Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja niiden edellytyksiä vahvistava toiminta.

Opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä. Opiskeluhuollon toteuttamista ohjaa lapsen edun ensisijaisuus, luottamuksellisuus ja osallisuus.

Kuopion kaupungin opetussuunnitelma - opiskeluhuolto

Kuopion kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Monialaiseen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat koulun rehtori (*tai virka-apulaisrehtori, apulaisjohtaja tai muu koulutuksen järjestäjän nimeämä työntekijä), erityisopettaja, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri, opetushenkilöstön ja huoltajien sekä oppilaiden edustajat (ryhmien kokoonpano voi hieman vaihdelle koulukohtaisesti). Opiskeluhuoltoryhmä voi tarvittaessa konsultoida asiantuntijoita ja kutsua kokoukseen mukaan myös muita asiantuntijoita. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä asioita käsitellään yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla, eikä ryhmä koskaan käsittele yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevaa asiaa. Perusopetuksen koulukohtaisten opiskeluhuoltoryhmien puheenjohtajana toimii rehtori. 

Koulukohtaiset opiskeluhuollon työryhmät kokoontuvat säännöllisesti lukuvuoden aikana suunnitellen, kehittäen ja arvioiden yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutus rakentuu koulukohtaisten tarpeiden mukaan soveltaen opiskeluhuollon vuosikelloa. 

Koulun yhteisöllisen opiskeluhuoltotyöryhmän kokoonpano 

Oppilaiden edustajat Oppilaskunnan hallituksesta edustajat
Huoltajien edustajat Vanhempainyhdistys järjestää edustajat
Rehtori * Ville-Pekka Nenonen
Opettajien edustajat (ml. erityisopettaja ja opinto-ohjaaja) Tuija Oravainen, Suvi Vainio
Kuraattori  
Psykologi  
Terveydenhoitaja Katja Putkonen
Koululääkäri Raakel Kurronen
Koulun muut ammattilaiset Kutsutaan tarvittaessa
Ulkopuoliset yhteistyökumppanit Kutsutaan tarvittaessa

Koulun yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön vuosikello (sisältää kokoukset ja käsiteltävät teemat)  

Yhteisölliselle opiskeluhuoltoryhmälle on varattu aika aina kuukauden viimeisenä perjantaina klo 8.00-8.50. 

Elokuu

Vanhempainilta
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, lukuvuoden suunnittelu
Oppilaskunnan hallituksen toiminnan käynnistäminen ja toimintasuunnitelman laatiminen
Kiusaamiskysely oppilaille

Syyskuu

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, pidetään tarpeen mukaan
Uusien VERSO -oppilaiden valinta ja kouluttaminen (syyslomaan mennessä)
Kiusaamiskysely oppilaille

Lokakuu

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, 3-4 luokkien ilmiöt, oppilaille hyvinvointi- ja viihtyvyyskysely ennen kokousta
Parittomien vuosien syksyllä kouluterveyskyselyn tulosten käsittely
Kiusaamiskysely oppilaille

Marraskuu

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, 5-6 luokkien ilmiöt, oppilaille hyvinvointi- ja viihtyvyyskysely ennen kokousta
Kiusaamiskysely oppilaille

Joulukuu

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, 1-2 luokkien ilmiöt, oppilaille hyvinvointi- ja viihtyvyyskysely ennen kokousta
Kiusaamiskysely oppilaille

Tammikuu

Parittomien vuosien tammikuussa uuden oppilaskunnan hallituksen muodostaminen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, pidetään tarpeen mukaan
Kiusaamiskysely oppilaille

Helmikuu

Huoltajakyselyn teettäminen
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, huoltajakyselyn vastausten käsittely
Kiusaamiskysely oppilaille

Maaliskuu

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, pidetään tarpeen mukaan
Kiusaamiskysely oppilaille

Huhtikuu

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, lukuvuoden opiskeluhuoltotyön arviointi ja seuraavan suunnittelu
Kiusaamiskysely oppilaille

Toukokuu

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, pidetään tarpeen mukaan
Kiusaamiskysely oppilaille

Muut oppilaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen vaikuttavat tapahtumat, kuten oppilaskunnan tapahtumat, kerrotaan lukuvuosisuunnitelman Tapahtumat -osiossa. 

 1. Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut 
  Kuopion kaupungin kokonaisarvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut on kuvattuna ja luettavissa Kuopion kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelmasta.

  Pihkainmäen koulun oppilasmäärä vaihtelee noin 120-130 oppilaan paikkeilla. Koulumme erityisen tuen oppilaiden määrä vaihtelee noin 10 oppilaan paikkeilla ja tehostetun tuen oppialiden määrä noin 15 oppilaan paikkeilla. Koululla toimii erityisluokka sekä esiopetusryhmä. Koulun oppilaista reilusti yli puolet ovat kuljetusoppilaita. 

  Opiskeluhuollon henkilöstön resurssi Pihkainmäen koululla

  Kouluterveydenhoitaja 4pv/kk
  Koulukuraattori 4pv/kk
  Koulupsykologi 4pv/kk
  Koululääkäri 2h/kk

 2. Suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä kriisisuunnitelma kuvattuna ja luettavissa Kuopion kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelmassa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen/oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeä on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä opiskeluhuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.  

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu oppilaan suostumukseen. Yksittäisen oppilaan tueksi voidaan koota myös yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan ja/tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto (peda.net)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä