9 luokka

9. Luokka

9.luokka

 

Koulutoiminta

Yhdeksännen luokan painopisteenä fyysisessä harjoittelussa on erityisesti voimaharjoittelun eri muodot. Pääsääntöisesti harjoittelu tapahtuu oman kehon painolla. Suurin kasvupyrähdys on suurimmalla osalla ohi ja voimaharjoittelu on erityisen hedelmällistä.

Lukuvuoden aikana havainnoidaan, harjoitellaan ja saadaan vinkkejä omien motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien vahvuuksien ja heikkouksien kehittämiseen. Yhdeksännellä luokalla henkilökohtainen harjoittelu sekä omatoimiset ja pienryhmässä toteutetut harjoitusosiot korostuvat.

Yhdeksännellä luokalla oppilas tiedostaa terveenä urheilijana kasvuun vaikuttavat elementit ja omatoimisen harjoittelun merkityksen. Alaraajojen ja selän terveyteen vaikuttavat liikemallit on käyty läpi ja oppilaalla on perustieto mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

Yhdeksännellä luokalla käydään läpi oman harjoittelun kokonaiskuormitusta ja harjoitellaan huoltavan harjoittelun toteuttamista.

Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Sisältö rakentuu liikunnan OPS 2016 mukaisesti. Painopiste on motoristen taitojen oppimisessa. Tunneilla pyritään saamaan paljon toistoja ja liikettä. Innostava ja kannustava ilmapiiri motivoi oppilaita kehittämään itseään. Kaikille oppilaille tarjotaan omiin taitoihin nähden sopivan haastavaa toimintaa, omaa kehittymistä seuraten.

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään muiden oppiaineiden kuten mm. terveystiedon ja kotitalouden oppisisältöjä urheilulliseen elämäntapaan liittyvien aiheiden osalta ja pohditaan fysiikasta tuttujen mekaniikan peruslakien vaikutusta liikkumiseen. Yhteistyötä yli oppiainerajojen kehitetään koulussa ja Kasva Urheilijaksi- oppisisältöjä suositellaan syvennettävän ilmiöön linkittyvien oppiaineiden kanssa.

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/08/kasvaurheilijaksi_8lk_2018_14.8.final_.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä