Johtamisen periaatteet

Kaupungin johtamisen vastuut ja tehtävät on määritelty hallinto- ja toimintasäännöillä sekä erillisillä sopimuksilla ja ohjeilla.

Palveluverkostoista, -tuotannosta ja palveluiden järjestämisestä vastaa Kasvun ja oppimisen lautakunta talousarviossa asetettujen tavoitteiden ja määrärahojen puitteissa. Määrärahat ja tavoitteet tarkentuvat lautakunnan hyväksymissä käyttösuunnitelmissa.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vastuualueita ovat varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja nuorisopalvelut, lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö sekä kasvun ja oppimisen tuen palvelut.

Palvelualueen toimintaa johtaa apulaiskaupunginjohtaja. Yleisen johtamis- ja valvontatehtävän lisäksi apulaiskaupunginjohtajan yleiset tehtävät ja toimivalta on määrätty kaupungin hallintosäännön 3 luvun 23 §:ssä.

Perusopetus- ja nuorisopalveluiden sekä lukiopalveluiden ja toisen asteen yhteistyön vastuualueiden asiakkuusjohtajana toimii opetusjohtaja. Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määrätty Kuopion kaupungin hallintosäännön 3 luvun 24 §:ssä.

Perusopetuspäälliköt toimivat perusopetuksen palvelupäälliköinä. Palvelupäälliköiden yleiset tehtävät on määrätty hallintosäännön 3 luvun 25 §:ssä. Tarkemmasta viranhaltija- ja työntekijäorganisaatiosta sekä toimivallasta määrätään hallintosäännöllä ja toimintasäännöllä.

Jokaisella koululla on rehtori, joka voi olla myös yhteinen useamman koulun kanssa.

Perusopetuksen vastuualueen lukuvuositavoitteet määritellään kaupungin strategian, koulutuspoliittisen ohjelman painopisteiden ja kehittämissuunnitelmien pohjalta. Vuosittain valitaan 1 - 2 kaupunkitasoista kehittämiskohdetta ja vähintään yksi koulukohtainen kehittämiskohde. 

Kaikilla johtamisen tasoilla käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti.

Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä on ratkaiseva merkitys sille, että työntekijät voivat töissä hyvin. Johtamista arvioidaan jatkuvana prosessina.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä