Rajalan koulu

Painotetun opetuksen tiedotustilaisuudet yläkouluissa

22.11. Minna Canth (musiikki ja tanssi) klo 18.00.
23.11. Hatsala ja Jynkälahti (urheilu) klo 18.00.
24.11. Pyörö (matemaattis-luonnontieteellinen ja liikunta) klo 18.00.
25.11. Hatsala (kuvataide) klo 18.00.

29.11. Hatsala (kaksikielinen opetus) klo 18.00.

Seuratkaa kunkin koulun kotisivuilta, onko tiedotustilaisuus koululla vai järjestetäänkö se muulla tavalla.

Rajalan koulu

Rajalan koulussa opetetaan 1.- 6. luokkia. Koulussamme on lukuvuonna 2021-2022 oppilaita yhteensä noin 365, joista n. 80 musiikkiluokilla ja n. 120 kaksikielisessä opetuksessa (suomi-englanti). 

Koulumme toiminta-ajatuksena on tarjota myönteinen kasvuympäristö ja antaa oppilaille monipuolista opetusta. Rajalan koulussa kasvatetaan ja opetetaan kunnioittamaan toisia sekä arvostamaan omaa ja toisen työtä.
Turvallisessa toimintaympäristössä painotetaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Kodin ja koulun yhteistyö on edellytys hyvälle oppimiselle.
Rajalan koulussa toimii erilaisia tiimejä, jotka edistävät jaettua johtamista sekä luokkien välistä yhteistyötä.

Koulumme kolmesta rinnakkaisluokasta yhdellä painotetaan englantia (kaksikielinen opetus, suomi-englanti) ja luokkatasoilla 3-6 yhdellä musiikkia.

Koulu toimii yhteistyössä vanhempien ja muiden sidosryhmien esim. Rajalan Puhaltajat ry:n kanssa.

TÄRKEÄÄ Wilman osoite muuttuu 1.7.2021

Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Wilman osoite muuttuu 1.7.2021

Wilma toimii nykyiseen tapaan 29.6.2021 saakka. Wilmassa on käyttökatko 30.6.2021, jolloin ohjelma ei toimi.

Ohjeet löytyvät linkki https://www.kuopio.fi/wilma, lukekaa ohje huolellisesti. 

Jos ette tee YLLÄ OLEVAN LINKIN TAKAA LÖYTYVÄÄ muutosta 1.7. jälkeen, ette pääse kirjautumaan Wilmaan. 

(lisätiedot: koulusihteeri Päivi Valkonen, p. 044 718 4356, paivi.valkonen (at) kuopio.fi tai wilman kautta)

TIETOA KOULUN LAAJENNUKSESTA 3.3.2021

Rajalan koulussa aloitetaan laajennusrakentaminen hiihtoloman aikana. Tämä projekti tulee vaikuttamaan koulun arkeen kesään 2022 saakka, sekä muuttamaan koko Puijonlaakson alueen kevyen liikenteen kulkuväyliä koulun läpikulkumahdollisuuden poistuessa.

Tulemme yhdessä rakennuttajan kanssa kiinnittämään runsaasti huomiota erityisesti lasten turvalliseen koulunkäyntiin. Tämän suunnittelun olemme aloittaneet jo kuukausia sitten. Koko työmaa-alue tullaan mm. rajaamaan aidoilla, jotta lapset eivät missään tilanteessa pääsisi kulkemaan rakennusalueella. Suurimman yksittäisen vaaran tulee aiheuttamaan rakennustöiden vaatiman raskaan liikenteen kulku rakennusalueelle ja sieltä pois.

Rakennustyömaan liikennöinti tullaan ohjaamaan Nuolitien kautta, kaukalon takaa suoraan työmaa-alueelle. Tämä on hyvä huomioida, kun mietitte oman lapsenne liikkumista kouluun ja koulusta kotiin.

Koululle rakennetaan uusi sisäänkäynti piha-alueen puolelle. Tätä kautta liikkuvat kaikki ne, jotka tulevat kouluun ostoskeskuksen tai Ahkiotien suunnalta.

KYSin suunnalta tulevat eivät pääse ainakaan Sammakkolammen remontin aikana suoraan piha-alueelle, jolloin kulku lienee parasta Taivaankannenkadulta Nuolitielle saakka. Tästä sitten kulku päiväkodin puoleiselle pihalle.

Sammakkolammentien ”takaa” tulevat saapuvat normaalisti kevyen liikenteen väylien kautta koulun ja päiväkodin välistä päiväkodin puoleiselle pihalle. Kulku parkkipaikalta keittiön ohi kulman taakse pihalle tullaan myös sulkemaan turvallisuussyistä.

Tulemme koulussa käymään näitä läpi, samoin kuin sisällä siirtymisiä omaan luokkaan.
Erityisen tärkeää on käydä näitä samoja asioita läpi myös kotona!

Koulun nettisivuilla olevaan karttaan on piirrettynä kevyen liikenteen reitit, joita pitkin koululiikenne ohjataan. Pysäköintialueen poikki tai oikopolkua pitkin kouluun tuleminen aiheuttaa usein uhkaavia tilanteita, joten nämä reitit eivät ole käytössä! Samassa kartassa on myös ympäröity punaisella risteys, jossa työmaaliikenne ja kävelytiet kohtaavat. Keskustelkaa tästä erityisen huolellisesti!

Toivon, että huomioitte lisääntyneen liikenteen myös kuljettaessa lastanne kouluun. Huomioikaa että koulualueelta pois ajaessanne saattaa tulla työmaaliikennettä vastaan.
Erityisesti kiireisimpinä hetkinä lasten tuominen kysyy kärsivällisyyttä – maltetaan siis mielemme ja liikutaan rauhallisesti ja turvallisesti koulun pysäköintialueella!

Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin ja tiedotan asiasta lisää laajennuksen edetessä.

Yst.terv,
Saila Tirkkonen, rehtori
0447 184 351

 

Tässä vielä YIT:n (rakennuttaja) suunnalta tulleet tämän hetken tiedot laajennuksesta:

8.3.2021 aletaan perustamaan Rajalan koululaajennuksen vaatimaa työmaa-aluetta.
Alueella tehdään laajennuksen vaatimat puun kaadot ja lumen poisto urheilukentältä.
11.-12.3.2021 välisenä aikana laajennuksen vaatima työmaa-alue rajataan urakoitsijoiden käyttöön.

Tästä eteenpäin koululle/päiväkodille kulkeminen sammakkolammen puolelta estyy.
Rakennustöiden vaatima kulku työmaa-alueelle tulee tapahtumaan nuolitien ja jääkiekkokaukalon takaa.
Työmaa-aluerajaukset tulevat jatkumaan myös kesälomien jälkeen.

Kevyen liikenteen reitti kulkee välillä Taivaankannentie – Nuolitie – Taivaanpankontie
Mahdolliset kyselyt rakennustöiden suhteen: Timo Soininen +358 50 543 8721 / timo.soininen(ät)yit.fi

Koulun tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko39

27 September 2021 Thursday
28 September 2021 Thursday
29 September 2021 Thursday
30 September 2021 Thursday
1 October 2021 Thursday
2 October 2021 Thursday
3 October 2021 Thursday

Viikko40

4 October 2021 Thursday
5 October 2021 Thursday
6 October 2021 Thursday
7 October 2021 Thursday
8 October 2021 Thursday
9 October 2021 Thursday
10 October 2021 Thursday

Viikko41

11 October 2021 Thursday
12 October 2021 Thursday
13 October 2021 Thursday
14 October 2021 Thursday
15 October 2021 Thursday
16 October 2021 Thursday
17 October 2021 Thursday

Viikko42

18 October 2021 Thursday
19 October 2021 Thursday
20 October 2021 Thursday
21 October 2021 Thursday
22 October 2021 Thursday
23 October 2021 Thursday
24 October 2021 Thursday

Viikko43

25 October 2021 Thursday
26 October 2021 Thursday
27 October 2021 Thursday
28 October 2021 Thursday
29 October 2021 Thursday
30 October 2021 Thursday
31 October 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Tukea lasten ja perheiden jaksamiseen koronavirustilanteessa

Tukea lasten ja perheiden jaksamiseen koronavirustilanteessa

Koronaviruksen aiheuttama erityistilanne kysyy jokaiselta perheen jäseneltä joustokykyä, kärsivällisyyttä ja epävarmuuden sietokykyä. Vanhempien voi olla haastavaa tukea lapsia koulutehtävien tekemisessä samaan aikaan, kun ovat itse joko työpaikalla tai yrittävät tehdä työtä etänä. Lisäksi myös se, että kaikki perheenjäsenet ovat yhtäkkiä huomattavan paljon yhdessä, voi monessa kodissa aiheuttaa ilmapiirin kiristymistä ja törmäyskurssille joutumista. Perheissä, joissa tilanne on jo valmiiksi haasteellinen, tämä poikkeustilanne saattaa pahentaa tilannetta.

On tärkeää, että koulunkäynnin ja arjen rytmi säilyy ja kaikki opiskelevat näissä oloissa parhaansa mukaan. Elämässä täytyy löytää tarpeeksi tilaa myös ns. mukavalle tekemiselle. Lapselle kannattaa luoda melko selkeä lukujärjestys päivälle. Jos perheen ahdistus koulunkäynnin tukemisesta tuntuu suurelta, kannattaa ottaa yhteyttä opiskeluhuollon kuraattoriin tai psykologiin, kun taas oppimisasioissa tulee olla yhteydessä opettajaan/erityisopettajaan.

Kuopion kaupungin nettisivuille on koottu kattavasti tietoa, miten ja mistä neuvoja, ratkaisuja ja tukea lasten ja perheiden jaksamiseen voi hakea:

https://www.kuopio.fi/tukea-lapsille-ja-perheille-poikkeustilanteessa

Ajankohtaista (ilmoitustaulu)

Oppimiskeskustelut

Oppimiskeskustelut käydään kaikilla luokilla opettajien ehdottamana ajankohtana klo 8-16 välisenä aikana.
Oppimiskeskustelussa ovat läsnä opettaja, huoltajat sekä oppilas. Keskustelu kestää 15-20 minuuttia/oppilas. Oppimiskeskustelussa käsitellään oppilaan työskentelytaitoja, käyttäytymistä, sosiaalisia taitoja sekä edistymistä eri oppiaineissa.
Oppimiskeskustelun pohjana toimii oppilaan tekemä itsearviointi. Oppimiskeskustelu korvaa väliarvioinnin luokilla 1-6.

Rajalan koulun liikennejärjestelyt

Huomioittehan Rajalan koulun alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt.
Rajalan kouluun tullaan Sammakkolammentie 14 kohdalta ja koulualueen läpi kulkeva tie on YKSISUUNTAINEN.
Koulurakennuksen vieressä olevat ruudut on tarkoitettu ainoastaan PYSÄHDYKSIÄ varten. Pyydämme pysäköimään autot parkkialueelle.
Koulun pihalla pysäköinti luvanvaraista. Koulussa vierailevat voivat pysäköidä 3 tunnin pysäköintikiekkopaikoille. 

Useiden "läheltä piti" -tilanteiden satuttua pyydämme kouluun ajaessa noudattamaan erityistä varovaisuutta!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä