Kalevalan koulu

Julkaisulupien ja oppilasilmoituksen täyttäminen

Wilmassa oleva oppilasilmoitus sekä julkaisuluvat tulee päivittää joka lukuvuoden alettua.

Koululla on oltava ajantasaiset yhteystiedot mm. hätätilanteiden varalta ja jotta viestiminen kodin ja koulun välillä olisi sujuvaa.

On myös tärkeää, että koululla on tieto mm. siitä, saako oppilas esiintyä kuvissa ja videoissa tai saako hänen harjoitustöitään julkaista.

Käythän päivittämässä oppilasilmoituksen ja julkaisuluvat heti ensi tilassa.

 1. Kirjaudu Wilmaan nettiselaimen kautta osoitteessa https://kuopio.inschool.fi/ (lomakkeet eivät näy Wilman mobiilisovelluksella)
 1. Valitse etusivun yläpalkista kolme pistettä ja kohta lomakkeet.

 Lue läpi ja rastita kohdat, jotka hyväksyt:

 • julkaisuluvat
 • koulun lainalaitteen käyttösopimus
 • oman laitteen käyttö koulussa
 • tarkista perusopetuksen oppilasilmoitus
  Tarkista, että oppilasilmoituksella on oppilaan sekä huoltajien tiedot oikein (osoite, puhelinnumerot jne.) Huoltaja voi päivittää oman osoitteensa suoraan lomakkeelle, mikäli se on muuttunut. Oppilaan osoitetta ei pääse itse päivittämään, vaan tämä tulee ilmoittaa
  kouluun opettajalle tai suoraan koulusihteerille, tai sen voi kirjata lomakkeelle kohtaan ”Tuleva lähiosoite”.
 4. Kun lomakkeen tiedot on tarkistettu ja korjattu, tulee lomake vielä allekirjoittaa. Tämä tapahtuu rastittamalla lomakkeen alalaidasta kohta ”olen tarkistanut ja täyttänyt…” , ja kirjoittamalla oma nimi kenttään ”Lomakkeen allekirjoittaja”. Tämän jälkeen klikkaa vielä

Tallenna tiedot. Allekirjoitus antaa koululle tiedon, että lomakkeet on tarkistettu.

Ohje julkaisulupien ja oppilasilmoituksen täyttämiseen:

Julkaisulupien ja oppilasilmoituksen täyttäminen.pdf

LUKUVUOSI 2023-2024

 

kuvapankkikuvat ja rojaltivapaat kuvat aiheesta lähikuva leppäkerttu valkoisesta kukasta, värikäs hämärtymistausta, kopioi tila - kesä suomi

Kalevalan koulun ykköstavoitteena on kasvattaa ja opettaa oppilaista elämässään pärjääviä, osaavia ja osallistuvia ihmisiä.

Lukuvuonna 2023-2024 kiinnitetään erityistä huomiota oppilaanohjaukseen,oppilasarviointiin ja oppimisen ja hyvinvoinnin haasteiden tukemiseen. Kantavana teemana on kouluyhteisön hyvinvointi, millä tarkoitetaan sekä koulun oppilaiden että työyhteisön hyvinvointia. Hyvinvoivalla ja toimivalla kouluyhteisöllä mukaan lukien kodin ja koulun yhteistyö on oppimista tukevaa merkitystä.

Toisena koko vuoden teemana on kieli- ja kulttuuritietoisuus koulussa. Tämä on myös toinen MOK-aiheemme, jota toteutamme läpi vuoden. Kiinnitämme huomiota koulumme moninaiseen kieli- ja kulttuuririkkauteen. Teema ilmenee pitkin lukuvuotta tapahtumina ja jokapäiväisenä mausteena koulutyössä.

Iloa, hyvinvointia ja kulttuurien moninaisuutta koko lukuvuoteen!

Kalevalan koulun henkilökunta


Liikennejärjestelyt muuttuvat koulun pihassa
Kalevalan koulun saattopihan liikennejärjestelyjä muutetaan saadun
palautteen takia. Uudet merkinnät astuvat voimaan keskiviikkona 26.4.2023.
Kääntöympyrästä on varattu omat tila busseille, jonka jälkeen alkaa vapaa
väliaikainen pysäköintialue sille merkityllä alueellaan. Busseille varatulle
alueelle ei saa pysäköidä tai pysähtyä henkilöautoilla. Kaikki varmasti haluaa
lapsille turvallisen koulumatkan. Uutta järjestelyä seurataan yhdessä
pysäköinninvalvonnan kanssa. Liitteessä kuva järjestelyistä.
Tiedote_KV_pysäköinti_2023.pdf

Oppilashuoltoryhmä

Kouluterveydenhoitaja
Emmi Korhonen, p. 044 718 6556, emmi.korhonen1(at)pshyvinvointialue.fi

Koulupsykologi
Heidi Havu, p. 044 718 1976, heidi.havu(at)pshyvinvointialue.fi

Koulukuraattori
Anne-Mari Minkkinen, p. 044 718 4881, anne-mari.minkkinen(at)pshyvinvointialue.fi

Erityisopettaja 1-2 -lk:t
Emilia Puustinen, 044 718 4617, emilia.puustinen(at)opedu.kuopio.fi

Erityisopettaja 3-6 -lk:t
Jaana Jääskeläinen, p. 044 718 1295, jaana.jaaskelainen2(at)opedu.kuopio.fi


Valokuva Kalevalan koulusta.

MEIDÄN KOULUMME KALEVALAN KOULU

Koulussamme opiskelevat vuosiluokat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan, kielen polun erityisluokkia ja kv-luokkia. Koulussamme annetaan A1-saksan kielen opetusta sekä painotetun musiikin ja tanssin opetusta.

Kalevalan koulu toimii myös erityisopetuksen yksikkönä. Luokkamuotoista erityisopetusta tarjotaan mm. kehitysvammaisten ja autismikirjon opetuksessa. Vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat, kuten viittomakieli, tukiviittomat ja kuvakommunikaatio, kuuluvat opetukseen. Kalevalan koulusta voidaan tarvittaessa myös pyytää konsultointia muihin kouluihin.

Koulun pihan pysäköintipaikat ovat erillismerkittyjä parkkikiekkopaikkoja / saattoliikennepysäköintiä lukuunottamatta varattu henkilökunnan käyttöön. Koulumme piha-alue on yleisen pysäköinninvalvonnan piirissä.

Koulun tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 44

30 October 2023 Thursday
31 October 2023 Thursday
1 November 2023 Thursday
2 November 2023 Thursday
3 November 2023 Thursday
4 November 2023 Thursday
5 November 2023 Thursday

Viikko 45

6 November 2023 Thursday
7 November 2023 Thursday
8 November 2023 Thursday
9 November 2023 Thursday
10 November 2023 Thursday
11 November 2023 Thursday
12 November 2023 Thursday

Viikko 46

13 November 2023 Thursday
14 November 2023 Thursday
16 November 2023 Thursday
17 November 2023 Thursday
18 November 2023 Thursday
19 November 2023 Thursday

Viikko 47

20 November 2023 Thursday
21 November 2023 Thursday
22 November 2023 Thursday
23 November 2023 Thursday
24 November 2023 Thursday
25 November 2023 Thursday
26 November 2023 Thursday

Viikko 48

27 November 2023 Thursday
28 November 2023 Thursday
29 November 2023 Thursday
30 November 2023 Thursday
1 December 2023 Thursday
2 December 2023 Thursday
3 December 2023 Thursday
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin
Ilmoittautuminen tehty
Ilmoittautuminen ei ole avoinna

Koulutapaturman sattuessa

Toimintaohje koulutapaturman sattuessa:

1. Mikäli lääkärikäynti on tarpeellinen, koulun henkilökunta/kouluterveydenhoitaja täyttää koulutapaturmatiedotteen sekä tapaturmailmoituslomakkeen loukkaantuneelle tai huoltajalle tai saattajalle. Kiireellisissä tilanteissa ilmoitus toimitetaan jälkikäteen mahdollisimman pian.
2. Oppilas viedään hoitoon lähimpään terveyskeskukseen tai KYS:lle. Hammasturmat hoidetaan pääsääntöisesti terveyskeskuksessa.
3. Hoito terveyskeskuksessa on oppilaalle ilmainen ja KYS laskuttaa hoidosta suoraan Kuopion kaupunkia.
4. Koulun henkilökunta tekee tapaturmasta sähköisen vahinkoilmoituksen If Vahinkovakuutus OYJ:n järjestelmään.

Vamman hoitokulut muualla kuin kunnallisessa hoitolaitoksessa:
Huoltaja maksaa kulut ensin itse ja hakee niistä korvaukset suoraan vakuutusyhtiöltä www.if.fi/henkilovahinko.
If Vahinkovakuutuksen yhteistyökumppanit ovat Terveystalo, Mehiläinen ja Aava.
Ifin terveyspalvelukumppanit: www.if.fi/sairaanhoitoverkosto.

Wilma-kirjautuminen

Ongelmia Wilmaan kirjautumisessa?

Puhelin tai tabletti kannattaa ensi päivittää uusimpaan käyttöjärjestelmäversioon. Päivityksen jälkeen kannattaa kokeilla wilman toimivuutta uudestaan. Jos wilma ei vieläkään toimi selaimen kautta, seuraavaksi kannattaa kokeilla alla olevaa ohjetta.


Ohje sertifikaatin asennukseen puhelimessa / tabletissa

 1. Mene laitteella osoitteeseen https://www.ssl.com/repository/SSLcomRootCertificationAuthorityRSA.crt
  2. Lataa tiedosto
  3. Avaa tiedosto
  4. Jos puhelimessasi on suojakoodi, kysyy asennus suojakoodia.
  5. Anna sertifikaatille nimi esim. Wilma
  6.  
  Hyväksy sertifikaatin asennus painamalla ”OK”

Termit voivat vaihdella laitemallista riippuen. Sertifikaatin saa asennettu latauksen jälkeen myös puhelimen asetuksista > turvallisuus/suojaus.

Osalla käyttäjistä sertifikaatti on pitänyt poistaa ja asentaa uudestaan.

 

Ajankohtaista

Uskonnolliset tilaisuudet koulussa

Koulun tapahtumakalenterissa ja tiedotteissa ilmoitetaan seurakunnan pitämät päivänavaukset ja muut uskonnolliset tapahtumat (syys-, joulu-, pääsiäis- ja kevätkirkko). Oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin, järjestetään ko. aikana muuta ohjattua toimintaa.

Koululaiskirkkojen aikana oppilaat, jotka eivät osallistu kirkkoon, opiskelevat koululla kokoontuen oppimiskeskukseen.
Koulussa pidettävät seurakunnan aamunavaukset toteutetaan pääasiassa yhteistilaisuuksina joko koulun ruokalassa tai liikuntasalissa. Oppilaat, jotka eivät osallistu seurakunnan aamunavauksiin, kokoontuvat yhteiseen aamun aloitukseen luokkaan A144, jossa heille on yhteistä ohjelmaa opettajan ohjaamana.

Jos oppilas ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin, huoltaja ilmoittaa asiasta luokanopettajalle. Kertaluonteinen ilmoitus riittää.

Kirjastoauto torstaisin Kalevalan koulun pihassa

Kirjastoauto Aulis pysähtyy Kalevalan koulun pihan kääntöpaikalla torstaisin klo 9.20-9.55.
Oppilaat voivat lainata kirjoja autosta omalla kirjastokortilla. Oppilaat käyvät kirjastoautossa koulun aikuisten ohjaamana.

Tiedote vanhemmille erityisruokavalioista

Kouluruokailu

Erityisruokavalioilmoitukset (terveydelliset, eettiset ja uskonnolliset syyt) menevät neuvola- ja kouluterveydenhuollon kautta. Erityisruokavalioiden tarpeet kartoitetaan vuosittain määräaikaistarkastuksissa sekä 1., 5. ja 8. lk:n laajoissa terveystarkastuksessa. Mikäli erityisruokavaliotarpeisiin tulee muutoksia, tulee huoltajan olla niistä yhteydessä oman alueen neuvola- tai kouluterveydenhoitajaan. Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon yhteystiedot löydät terveydenhuollon ja koulujen verkkosivuilta.

Erityisruokavalioilmoitukset menevät terveydenhoitajan kautta koulun ja Servican tietoon. Huoltajan tulee ilmoittaa ennakkoon tiedossa olevat oppilaan poissaolot suoraan koululle, jotta erityisruokavaliota ei valmisteta turhaan oppilaan ollessa poissa.

Erityisruokavaliot toteutetaan Käypä hoito –suosituksen mukaisesti. Kouluruoka valmistetaan pääsääntöisesti laktoosittomana. Laktoositon ruokavalio tulee kuitenkin ilmoittaa normaalin ilmoittamiskäytännön mukaisesti laktoosittoman maitojuoman tarjoamista varten. Ruoka-aineallergioissa, mikäli ruoka-aine aiheuttaa lieviä oireita, ei tarvita erityisruokavaliota allergian vuoksi. Tällaisissa tapauksissa siedättäminen eli oireita aiheuttavan ruoka-aineen säännöllinen tarjoaminen kehittää sietokykyä ruokaa kohtaan.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä