis.

8.4. uskonnon tehtävät1. Katso opetusvideo, tarkista edellisen kerran tehtävät ja tee muistiinpanot
2. Lue kpl 16
3. Vastaa s. 59 kysymyksiin 1-3
-> juutalaisista juhlista tietoa löydät google-haulla
-> kerro juhlasta vähintään kolmella virkkeellä.
4. Kun tehtävät on tehty, lähetä kuva muistiinpanoista ja tehtävistä opelle.

25.3. uskonnon ohjeet

1. Tarkista edellisen kerran tehtävät. Ovatko vastauksesi samansuuntaisia.

2. Katso ohjevideo tämän päivän tehtävästä


Ohjeet:
-> Ota vihkosta puhdas sivu esille.
1. Tee vihkoosi listaus vähintään viidestä (5) uhanalaisesta eläinlajista.
2. Valitse löytämistäsi lajeista yksi
3. Etsi tietoa lajia koskien seuraavista asioista:
-> elinympäristö
-> uhat ja vaarat
-> auttamismahdollisuudet
-> Käytä edellisiä väliotsikoina ja kirjoita löytämäsi tiedot vihkoosi oikeisiin kohtiin
4. Piirrä kuva tutkimastasi eläinlajista
5. Lähetä kuva valmiista sivusta Juhalle 

Jos ongelmia ilmenee, ohjeita voi tänään kysyä poikkeuksellisesti Timolta puhelimitse numerosta 050 306 6065. Olen itse koululla alkuluokan oppilaiden kanssa, joten en ehdi päivän aikana ohjeita antaa.

kokeessa 19.2. pitäisi osata

- Missä kristinusko saa alkunsa? Kenen toimesta?
- Kuka Jeesuksen seuraajista levitti kristinuskoa Rooman valtakunnan alueelle kirjoittamalla kirjeitä ja tekemällä lähetystyötä?
- Miksi kristittyjä vainottiin Rooman valtakunnassa?
- Miten kristinusko kasvoi pienestä uskontokunnasta suureksi? 
- Mitkä asiat kristittyjen toiminnassa vetosivat ihmisiin?
- Mitä Rooman valtakunnan jakautumisesta itä-ja länsi-Roomaan seurasi kristinuskolle? -> mitkä kirkkokunnat syntyivät?
- Mihin kolmeen asiaan apostolisessa uskontunnustuksessa uskotaan?
- Miten luostarit syntyivät?
- Millä nimillä luostarien asukkaita kutsutaan?
- Mitä asioita luostareissa tehtiin?
- Miten luterilainen kirkkokunta sai alkunsa?
- Mitä tarkoittaa "protestanttinen kirkko"?
- Miten Lutherin mukaan sai syntinsä anteeksi?
- Mitkä muut asiat olivat Lutherille tärkeitä uskonnon harjoittamisessa?
- Mikä Gutenbergin keksintö auttoi Lutheria tämän ajatusten levittämisessä?
- Miten/mistä kristinusko saapui Suomeen?
- Miten Suomesta tuli luterilainen?
- Mitä merkittävää Mikael Agricola teki?

kokeessa olisi hyvä osata:

- mitä tarkoittaa maailmankuva?
- mitä tarkoittaa maailmankatsomus?
- mitä eroa on maailmankuvalla ja maailmankatsomuksella?
- miten uskonnot näkyvät ympärillämme?
- mitä tarkoittaa uskonnonvapaus?
- mitä tarkoittaa uskonnoton?
- mitä hyveet ovat?
- mitä tarkoittaa moraali?
- mitä arvot ovat?
- mitkä asiat vaikuttavat ihmisen moraalikäsitykseen?
- mikä on kultainen sääntö?

- mitä on rehellisyys?
- mitä on tahdikkuus?
- mitä on luotettavuus?
- mitä on vastuullisuus?
- mitä on itsehillintä?
- mitä on hyväntahtoisuus?
- millaisissa tilanteissa edellämainitut hyveet ovat tarpeellisia?

Lasten oikeudet

Valmista ryhmän kanssa lyhyt näytelmä (kesto max. 2 minuuttia), jossa havainnollisesti esitättä mistä ryhmällenne valikoituneessa lasten oikeudessa on kyse.

1. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.

2. Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle.

3. Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä, mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.

4. Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

5. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.

6. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta

7. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään

8. Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään.

9. Lakia rikkonutta tai siitä epäiltyä lasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan kunnioittaen ja hänen ikänsä huomioon ottaen.

10. Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, radion ja lehtien välityksellä. Lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.

Oikeuksien läpikäynti jatkuu loman jälkeen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä